lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi

Câu hỏi:

18/06/2019 106,196

A. Lực có giá cắt trục cù.

Bạn đang xem: lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi

B. Lực có giá tuy vậy song với trục cù.

C. Lực có giá nằm nhập mặt phẳng vuông góc với trục cù và ko cắt trục cù.

Đáp án chủ yếu xác

D. Lực có giá nằm nhập mặt phẳng vuông góc với trục cù và cắt trục cù.

Đáp án C

Lực có giá nằm nhập mặt phẳng vuông góc với trục cù và ko cắt trục cù → cánh tay đòn không giống ko → momen của lực F so với trục cù không giống ko tiếp tục thực hiện cho tới vật xoay quanh trục cù.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đoạn trực tiếp này sau đó là cánh tay đòn của lực?

A. Khoảng cơ hội kể từ trục cù cho tới giá chỉ của lực.

B.  Khoảng cơ hội kể từ trục cù cho tới vị trí đặt của lực.

C. Khoảng cơ hội kể từ vật cho tới giá chỉ của lực.

D. Khoảng cơ hội kể từ trục cù cho tới vật.

Câu 2:

Khi sản xuất những phần tử bánh đà, bánh ôtô.... người tớ cần cho tới trục cù trải qua trọng tâm vì

A. chắc hẳn rằng, chắc chắn.

B. làm cho tới trục cù không nhiều bị biến dị.

C. để thực hiện cho tới bọn chúng cù đơn giản và dễ dàng rộng lớn.

D. để giới hạn bọn chúng thời gian nhanh khi cần thiết.

Câu 3:

Hai lực của một ngẫu lực có tính rộng lớn F = 5 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = trăng tròn centimet. Momen của ngẫu lực là

A. 100 N.m

Xem thêm: sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì

B. 2 N.m

C. 0,5 N.m

D. 1 N.m

Câu 4:

Hai lực của ngẫu lực có độ lớn F = 20N, khoảng cách giữa nhì giá của ngẫu lực là d = 30 centimet. Momen của ngẫu lực là:

A. M = 0,6(Nm).

B. M = 600(Nm).

C. M = 6(Nm).

D. M = 60(Nm).

Câu 5:

Chuyển động của đinh vít khi tất cả chúng ta vặn nó nhập tấm mộc là

A. chuyển động trực tiếp và vận động xiên

B. chuyển động tịnh tiến

C. chuyển động quay

D. chuyển động tịnh tiến thủ và vận động quay

Câu 6:

Nhận xét này tại đây về ngẫu lực là ko chính xác?

A. Hợp lực của ngẫu lực tuân theo gót quy tắc tổng hợp nhì lực tuy vậy tuy vậy, ngược chiều.

B. Ngẫu lực là hệ gồm nhì lực tuy vậy tuy vậy, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau.

C. Momen của ngầu lực tính theo gót công thức : M = F.d (trong đó d là cánh tay đòn của ngẫu lực)

Xem thêm: pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

D. Nếu vật ko có trục cù cố định chịu tác dụng của ngẫu lực thì nó sẽ xoay quanh một trục trải qua trọng tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.