ở thực vật sống trên cạn loại tế bào nào sau đây điều tiết quá trình thoát hơi nước ở lá

Câu hỏi:

07/03/2020 37,499

Đáp án D

Ở thực vật, quy trình bay khá nước được ra mắt bám theo 2 con cái đường: bay khá nước qua loa khí khổng hoặc bay khá nước qua loa cutin. Trong số đó, tuyến đường bay khá nước qua loa khí cực khổ là tuyến đường bay khá nước được thay đổi. Sự bay khá nước qua loa khí khổng được thay đổi nhờ việc no nước hay là không của tế bào khí khổng.

Ở thực vật sinh sống bên trên cạn, loại tế bào này tại đây thay đổi quy trình bay khá nước ở lá (ảnh 1)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một phân tử ADN ở vi trùng sở hữu tỉ lệ thành phần (A + T)/(G + X) = 1/4. Theo lí thuyết, tỉ lệ thành phần nuclêôtit loại A của phân tử này là

A. 10%.

B. 25%.

C. 40%.

D. 20%.

Câu 2:

Gen được cấu hình kể từ loại đơn phân này sau đây?

A. Glucôzơ.

B. Axit amin.

C. mARN.

D. Nuclêôtit.

Câu 3:

Kích thước ít nhất của quần thể là

A. Giới hạn lớn số 1 về con số thành viên nhưng mà quần thể rất có thể đạt được, phù phù hợp với mức độ chứa chấp của môi trường.

B. Số lượng thành viên tối thiểu nhưng mà quần thể cần phải có nhằm lưu giữ sự tồn bên trên và cải tiến và phát triển.

C. Số lượng những thành viên (hoặc lượng, hoặc năng lượng) phân bổ nhập không gian gian lận của quần thể.

D. Khoảng không khí nhỏ nhất nhưng mà quần thể cần phải có nhằm lưu giữ và cải tiến và phát triển.

Xem thêm: sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào chúng diễn ra ở đâu

Câu 4:

Ở một loại thú, xét 4 gen : gen I và gen II đều sở hữu 3 alen và phía trên 2 cặp NST tương đương không giống nhau, gen III và gen IV đều sở hữu 4 alen và phía trên vùng tương đương của NST X. Theo lý thuyết, số loại gen tối nhiều rất có thể sở hữu về 4 gen đang được xét nhập nội cỗ loại là bao nhiêu?

A. 14112

B. 9792

C. 12486

D. 10112

Câu 5:

Alen A ở vi trùng E. coli bị đột trở nên điểm trở nên alen a. Theo lí thuyết, sở hữu từng nào tuyên bố sau phía trên đúng?

I. Alen a và alen A sở hữu con số nuclêôtit luôn luôn cân nhau.

II. Nếu đột bặt tăm cặp nuclêôtit thì alen a và alen A sở hữu chiều lâu năm cân nhau.

III. Chuỗi pôlipeptit bởi alen a và chuỗi pôlipeptit bởi alen A qui tấp tểnh rất có thể sở hữu trình tự động axit amin như là nhau.

IV. Nếu đột trở nên thay cho thế một cặp nuclêôtit ở địa điểm thân thiện gen thì rất có thể thực hiện thay cho thay đổi toàn cỗ những cỗ thân phụ kể từ vị trí xẩy ra đột trở nên cho tới cuối gen.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6:

Ở một loại động vật hoang dã, tính trạng màu sắc lông được qui tấp tểnh vì chưng 2 cặp gen A,a và D,d; loại gen A-D- qui tấp tểnh lông gray clolor, loại gen A-dd hoặc aaD- qui tấp tểnh lông màu sắc xám, loại gen aadd qui tấp tểnh lông màu Trắng. Alen B qui tấp tểnh chân cao trội trọn vẹn đối với alen b qui tấp tểnh chân thấp. sành rằng 2 gen A, B nằm trong phía trên 1 cặp NST thường; gen D phía trên vùng ko tương đương của nhiễm sắc thể X. Cho những con cái lông nâu, chân cao dị hợp ý về 3 gen giao hợp cùng nhau chiếm được đời con cái F1 có 0,16% con cái lông Trắng, chân thấp. Có từng nào nhận định và đánh giá tại đây đúng?

I. F1 có tối nhiều 40 loại gen và 10 loại hình.

II. Tại F1  tỉ lệ thành phần con cái lông xám, chân thấp cướp 6,57%.

III. Tại  con đực lông xám, chân cao sở hữu tối nhiều 7 loại gen.

IV. Tại con cháu lông Trắng, chân cao cướp 2,05%.

A. 3.

B. 2.

C. 1

Xem thêm: công nghệ 11 bài 24

D. 4.