một con lắc lò xo dao động điều hòa

Câu hỏi:

19/09/2019 33,345

A. chu kì tỉ trọng thuận với lượng vật.

Bạn đang xem: một con lắc lò xo dao động điều hòa

B. chu kì tỉ trọng thuận với phỏng cứng xoắn ốc.

C. chu kì tỉ trọng thuận với căn bậc nhị của lượng vật.

Đáp án chủ yếu xác

D. chu kì tỉ trọng thuận với căn bậc nhị của phỏng cứng của xoắn ốc.

Đáp án C

+ Con rung lắc xoắn ốc với chu kì giao động tỉ trọng thuận với căn bậc nhị của lượng.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đó là đúng khi nói đến giao động tắt dần?

A. Dao động với biên phỏng rời dần dần theo đòi thời hạn.

B. Lực cản môi trường thiên nhiên ứng dụng lên vật luôn luôn sinh công dương.

C. Cơ năng của giao động tắt dần dần ko thay đổi theo đòi thời hạn.

D. Dao động tắt dần dần là giao động chỉ Chịu ứng dụng của nội lực.

Câu 2:

Tại điểm với tốc độ trọng ngôi trường g = 9,8 m/s2, một con cái rung lắc đơn giao động điều tiết với chu kì T=2π7s. Chiều lâu năm của con cái rung lắc đơn ê bằng

A. 0,2 m.

B. 2 centimet.

C. 2 m.

D. 0,2 centimet.

Câu 3:

Con rung lắc xoắn ốc bao gồm vật lượng m và xoắn ốc có tính cứng k, giao động điều tiết với chu kỳ luân hồi.

Xem thêm: căn bậc 2 số học của 9

Câu 4:

Một vật giao động điều tiết với tần số góc ω = 10 rad/s. Khi véc tơ vận tốc tức thời của vật bởi vì đôi mươi cm/s thì tốc độ của chính nó bởi vì 23 m/s2. Biên phỏng giao động của vật bằng

A. 2 centimet.

B. 4 centimet.

C. 1 centimet.

D. 0,4 centimet.

Câu 5:

Một con cái rung lắc đơn với chiều lâu năm chạc treo l, giao động điều tiết bên trên điểm với tốc độ trọng ngôi trường g. Khi tăng chiều lâu năm chạc bổ sung thêm 21% thì chu kỳ luân hồi giao động của con cái rung lắc sẽ

A. tăng 11%.

B. tăng 10%.

C. rời 11%.

D. rời 21%.

Câu 6:

Trong tình huống nào là giao động của con cái rung lắc đơn được xem như thể giao động điều tiết.

A. Khối lượng trái khoáy nặng nề nhỏ.

B. Không với quái sát.

C. Biên độ dao động nhỏ.

Xem thêm: bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động

D. Bỏ qua chuyện quái sát, lực cản môi trường và biên phỏng giao động nhỏ.