muối nào tan trong nước

Câu hỏi:

21/02/2020 147,395

C. Ca(H2PO4)2.

Bạn đang xem: muối nào tan trong nước

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Muối Ca(H2PO4)2 tan nội địa.

Tính tan nội địa của muối bột photphat:

+ Các muối bột photphat của những sắt kẽm kim loại kiềm, amoni đều tan.

+ Với những sắt kẽm kim loại không giống, chỉ mất muối bột H2PO4- tan; những muối bột PO43-  và HPO42- đều ko tan hoặc không nhiều tan.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 31,9 gam láo lếu ăn ý Al2O3, ZnO, FeO, CaO ứng dụng không còn với CO dư, đun rét chiếm được 28,7 gam láo lếu ăn ý X. Cho X ứng dụng với hỗn hợp HCl dư, chiếm được V lít khí H2 (đktc). V có mức giá trị là

A. 5,6.

B. 11,2.

C. 6,72.

D. 4,48.

Câu 2:

Kim loại này tại đây đem cấu hình electron lớp bên ngoài là 3s1?

A. Na.

B. K.

C. Ca.

D. Ba.

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Khi thuỷ phân trọn vẹn láo lếu ăn ý bao gồm tinh ma bột và saccarozơ vô môi trường thiên nhiên axit, chỉ chiếm được một loại monosaccarit độc nhất.

(b) Trộn láo nháo tròng trắng trứng, hỗn hợp NaOH và mang trong mình một không nhiều CuSO4 thấy xuất hiện tại màu xanh da trời đặc thù.

(c) Cao su lưu hóa đem cấu tạo mạch polime phân nhánh.

(d) Trong khung người, hóa học bự bị lão hóa lờ đờ cho tới CO2 và H2O và cung ứng tích điện cho tới khung người.

(e) Etyl fomat là hóa học mùi hương thơm tho, ko độc, được sử dụng thực hiện hóa học tạo ra mùi hương vô công nghiệp đồ ăn thức uống.

(g) Chất X đem công thức phân tử C3H7O2N và làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Tên gọi của X là amoni acrylat.

Số tuyên bố trúng là

A. 5.

Xem thêm: chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 4:

Cho hỗn hợp HCl vô hỗn hợp hóa học X, chiếm được khí ko màu sắc, ko mùi hương. Chất X là

A. NaHSO3.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. NaCl.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Nước cứng đem chứa chấp bên cạnh đó anion HCO3- và SO42- hoặc Cl- là nước cứng toàn phần.

(b) Thạch cao nung (CaSO4.2H2O) được dùng để làm bó bột, đúc tượng.

(c) Cho nước cứng trải qua hóa học trao thay đổi cation, những ion Ca2+, Mg2+ sẽ ảnh hưởng hít vào và được trao thay đổi ion H+ hoặc Na+.

(d) Nhôm bị thụ động vày hỗn hợp axit HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 đặc, nguội.

(e) Các sắt kẽm kim loại Na, K, Ca, Ba đều phải có cấu tạo mạng tinh ma thể lập phương tâm khối.

Số tuyên bố sai

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Câu 6:

Hợp hóa học này tại đây đem red color thẫm?

A. Cr2O3.

B. Cr(OH)3.

C. CrO3.

Xem thêm: công nghệ 11 bài 24

D. K2CrO4.