nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên

Câu hỏi:

24/09/2019 18,214

 D. chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Bạn đang xem: nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên

Đáp án chủ yếu xác

+ Nguyên tắc tạo nên loại năng lượng điện xoay chiều dựa vào hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

ü   Đáp án D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt một năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 50 V nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở thuần R giắt tiếp nối nhau với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng thân thiết nhì đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng thân thiết nhì đầu cuộn cảm bằng:

 A. 40 V.

 B. 10 V.

 C. đôi mươi V.

 D. 30 V.

Câu 2:

Đặt năng lượng điện áp u = 1202cos100πt-π6  V nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở R, cuộn cảm thuần L = 87π  H và tụ C giắt tiếp nối nhau. Điện áp nhì đầu cuộn cảm thời điểm hiện nay là uL = 1752cos100πt+π12  V. Giá trị của năng lượng điện trở R là:

A. 602 Ω

B. 60 Ω

C. 302 Ω

D. 87,5 Ω

Câu 3:

Đặt nhập nhì đầu đoạn mạch RLC tiếp nối nhau một điện áp xoay chiều u = U0cosωt thì chừng lệch sóng của điện áp u với độ mạnh loại năng lượng điện i nhập mạch được tính theo dõi công thức

A. tanφ = ωL - 1C.ωR

B. tanφ = ωC - 1L.ωR

Xem thêm: pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

C. tanφ = ωL - C.ωR

D. L.ω + C.ωR

Câu 4:

Đối với những khí cụ hấp phụ năng lượng điện như quạt, tủ rét mướt người tao nâng lên thông số năng suất là để?

 A. tăng năng lượng điện áp toan nấc.

 B. tách năng suất hấp phụ.

 C. tách độ mạnh loại năng lượng điện.

 D. tăng năng suất lan nhiệt độ.

Câu 5:

Dòng năng lượng điện xoay chiều chạy qua quýt mạch chỉ mất cuộn chạc thuần cảm luôn:

 A. với trộn lúc đầu bởi vì 0.

 B. trễ trộn rộng lớn năng lượng điện áp nhì đầu mạch góc π2

 C. với trộn lúc đầu bằng-π2

 D. sớm trộn rộng lớn năng lượng điện áp nhì đầu mạch góc π2

Câu 6:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = 2002cos100πt  V nhập nhì đầu một quãng mạch bao gồm cuộn cảm có tính tự động cảm L = 1π  H và tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung  C = 10-42πF giắt tiếp nối nhau. Cường chừng loại năng lượng điện hiệu dụng trong khúc mạch là:

 A. 0,75 A.

 B. 22 A.

 C. 2 A.

Xem thêm: những bài toán lớp 5

 D. 1,5 A.