một khu vườn hình chữ nhật

student icon

Học sinh

Mong được chỉ giáo phương thức bài xích này!

qanda only logo

Lời giải kể từ gia sư QANDA

answer user profile image

teacher qanda symbolGia sư QANDA - ThânHương

Nửa chu vi của khu vực vườn hình chữ nhật là: 296:2= 148 (m) Chiều lâu năm của khu vực vườn hình chữ nhật là: (148+24):2= 86 (m) Chiều rộng lớn của khu vực vườn hình chữ nhật là: (148-24):2= 62 (m) Diện tích của khu vực vườn hình chữ nhật là: 86x62= 5332 (mét vuông) Đáp số: 5332 mét vuông.


answer user profile image

teacher qanda symbolGia sư QANDA - ThânHương

answer user profile image

Xem thêm: căn bậc 2 số học của 9

Học sinh

answer user profile image

teacher qanda symbolGia sư QANDA - ThânHương

answer user profile image

Học sinh

  simliar problems icon

  Đề bài xích tương tự

  simliar question image

  image placeholder icon

  simliar question image

  image placeholder icon