mạng lưới đường ống của nước ta

Câu hỏi:

21/04/2023 2,755

B. đã hội nhập nhập tuyến xuyên Á.

Bạn đang xem: mạng lưới đường ống của nước ta

C. đi qua quýt đa số trung tâm tài chính.   

D. phát triển gắn kèm với ngành dầu khí.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vì chưng Vietjack

Phương pháp: 

SGK Địa lí 12, Địa lí tài chính. 

Cách giải: 

Mạng lưới ống dẫn của việt nam cải tiến và phát triển gắn kèm với ngành dầu khí. 

Chọn D. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Sở, Vùng đồng  vì chưng sông Hồng, cho thấy vị trí nào là tại đây đem quặng đồng? 

Câu 2:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Sở, Vùng Tây  Nguyên, cho thấy hồ nước nào là tại đây nằm trong Tây Nguyên? 

Câu 3:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Các miền bất ngờ, cho thấy núi nào là tại đây có  đỉnh điểm nhất? 

Câu 4:

Các TP.HCM ở việt nam hiện tại nay 

Câu 5:

Vị trí việt nam ở 

Câu 6:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Các ngành công nghiệp trọng tâm, cho thấy nhà  máy nhiệt độ năng lượng điện nào là đem năng suất lớn số 1 trong số xí nghiệp sau đây? 

Câu 7:

Sản xuất cây thường niên ở việt nam hiện tại nay 

Câu 8:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Khí hậu, cho thấy trong số trạm khí tượng tại đây,  trạm nào là đem nhiệt độ chừng mon XII cao nhất? 

Câu 9:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Hành chủ yếu, cho thấy tỉnh nào là tại đây giáp với  tỉnh Thanh Hóa? 

Câu 10:

Cho bảng số liệu: 

TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2020

Xem thêm: những bài toán lớp 5

(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ) 

Năm 

Lào 

Thái Lan 

Việt Nam 

In-đô-nê-xi-a

2015 

1043 

151266 

28250 

103268

2020 

1393 

248743 

94834 

131139

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2021, NXB Thống kê, 2022) 

Theo bảng số liệu, đánh giá nào là tại đây đúng vào lúc đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một vài vương quốc năm 2020 với  năm 2015? 

Câu 11:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Các khối hệ thống sông, cho thấy sông nào là tại đây ụp ra  Biển Đông qua quýt cửa ngõ Tùng? 

Câu 12:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Giao thông, cho thấy lối số 25 trải qua địa điểm  nào là sau đây? 

Xem thêm: cách tính thời gian trong lịch sử

Câu 13:

Thuận lợi hầu hết về bất ngờ của việt nam nhằm cải tiến và phát triển khai quật thủy hải sản là

Câu 14:

Biện pháp hầu hết nhằm tăng diện tích S rừng chống hộ ở Tây Nguyên là

Câu 15:

Biện pháp bảo đảm an toàn khu đất trồng ở miền núi việt nam là