nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế mỹ phát triển sau chiến tranh thế giới thứ 2

hint-header

Nguyên nhân nào là ko tạo ra ĐK mang lại nền kinh tế tài chính Mĩ cách tân và phát triển vô và sau Chiến giành toàn cầu loại hai?


Nguyên nhân nào là không tạo ra ĐK mang lại nền kinh tế tài chính Mĩ cách tân và phát triển vô và sau Chiến giành toàn cầu loại hai?

Không bị cuộc chiến tranh tàn đập.

B

Được yên tĩnh ổn định phát hành và kinh doanh tranh bị cho những nước tham lam chiến.

C

Tập trung phát hành và tư bạn dạng cao.

D

Tiến hành cuộc chiến tranh xâm lăng và nô dịch những nước.

Chủ đề liên quan

Đặc điểm nào là tại đây không phản ánh đích thị tình hình nước Mĩ hai mươi năm đầu sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại 2 ?

A

Nền kinh tế tài chính Mĩ cách tân và phát triển nhanh gọn.

B

Trở trở thành trung tâm kinh tế tài chính tài chủ yếu lớn số 1 của toàn cầu .

C

Kinh tế Mĩ vượt lên trên xa cách Tây Âu và Nhật Bản.

D

Kinh tế Mĩ Chịu đựng sự tuyên chiến đối đầu của Tây Âu và Nhật Bản

"Chiêu bài" Mĩ dùng nhằm can thiệp vô việc làm nội cỗ của những nước không giống được đưa ra vô « Chiến lược khẳng định và hé rộng » là

D

chống căn nhà nghĩa xịn phụ vương.

Từ năm 1973 cho tới năm 1982, kinh tế tài chính Mỹ với biểu thị nào là sau đây ?

D

Phục hồi và cách tân và phát triển nhanh chóng.

Từ năm 1983, kinh tế tài chính Mỹ với biểu thị nào là sau đây ?

Đặc điểm nổi trội của nền kinh tế tài chính Mĩ đối với kinh tế tài chính Tây Âu và Nhật Bản là gì?

A

Kinh tếMĩ cách tân và phát triển nhanh chóng và luôn luôn lưu giữ vững vàng vị thế số 1.

B

Kinh tế Mĩ bị các nước tư bản Tây Âu và Nhật Bản cạnh giành gay gắt.

C

Kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng, tuy nhiên liên tục xảy đi ra nhiều cuộc suy thoái.

D

Kinh tế Mĩ cách tân và phát triển song song với cách tân và phát triển quân sự chiến lược.

Xác ấn định trở thành tựu cần thiết nhất của cách mệnh khoa học tập kỉ thuật vô nông nghiệp ở Mĩ ?

A

Sử dụng cơ khí hóa, chất hóa học hóa vô nông nghiệp.

B

Sử dụng công cụ tranh bị tân tiến vô nông nghiệp.

C

Ứng dụng technology sinh học tập vô lai tạo ra giống như.

D

Thực hiện nay cuộc “cách mạng xanh lơ vô nông nghiệp”

Sau Chiến giành toàn cầu loại nhị, nước Mĩ phụ thuộc tiềm năng kinh tế-tài chủ yếu và lực lượng quân sự chiến lược đồ sộ rộng lớn, giới vậy quyền Mĩ bám theo đuổi

A

mưu cơ đồ gia dụng cai trị toàn toàn cầu.

B

xóa khỏi căn nhà nghĩa xã hội.

C

mưu cơ đồ gia dụng cai trị toàn toàn cầu và xóa khỏi căn nhà nghĩa xã hội.

D

mưu cơ đồ gia dụng cai trị toàn toàn cầu và nô dịch những quốc gia-dân tộc bên trên hành tinh

Chiến lược toàn thị trường quốc tế của Mĩ với 3 tiềm năng hầu hết, bám theo em tiềm năng nào là với tác động thẳng cho tới Việt Nam ?

A

Ngăn ngăn và tiến thủ cho tới tới xóa khỏi căn nhà nghĩa xã hội.

B

Đàn áp trào lưu giải hòa dân tộc bản địa.

C

Đàn áp trào lưu người công nhân và nằm trong sản quốc tế.

D

Khống chế những nước tư bạn dạng liên minh.

Điểm giống như nhau vô quyết sách đối nước ngoài của những đời Tổng thống Mĩ (từ Truman cho tới Nich xơn) là

A

chuẩn bị tổ chức « Chiến giành tổng lực ».

B

ủng hộ « Chiến lược toàn cầu ».

C

xác lập một trật tự động toàn cầu chất lượng mang lại Mĩ.

D

theo xua đuổi « Chủ nghĩa lấp khu vực trống »

Nội dung nào là tại đây không phải là nguyên vẹn nhân dẫn tới việc cách tân và phát triển của kinh tế tài chính Nhật Bản từ thời điểm năm 1952 cho tới năm 1973 ?

A

Tài nguyên vẹn tài nguyên phong phú và đa dạng.

B

Chi phí quốc chống thấp.

C

Vai trò quản lí lí với hiệu suất cao ở trong phòng nước.

Xem thêm: sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì

D

Áp dụng khoa học tập –Kỹ thuật tân tiến.

Chính sách đối nước ngoài củ Mỹ sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhị biểu thị vô kế hoạch nào là sau đây ?

Nội dung nào là tại đây không phải là nguyên vẹn nhân dẫn tới việc cách tân và phát triển nhanh gọn về kinh tế tài chính - khoa học tập –kĩ thuật củaMỹ sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại hai?

A

Vai trò quản lí lí với hiệu suất cao ở trong phòng nước.

B

Lợi dụng cuộc chiến tranh nhằm thực hiện nhiều, thu ROI kể từ kinh doanh tranh bị.

C

sát dụng trở thành tựu khoa học tập – kinh nghiệm tân tiến.

D

Chi phí góp vốn đầu tư mang lại quốc chống thấp.

Trong chiến lược” Cam kết và hé rộng” ( được tổ chức thực hiện vô những năm 90 của TK XX), Mĩ quan tâm việc tăng cường

A

trợ canh ty những nước tư bạn dạng Đồng minh cách tân và phát triển mạnh về kinh tế tài chính.

B

hợp tác về kinh nghiệm với những nước Đồng minh nhằm cách tân và phát triển kinh tế tài chính.

C

ứng dụng khoa học- technology nhằm cách tân và phát triển năng lượng phát hành.

D

khôi phục và cách tân và phát triển tính linh động và sức khỏe của nền kinh tế tài chính Mỹ.

Xác ấn định nhân tố nào là thay cho thay đổi quyết sách đối nội và đối nước ngoài của nước Mĩ Lúc bước quý phái thế kỉ XXI?

D

xung đột sắc tộc, tôn giáo.

Lí hương nguyên nhân vì thế sao kể từ trong thời gian 80 trở cút, quan hệ thân thích Mĩ và Liên Xô đem quý phái hội thoại và hòa hoãn?

A

Cô lập trào lưu giải hòa dân tộc bản địa.

B

Địa vị kinh tế tài chính, chủ yếu trị của Mĩ và Liên Xô suy hạn chế.

C

Kinh tế của Tây Âu và Nhật Bản vượt qua.

D

Mĩ kết thúc những cuộc chạy đua vũ trang.

Trong kế hoạch “ Cam kết và hé rộng” ( được tổ chức thực hiện vô thập kỉ 90 của thế kỉ XX), Mĩ quan tâm việc tăng cường

A

liên minh về kinh nghiệm với những nước liên minh nhằm cách tân và phát triển kinh tế tài chính.

B

phục sinh tính linh động và sức khỏe của nền kinh tế tài chính Mĩ.

C

phần mềm khoa học tập – technology nhằm cách tân và phát triển năng lượng phát hành.

D

trợ canh ty những nước tư bạn dạng liên minh cách tân và phát triển mạnh về kinh tế tài chính.

Ý nào là tại đây không phải là tiềm năng cơ bạn dạng vô “chiến lược toàn cầu” của Mĩ?

A

Thiết lập sự cai trị bên trên toàn toàn cầu.

B

Ngăn ngăn, đẩy lùi và tiến thủ cho tới xóa khỏi CNXH bên trên toàn cầu.

C

Sử dụng khẩu hiệu “thúc đẩy dân chủ” nhằm can thiệp vô việc làm nội cỗ của nước không giống.

D

Đàn áp trào lưu giải hòa dân tộc bản địa, kiểm soát những nước liên minh.

Từ sự thất bại của Mĩ vô trận đánh giành xâm lăng VN, Mĩ nên chấp nhận

A

rút quân về nước và tôn trọng quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng của VN.

B

thông thường hóa với VN và thay cho thay đổi quyết sách đối nước ngoài.

C

quá nhận VN là nước thống nhất và khẳng định hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh.

D

kí với VN Hiệp ấn định Pari và rút quân về nước.

Nhận xét về quyết sách đối nước ngoài của Mĩ qua chuyện những đời Tổng thống từ thời điểm năm 1945 cho tới năm 2000?

A

Hình thức triển khai không giống nhau, tuy vậy với nằm trong tham lam vọng mong muốn thực hiện thống trị toàn cầu.

B

Tiến hành chạy đua vũ trang và ngăn chặn những nước xã hội căn nhà nghĩa.

C

Đàn áp trào lưu giải hòa dân tộc bản địa và kiểm soát những nước liên minh.

D

Tiến hành cuộc chiến tranh xâm lăng và ngăn chặn căn nhà nghĩa xịn phụ vương.

Một trong mỗi tiềm năng hầu hết của Mỹ vô quy trình triển khai kế hoạch toàn thị trường quốc tế là gì?

A

Phát động Chiến giành rét mướt bên trên toàn cầu.

B

Cản trở Tây Âu, Nhật Bản trở nên những trung tâm kinh tế tài chính toàn cầu.

C

Xem thêm: dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan

Làm sụp ụp trọn vẹn căn nhà nghĩa xã hội bên trên toàn cầu.

D

Can thiệp thẳng vô những trận đánh giành xâm lăng bên trên toàn cầu.