ở sinh vật nhân thực quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào

Câu hỏi:

02/11/2019 49,525

B. Tổng phù hợp chuỗi pôlipeptit. 

Đáp án chủ yếu xác

Quá trình dịch mã tổ hợp chuỗi polipeptit được ra mắt ở tế bào hóa học (ở loại vật nhân thực).

Chọn B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tất cả những loại loại vật đều phải có cộng đồng một cỗ mã DT, trừ một vài ba nước ngoài lệ, điều này bộc lộ điểm lưu ý gì của mã di truyền? 

A. Mã DT đem tính phổ biến 

B. Mã DT luôn luôn là mã cỗ ba 

C. Mã DT đem tính thoái hóa 

D. Mã DT đem tính quánh hiệu.

Câu 2:

Codon nào là tại đây ko mã hóa axit amin ? 

A. 5’-AUG-3’ 

B. 5’-AUU-3’ 

C. 5’-UAA-3’ 

D. 5’-UUU-3’

Câu 3:

Một gen đem chiều nhiều năm 0,51 µm. Tổng số link hidro của gen là 4050. Số nucleotit loại adenin của gen la bao nhiêu? 

A. 1500 

B. 1050 

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 tập 1

C. 750 

D. 450

Câu 4:

Nuclêôtit nào là tại đây ko nhập cuộc kết cấu nên ADN? 

A. Ađênin. 

B. Xitôzin. 

C. Guanin. 

D. Uraxin.

Câu 5:

Trong khung hình sinh sống axit nuclêic nhập vai trò cần thiết vô hoạt động và sinh hoạt nào? 

A. Nhân song NST và phân loại tế bào. 

B. Nhận biết những vật thể kỳ lạ đột nhập. 

C. Tổng phù hợp và phân giải những hóa học. 

D. Sinh sản và DT.

Câu 6:

Bộ tía nào là tại đây cho tới tín hiệu kết cổ động dịch mã? 

A. 5’ AGU 3’ 

B. 5’ UGA 3’ 

C. 5’ AUG 3’ 

Xem thêm: công của nguồn điện là công của

D. 5’ UUA 3’