nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là

Câu hỏi:

24/08/2022 8,715

B. nguồn nước.

C. khí hậu.

Đáp án chủ yếu xác

D. đất đai.

Đáp án chính là: C

Nhân tố tác động thực hiện cho tới phát hành nông nghiệp đem tính cập kênh là nhiệt độ. Sự thất thông thường, phân hóa đa dạng chủng loại của những nhân tố khí hậu và nhiệt độ thực hiện cho tới phát hành nông nghiệp cũng bất bênh. Ví dụ: năm rét muộn, năm rét sớm; năm mưa nhiều, năm mưa không nhiều, năm nhiều lũ, năm không nhiều lũ,… thực hiện cho tới hoạt động và sinh hoạt nông nghiệp cũng trở nên tác động theo đòi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của phát hành nông nghiệp không cần là

Câu 2:

Đặc điểm nào là tại đây không chính với phát hành nông nghiệp?

Câu 3:

Quy tế bào phát hành nông nghiệp dựa vào hầu hết vào

Xem thêm: sự tích hồ ba be tiếng việt lớp 4

Câu 4:

Đặc điểm nào là sau đó là cần thiết nhất so với phát hành nông nghiệp?

Câu 5:

Để xử lý những giới hạn bởi tính mùa vụ nhập phát hành nông nghiệp tạo ra, quan trọng phải

Câu 6:

Nguồn thực phẩm không tác động nhiều đến

Câu 7:

Nông nghiệp hiểu theo đòi nghĩa rộng lớn, bao gồm có

Câu 8:

Năng suất cây cối dựa vào hầu hết vào

Câu 9:

Hoạt động nào là tại đây Thành lập và hoạt động sớm nhất có thể nhập lịch sử hào hùng trở nên tân tiến của xã hội người?

Câu 10:

Yếu tố nào là tại đây của phát hành nông nghiệp không nhiều tùy thuộc vào khu đất đai rộng lớn cả?

Câu 11:

Biện pháp cộng đồng nhằm đẩy mạnh nền nông nghiệp sản phẩm hoá nhập nền kinh tế tài chính tân tiến là

Xem thêm: bài nghe tiếng anh lớp 8

Câu 12:

Sản xuất nông nghiệp ko thể ra mắt Lúc không

Câu 13:

Trung tâm vật hóa học - kỹ năng tác động đến

Câu 14:

Yếu tố nào là sau đó là cần thiết nhất thực hiện cho những nước đang được trở nên tân tiến, tấp nập dân coi tăng cường nông nghiệp là trách nhiệm kế hoạch sản phẩm đầu?