năng lượng liên kết riêng

Lý thuyết về tích điện link, năng lượng liên kết riêng của phân tử nhân vẹn toàn tử vật lí 12 Hạt nhân vẹn toàn tử.

Năng lượng link - năng lượng liên kết riêng
Năng lượng link – năng lượng liên kết riêng

Lực phân tử nhân

  • Lực tương tác Một trong những nuclon gọi là lực phân tử nhân (tương tác phân tử nhân hoặc tương tác mạnh)
  • Lực phân tử nhân chỉ đẩy mạnh thuộc tính vô phạm vi độ cao thấp phân tử nhân (khoảng 10-15 m)
HạtĐiện tíchKhối lượng
Protonqp = – 1,602 x 10–19 Cmp = 1,6726.10-27kg
Nơtronqn = 0mn = 1,6726.10-27kg
Electronqe = – 1,602 x 10-19 Cme = 9,1094 x 10-31 kg

Công thức tính phỏng hụt khối của phân tử nhân

Xét phân tử nhân \(_Z^AX\) sở hữu kết cấu phân tử nhân X bao gồm Z phân tử proton và (A – Z) phân tử nơtron

Bạn đang xem: năng lượng liên kết riêng

\(\Delta m = Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}\)

(Khối lượng của một phân tử nhân luôn luôn nhỏ rộng lớn tổng lượng của những nuclôn tạo ra trở thành phân tử nhân đó)

  • mp: lượng của một phân tử proton
  • mn: lượng của một phân tử notron
  • mX: lượng của một phân tử nhân X

Năng lượng link của một phân tử nhân là tích điện ít nhất quan trọng nên hỗ trợ nhằm tách những nuclon; nó được xem vày tích của phỏng hụt khối của phân tử nhân với quá số c2.

Xem thêm: bài nghe tiếng anh lớp 8

Công thức tính tích điện link phân tử nhân

\({{\rm{W}}_{lk}} = \left[ {Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}} \right]{c^2} = \Delta m{c^2}\)

Xem thêm: skills 2 unit 3 lớp 9

Năng lượng link riêng

Mức phỏng kiên cố của một phân tử nhân tùy nằm trong vô năng lượng liên kết riêng

\(\varepsilon  = \dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\)

  • ε: năng lượng liên kết riêng của phân tử nhân (MeV/Nuclon)

Các hạt nhân kiên cố sở hữu \(\dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\) lớn nhất vào cỡ 8,8 MeV/nuclon; này là những phân tử nhân ở khoảng tầm thân ái của bảng tuần trả ứng với 50 < A < 80