một quả bóng có khối lượng 500g

Câu hỏi:

18/06/2019 99,161

Chọn đáp án C

Bạn đang xem: một quả bóng có khối lượng 500g

Theo quyết định luật II Niu - tơn:

Một trái ngược bóng với lượng 500g đang được phía trên mặt mày khu đất thì bị đá vì chưng một lực 200N (ảnh 1)

Thời gian tham bóng xúc tiếp với cẳng chân là thời hạn bóng được truyền tốc độ. Vậy véc tơ vận tốc tức thời của bóng Khi cất cánh cút là:

v = v0 + at = 0 + 400.0,02 = 8 (m/s)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực F truyền cho tới vật lượng m1 tốc độ 2m/s2 truyền cho tới vật lượng m2 tốc độ 6m/s2. Lực F tiếp tục truyền cho tới vật lượng m = m1 + m2 gia tốc:

A. 1,5m/s2

B. 2m/s2

C. 4m/s2

D. 8m/s2

Câu 2:

Một hiệp lực 2N thuộc tính nhập 1 vật với lượng 2kg khi đầu đứng yên tĩnh, trong tầm thời hạn 2s. Đoạn lối nhưng mà vật cơ cút được trong tầm thời hạn cơ là:

A. 8m

B. 2m

C. 1m

D. 4m

Câu 3:

Một con xe với lượng m = 100kg đang làm việc với véc tơ vận tốc tức thời 30,6 km/h thì hãm phanh. tường lực hãm phanh là 250N. Quãng lối hãm phanh là:

A. 14,45m

B. 20m

C. 10m

Xem thêm: ngành nào sau đây thuộc ngành công nghiệp năng lượng

D. 30m

Câu 4:

Một vật Chịu 4 lực tác dụng: lực F1 = 40N khuynh hướng về phía Đông, lực F2 = 50N khuynh hướng về phía Bắc, lực F3 = 70N khuynh hướng về phía Tây, lực F4 = 90N khuynh hướng về phía Nam. Độ rộng lớn của hiệp lực thuộc tính lên vật là từng nào ?

A. 50N

B. 170N

C. 131N

D. 250N

Câu 5:

Một vật với lượng 1kg được lưu giữ yên tĩnh bên trên mặt mày bằng phẳng nghiêng vì chưng một sợi thừng tuy nhiên song với lối dốc chủ yếu. tường α = 60o. Cho g = 9,8m/s2. Lực xay của vật lên trên bề mặt bằng phẳng nghiêng là:

Một vật với lượng 1kg được lưu giữ yên tĩnh bên trên mặt mày bằng phẳng nghiêng vì chưng một sợi thừng (ảnh 1)

A. 9,8N

B. 4,9N

C. 19,6N

D. 8,5N

Câu 6:

Một vật với lượng m = 4kg đang được ở hiện trạng ngủ được truyền một hiệp lực F = 8N. Quãng lối vật cút được trong tầm thời hạn 5s đầu bằng:

A. 30m

B. 25m

C. 5m

Xem thêm: muối nào sau đây là muối trung hòa

D. 50m