Nhân viên y tế nhà trường luôn nhiệt tình, tận tâm trong việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe của các bé hàng ngày.