phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Câu hỏi:

10/03/2022 21,593

A. Tốc phỏng di chuyển ra mắt còn đủng đỉnh.  

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Đáp án chủ yếu xác

B. Nhà nước quản ngại lí những ngành then chốt.

C. Đáp ứng rất đầy đủ sự trở nên tân tiến nước nhà. 

D. Còn ko theo phía công nghiệp hóa.

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: A

Xu phía di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính bám theo ngành ở VN là phù phù hợp với đòi hỏi di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính theo phía công nghiệp hóa tiến bộ hóa nhập ĐK VN lúc này, song vận tốc di chuyển còn đủng đỉnh ko đáp ứng nhu cầu được đòi hỏi trở nên tân tiến của nước nhà nhập quy trình tiến độ mới

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với tổ chức cơ cấu tài chính nước ta?

Xem thêm: mg +h2so4 đặc nóng

Câu 2:

Hạn chế nhập di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính của VN thời hạn qua chuyện là

Câu 3:

Điểm đặc trưng nào là sau đây không đúng với việc di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính bám theo cương vực ở nước ta?

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với chống III (dịch vụ) nhập tổ chức cơ cấu GDP nước ta?

Câu 5:

Xu phía di chuyển tổ chức cơ cấu nền tài chính bám theo cương vực ở nước ta không phải là

Câu 6:

Vùng trở nên tân tiến tạo ra công nghiệp nhất ở VN là

Câu 7:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực vực kinh tế Nhà nước ở Việt Nam?

Câu 8:

Phát biểu nào là tại đây đích với di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính ở VN hiện tại nay?

Xem thêm: công của nguồn điện là công của

Câu 9:

Cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông - lâm - ngư nghiệp của VN đang được di chuyển bám theo hướng

Câu 10:

Vùng trọng tâm tạo ra thực phẩm, đồ ăn thức uống lớn số 1 VN là

Câu 11:

Thành phần tài chính nào là tại đây lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền tài chính nước ta?