một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20cm

Câu hỏi:

25/04/2020 133,499

D. 0,048 Wb.

Bạn đang xem: một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20cm

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con cái rung lắc xoắn ốc bao gồm vật nhỏ và xoắn ốc nhẹ nhàng có tính cứng k, xê dịch điều tiết dọc từ trục Ox xung quanh địa điểm cân đối O. Biểu thức lực kéo về tính năng lên vật theo đòi li chừng x là

A. F = kx.

B. F = –kx

C. F = 1/2kx2

D. F = –0,5kx

Câu 2:

Tại điểm đem tốc độ trọng ngôi trường g, một con cái rung lắc đơn đem chiều nhiều năm l xê dịch điều tiết với chu kì 2,83 s. Nếu chiều nhiều năm của con cái rung lắc là 0,5l thì con cái rung lắc xê dịch với chu kì bằng

A. 2,00 s

B. 3,14 s

C. 1,42 s

D. 0,71 s

Câu 3:

Công thức toan luật Farađây về hiện tượng kỳ lạ năng lượng điện phân là

A. m = At/nF

B. m = nF/AIt

C. m = AIt/nF

Xem thêm: cách tính thời gian trong lịch sử

D. m = AIn/tF

Câu 4:

Qua một thấu kính, hình ảnh thiệt của một vật thiệt cao hơn nữa vật gấp đôi và cơ hội vật 24 centimet. Đây là thấu kính

A. quy tụ đem chi tiêu cự 12 centimet.

B. phân kì đem chi tiêu cự 16 cm

C. quy tụ đem chi tiêu cự 16/3 cm

D. phân kì đem chi tiêu cự 16/3 cm

Câu 5:

Một sóng cơ truyền dọc từ trục Ox với phương trình u = 5cos(40πt – 2px) milimet. Biên chừng của sóng này bằng

A. 40π milimet.

B. 5 mm

C. π mm

D. 4 mm

Câu 6:

Một mạch năng lượng điện kín bao gồm biến hóa trở R và mối cung cấp năng lượng điện đem suất năng lượng điện động 30 V, năng lượng điện trở nhập r = 5 Ω. Thay thay đổi độ quý hiếm của biến hóa trở thì hiệu suất hấp phụ cực lớn bên trên biến hóa trở bằng

A. 40 W

B. 15 W

C. 30W

Xem thêm: sách giáo khoa toán 9 tập 1

D. 45 W