muối phenylamoni clorua không tan trong nước

Câu hỏi:

27/06/2019 59,237

Có những tuyên bố sau:                     

Bạn đang xem: muối phenylamoni clorua không tan trong nước

(1)       Muối phenylamoni clorua ko tan nội địa.

(2)       Tất cả những peptit đều sở hữu phản xạ màu sắc biure.

(3)       H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là 1 đipeptit.

(4)       Ở ĐK thông thường, CH5N và C2H7N là những hóa học khí đem mùi hương khai.

Số tuyên bố đúng

Đáp án A

(1)       Sai vì thế toàn bộ những muối hạt amoni đều tan nhập nước

(2)       Sai trừ đipeptit không tồn tại đặc thù này

(3)       Sai vì thế link peptit nên là link -CO-NH- của 2 anpha-amino axit

(4)       Đúng. Metyl-, dimetyl-, trimetyl-, etylamin, amoniac đều là hóa học khí mùi hương khai ở đk thường

Có 1 tuyên bố chính.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt phenol, anilin, benzen, stiren người tao dùng theo lần lượt những dung dịch test nào là sau đây?

A. Quỳ tím, brom

B. Dung dịch NaOH và brom

C. Brom và quỳ tím

D. Dung dịch HCl và quỳ tím

Câu 2:

Cho những phán xét sau:

(1). cũng có thể tạo nên tối nhiều 2 đipeptit kể từ phản xạ trùng dừng láo lếu thích hợp Alanin và Glyxin.

(2). Khác với axít axetic, axít amino axetic rất có thể nhập cuộc phản xạ với axit HCl hoặc phản xạ trùng dừng.

(3). Giống với axít axetic, aminoaxít rất có thể thuộc tính với bazơ tạo ra muối hạt và nước.

(4). Axít axetic và axít α-amino glutaric rất có thể thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím trở thành đỏ

(5). Thủy phân ko trọn vẹn peptit: Gly-Phe-Tyr-Gly-Lys-Gly-Phe-Tyr rất có thể chiếm được tối nhiều 5 tripeptit không giống nhau đem có một gốc Gly.

(6). Cho HNO3 quánh nhập ống thử chứa chấp anbumin thấy tạo ra hỗn hợp màu sắc tím. Có từng nào phán xét chính ?

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem thêm: skills 2 unit 3 lớp 9

Câu 3:

Hỗn thích hợp E bao gồm nhị hóa học cơ học X (C2H7O3N) và Y (C3H12O3N2). X và Y đều sở hữu đặc thù lưỡng tính. Cho m gam láo lếu thích hợp E thuộc tính với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 4,48 lít khí Z (Z là thích hợp hóa học vô cơ). Mặt không giống, Lúc mang lại m gam láo lếu thích hợp E thuộc tính với hỗn hợp NaOH dư, đun rét bay đi ra 6,72 lít khí T (T là thích hợp hóa học cơ học đơn chức chứa chấp C, H, N và thực hiện xanh rớt quỳ tím ẩm). Cô cạn hỗn hợp chiếm được hóa học rắn bao gồm nhị hóa học vô sinh. Thể tích những khí đo ở đktc. Giá trị của m là

A. 21,2 gam.

B. trăng tròn,2 gam.

C. 21,7 gam.

D. trăng tròn,7 gam.

Câu 4:

Hỗn thích hợp khí X bao gồm etylamin và nhị hiđrocacbon đồng đẳng liên tục. Đốt cháy trọn vẹn 100ml láo lếu thích hợp X vày một lượng oxi một vừa hai phải đầy đủ, chiếm được 550ml láo lếu thích hợp Y bao gồm khí và tương đối nước. Nếu mang lại Y trải qua hỗn hợp axit sunfuric quánh (dư) thì còn sót lại 250ml khí (các thể tích khí và tương đối đo ở nằm trong điều kiện). Công thức phân tử của nhị hiđrocacbon là

A. CH4 và C2H6.

B. C2H4 và C3H6.

C. C2H6 và C3H8.

D. C3H6 và C4H8.

Câu 5:

Hỗn thích hợp X chứa hóa học A (C5H16O3N2) và hóa học B (C4H12O4N2) thuộc tính với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ, đun rét cho tới Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn rồi cô cạn chiếm được m gam láo lếu hợp Y gồm 2 muối hạt D E (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) láo lếu thích hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng sau đó đem tỉ khối đối với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối hạt E trong láo lếu thích hợp Y là:

A. 4,24

B. 3,18

C. 5,36

D. 8,04

Câu 6:

Aminoaxit đơn chức X chứa chấp 15,73%N về lượng. X tạo ra Octapeptit Y. Y đem phân tử khối là bao nhiêu?

A. 586

B. 771

C. 568

Xem thêm: muối nào sau đây là muối trung hòa

D. 686