phản ứng đặc trưng của ankan là

Phản ứng đặc thù của ankan

Phản ứng đặc thù của ankan là được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới phản xạ đặc thù của ankan. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết, thắc mắc tương quan.

Bạn đang xem: phản ứng đặc trưng của ankan là

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm một trong những tư liệu liên quan:

  • Ankan đem những loại đồng phân nào
  • Các Ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào
  • Có từng nào đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10
  • Cho ankan A mang tên gọi: 3-etyl-2,4-đimetylhexan. CTPT của A là:

Phản ứng đặc thù của ankan là

A. phản xạ thế.

B. phản xạ nằm trong.

C. phản xạ lão hóa.

D. phản xạ tách

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

Phản ứng đặc thù của ankan là phản xạ thế

Đáp án A 

Phản ứng đặc thù của ankan

Phản ứng đặc thù của ankan là phản xạ thế vì thế phân tử ankan chỉ chứa chấp links đơn.

CnH2n+2 + xX2 → CnH2n+2 - xXx + xHX

Khi phát sáng hoặc nhen rét láo lếu phù hợp metan và clo tiếp tục xẩy ra phản xạ thế thứu tự những vẹn toàn tử hiđro vì thế clo:

CH4 + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CH3Cl + HCl

CH3Cl  + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CH2Cl2 + HCl 

CH2Cl2 + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CCl4 + HCl 

Các đồng đẳng của metan cũng nhập cuộc phản xạ thế tương tự động và tạo nên trở nên láo lếu phù hợp hóa học với tỉ trọng % không giống nhau.

Ankan ứng dụng với Clo

CH3-CH2-CH3 + Cl2 → CH3-CH2-CH2Cl +HCl (43%) và CH3-CHCl-CH3 + HCl (57%)

Ankan ứng dụng với brom

CH3-CH2-CH3 + Br2 → CH3-CH2-CH2Br + HBr (3%) và CH3-CHBr-CH3 + + HBr (97%)

Về phép tắc những vẹn toàn tử H vô phân tử ankan rất có thể bị thay cho thế thứu tự từ một cho tới không còn.

Khả năng phản xạ thuyên giảm trật tự F2 > Cl2 > Br2 > I2.

Thường thì tao ko bắt gặp phản xạ của flo vì thế nó phản xạ quá nặng và thông thường tạo nên phản xạ hủy:

CnH2n+2 + (n+1)F2 → nC + (2n + 2)HF

còn iot lại phản xạ vượt lên trước yếu đuối nên đa số cũng ko bắt gặp. Với clo phản xạ cần thiết ĐK khả năng chiếu sáng còn brom thì rất cần được đun rét.

 Với những vẹn toàn tử H links với những vẹn toàn tử C không giống nhau thì kĩ năng nhập cuộc phản xạ không giống nhau: H links với Cbậc 3 > Cbậc 2 > Cbậc 1 và thành phầm đó là thành phầm ưu tiên thế X vô H của C bậc cao (C đem không nhiều H hơn). Lượng thành phầm sinh rời khỏi tỷ trọng với tích số n

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Ankan đem những loại đồng phân nào

A. Đồng phân địa điểm group chức.

B. Đồng phân group chức

C. Có cả 3 loại đồng phân bên trên.

D. Đồng phân cấu tạo

Xem đáp án

Đáp án D

Ankan đem kể từ 4C trở chuồn ứng với từng công thức phân tử đem những công thức kết cấu mạch cacbon ko phân nhánh và mạch cacbon phân nhánh của những đồng phân mạch cacbon.

Câu 2. Khi clo hóa láo lếu phù hợp 2 ankan người tao chỉ nhận được 3 thành phầm thế monoclo tên thường gọi của 2 ankan ê là

A. etan và propan.

B. propan và isobutan.

C. isobutan và pentan.

D. neopentan và etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Clo hóa 2 ankan thu đươc 3 thành phầm thế monclo => 1 ankan tạo nên 1 thành phầm và 1 ankan tạo nên 2 sản phẩm

A trúng vì thế etan tạo nên 1 thành phầm, propan tạo nên 2 sản phẩm

Xem thêm: công thức tính diện tích hình tam giác

B sai vì thế propan tạo nên 2 thành phầm, iso-butan tạo nên 2 sản phẩm

C sai vì thế iso-butan tạo nên 2 thành phầm, n-pentan tạo nên 3 sản phẩm

D sai vì thế neo-pentan tạo nên 1 thành phầm và etan tạo nên 1 sản phẩm

Câu 3. Ankan hắn phản xạ với Clo tạo nên 2 dẫn xuất monoclo đem tỉ khối khá đối với H2 vì thế 39,25 thương hiệu của hắn là

A. butan

B. propan

C. iso-butan

D. 2-metylbutan

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt công thức phân tử của ankan là CnH2n+2

Phản ứng của CnH2n+2 với clo tạo nên dẫn xuất monoclo:

CnH2n+2 + Cl2 \overset{as, to}{\rightarrow}CnH2n+1Cl + HCl (1)

MCnH2n+1Cl = 39,25 . 2 = 78,5 gam/mol nên tao đem : 14n + 36,5 = 78,5 => n = 3

Mà ankan Y phản xạ với Cl2 nhận được 2 dẫn xuất monoclo nên ankan Y là propan.

Câu 4. Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Câu 5. Khi tổ chức phản xạ thế thân ái ankan X với khá brom đem phát sáng người tao nhận được láo lếu phù hợp Y chỉ chứa chấp nhì hóa học thành phầm. Tỉ khối khá của Y đối với bầu không khí vì thế 4. Tên của X là:

A. 2,2-đimetylpropan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan.

D. etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt công thức phân tử của ankan là CnH2n+2

+) Từ phương trình hóa học=> láo lếu phù hợp Y bao gồm nhì hóa học là : CnH2n+2-xBrx và HBr

+) Từ tỉ khối khá của Y => lập PT ẩn x và n, tiếp sau đó biện luận tìm hiểu x và n

+) Phản ứng chỉ tạo nên 2 thành phầm nên suy rời khỏi chỉ tồn tại một thành phầm thế độc nhất => công thức kết cấu của X

Câu 6. Phát biểu nào là sau đó là đúng?

A. Các ankan là những hóa học tan chất lượng tốt vô nước

B. Các ankan đều phải có lượng riêng rẽ to hơn 1g/ml.

C. Ankan đem đồng phân mạch cacbon.

D. Có 4 ankan đồng phân kết cấu của nhau đem nằm trong công thức phân tử C4H10 .

Xem đáp án

Đáp án C

A sai vì thế ankan đa số ko tan vô nước.

B sai vì thế ankan nhẹ nhõm rộng lớn nước nên lượng riêng rẽ nhỏ rộng lớn 1g/ml.

D sai vì thế C4H10 chỉ mất 2 ankan đồng phân là CH3-CH2-CH2-CH3 và (CH3)3CH.

Xem thêm: công nghệ 11 bài 24

-------------------------

Trên trên đây VnDoc đang được reviews cho tới chúng ta Phản ứng đặc thù của ankan là. Để rất có thể nâng lên thành phẩm vô học hành, VnDoc xin xỏ reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài bác luyện Toán 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài bác luyện Hoá học tập 11. Tài liệu học hành lớp 11 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Để tiện trao thay đổi, share tay nghề giảng dạy dỗ và học hành môn học tập trung học phổ thông, VnDoc chào chúng ta truy vấn group riêng rẽ giành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 11 nhằm rất có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.