nguyên tắc thu sóng điện tử dựa vào

Câu hỏi:

24/07/2019 32,043

A. nằm trong hưởng trọn năng lượng điện nhập mạch LC.

Bạn đang xem: nguyên tắc thu sóng điện tử dựa vào

Đáp án chủ yếu xác

B. phản xạ sóng năng lượng điện kể từ của mạch xê dịch hở.

C. hít vào sóng năng lượng điện kể từ của môi trường thiên nhiên.

D. phó mẻ sóng năng lượng điện kể từ.

Chọn A.

 Nguyên tắc thu sóng năng lượng điện kể từ nhờ vào hiện tượng lạ nằm trong hưởng trọn năng lượng điện nhập mạch LC

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quy trình Viral sóng năng lượng điện kể từ, vectơ B và vectơ E luôn luôn

A. trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng.

B. biến đổi thiên tuần trả theo gót không khí, ko tuần trả theo gót thời hạn.

C. xê dịch ngược trộn.

D. xê dịch nằm trong trộn.

Câu 2:

Phát biểu này sau đấy là không đúng lúc nói đến năng lượng điện kể từ trường?

A. Một kể từ ngôi trường biến đổi thiên đều theo gót thời hạn sinh rời khỏi một năng lượng điện ngôi trường xoáy biến đổi thiên ở những điểm lân cận

B. Một năng lượng điện ngôi trường biến đổi thiên theo gót thời hạn sinh rời khỏi một kể từ ngôi trường xoáy ở những điểm lân cận

C. Điện ngôi trường và kể từ ngôi trường xoáy đem những lối mức độ là lối cong kín

D. Đường mức độ của năng lượng điện ngôi trường xoáy là những lối cong kín xung quanh những lối mức độ kể từ của kể từ ngôi trường biến đổi thiên

Câu 3:

Khi vướng tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch nhận được sóng đem bước sóng  λ1 = 60m. Lúc vướng tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C2 với cuộn L thì mạch nhận được sóng đem bước sóng λ2 = 80m. Khi vướng tiếp nối nhau C1 và C2 với cuộn L thì mạch nhận được sóng đem bước sóng là

A. 48m.

B. 70m.

C. 100m.

Xem thêm: ngành nào sau đây thuộc ngành công nghiệp năng lượng

D. 140m.

Câu 4:

Trong năng lượng điện kể từ ngôi trường, những vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường và vectơ chạm màn hình kể từ luôn

A. nằm trong phương, ngược chiều

B. nằm trong phương, nằm trong chiều

C. đem phương vuông góc với nhau

D. đem phương chênh chếch nhau góc 450

Câu 5:

Sóng năng lượng điện kể từ nhập chân không tồn tại tần số f = 150kHz, bước sóng của sóng năng lượng điện kể từ tê liệt là

A. 2000m

B. 2000km

C. 1000m

D. 1000km

Câu 6:

Phát biểu này sau đấy là không đúng?

A. Một kể từ ngôi trường biến đổi thiên tăng dần dần đều theo gót thời hạn, nó sinh rời khỏi một năng lượng điện ngôi trường xoáy.

B. Một năng lượng điện ngôi trường biến đổi thiên tuần trả theo gót thời hạn, nó sinh rời khỏi một kể từ ngôi trường.

C. Một kể từ ngôi trường biến đổi thiên tăng dần dần đều theo gót thời hạn, nó sinh rời khỏi một năng lượng điện ngôi trường biến đổi thiên tuần trả theo gót thời gian

D. Một năng lượng điện ngôi trường biến đổi thiên tăng dần dần đều theo gót thời hạn, nó sinh rời khỏi một kể từ trường

Câu 7:

Mạch lựa chọn sóng của dòng sản phẩm thu vô tuyến năng lượng điện bao gồm tụ năng lượng điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Cách sóng năng lượng điện kể từ nhưng mà mạch nhận được là

A. 100m

B. 150m

C. 250m

Xem thêm: những bài toán lớp 5

D. 500m