ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất khí

Chất nào là sau đó là hóa học khí ở ĐK thường?

Chất nào là sau đó là hóa học khí ở ĐK thường?

Bạn đang xem: ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất khí


Metylamin. 

Anilin. 

Alanin.            

Etyl axetat.

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Metylamin (CH3NH2) là hóa học khí ở ĐK thông thường.

Anilin, Etyl axetat ở thể lỏng ở đk thướng

Alanin ở thể rắn ở ĐK thường

Đáp án A

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Cho mặt hàng đổi khác hoá học tập sau :

  Xem thêm: công thức tính diện tích hình tam giác

   Điều đánh giá và nhận định nào là tại đây đúng:

 • Cho sơ đồ vật phản ứng:
H<sub>2</sub>  

  Cho sơ đồ vật phản ứng:

  H2     X     Y    Z    T  propan-2-ol.

  Biết X, Y, Z, T đều là thành phầm chủ yếu. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X và Z thứu tự là

 • Loại phân bón chất hóa học khiến cho chua mang đến khu đất là

  Loại phân bón chất hóa học khiến cho chua mang đến khu đất là

 • Chất nào là sau đó là hóa học ko năng lượng điện li ?

  Chất nào là sau đó là hóa học ko năng lượng điện li ?

 • Phản ứng nào là tại đây phi kim bị lão hóa ?

  Phản ứng nào là tại đây phi kim bị lão hóa ?

 • Xét hệ cân đối chất hóa học sau xẩy ra vào trong bình kín: C <sub>(r

  Xét hệ cân đối chất hóa học sau xẩy ra vào trong bình kín: C (rắn) + H2O (hơi) -> CO (khí)  + H2 (khí)

  Tác động nào là tại đây vô hệ (giữ vẹn toàn những ĐK khác) không làm vận động và di chuyển cân nặng bằng?

 • Ứng dụng nào là tại đây ko cần của ozon?

  Ứng dụng nào là tại đây ko cần của ozon?

  Xem thêm: sự tích hồ ba be tiếng việt lớp 4

 • Alanin đem công thức là:

 • Hợp hóa học vô phân tử đem links ion là

  Hợp hóa học vô phân tử đem links ion là