mục đích của cuộc khởi nghĩa yên thế là

Câu hỏi:

13/02/2020 40,617

A. Báo vệ cuộc sống đời thường mang lại quần chúng vùng Yên Thế

Bạn đang xem: mục đích của cuộc khởi nghĩa yên thế là

Đáp án chủ yếu xác

B. Chống lại triều đình mái ấm Nguyễn

C. Chống thực dân Pháp và phong loài kiến đầu hàng

D. Hưởng ứng chiếu Cần Vương

Đáp án A

Khởi nghĩa Yên Thế nổ đi ra với mục tiêu tự động vệ, đảm bảo an toàn cuộc sống đời thường của mỉnh. Đây cũng là vấn đề không giống cần thiết đối với trào lưu Cần Vương.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công lao to tát rộng lớn thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc so với cách mệnh nước Việt Nam là

A. Khẳng quyết định tuyến phố cứu vãn nước chính đắn

B. Truyền thống trị nghĩa Mac- Lênin

C. Thành lập hội việt nam giới cách mệnh thanh niên.

D. Thành lập đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 2:

Ý nghĩa đa số của trào lưu cách mệnh 1930 - 1931 ở nước Việt Nam là

A. Thành lập được Xô Viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh 

B. Đảng Cộng sản Đông Dương được quốc tế Cộng sản thừa nhận là phân cỗ độc lập

C. Khẳng quyết định tầm quan trọng chỉ huy của đảng Cộng sản Đông Dương vô thực dắt díu.

D. Đảng Cộng sản Đông Dương rút được không ít kinh nghiệm tay nghề vô công tác làm việc mặt mày trận

Câu 3:

Cơ sở đa số của Mỹ triển khai tham lam vọng thống trị toàn cầu sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhì là gì?

A. Sự tạm thời lắng của trào lưu cách mệnh thế giới

Xem thêm: loài người hình thành vào kỉ

B. Sự cũng hộ của những nước liên minh bị Mỹ khống chế

C. Sự suy giảm của những nước tư bạn dạng ở âu lục và Liên Xô

D. Tiềm lực kinh tế tài chính và quân sự chiến lược to tát lớn

Câu 4:

Ngày 3-3-1946, Ban thông thường vụ TW đảng họp tiếp tục lựa lựa chọn biện pháp “hòa nhằm tiến” với quyền lực nước ngoài xâm nào?

A. Quân trung Hoa Dân Quốc 

B. Nhật

C. Pháp

D. Anh

Câu 5:

Trong thời kỳ 1954-1975, thắng lợi nào là là mốc lưu lại bước gửi của cách mệnh miền Nam nước Việt Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự thế tiến bộ công?

A. Đồng khởi (1959 -1960) 

B. Vạn Tường (1965)

C. Tây Nguyên (3-1975)

D. Mậu thân thiết (1968)

Câu 6:

Một trong mỗi ý nghĩa sâu sắc của thành công Phước Long (1-1975) là

A. Chứng tỏ được kỹ năng thắng lợi của quân ta

B. Làm vỡ nợ trọn vẹn kế hoạch “Việt Nam hóa cuộc chiến tranh của” Mỹ

C. Buộc Mỹ cần rút quân về nước

Xem thêm: biện pháp nào sau đây đã được trung quốc thực hiện trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp

D. Hoàn trở nên trách nhiệm tấn công mang lại ngụy nhào