phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông

Câu hỏi:

07/04/2020 48,576

A. Biểu thức khái niệm của kể từ thông là Φ = B.S.cosα

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông

B. Đơn vị của kể từ thông là vêbe (Wb)

C. Từ thông là 1 đại lượng đại số

D. Từ thông là 1 đại lượng đem hướng

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Từ trải qua diện tích S S bịa nhập kể từ ngôi trường đều:

Φ = B.S.cosα

Trong cơ α=n, B  là góc phù hợp vì thế pháp tuyến n  của mặt mũi bằng phẳng sườn thừng và véc tơ chạm màn hình kể từ B .

Đơn vị kể từ thông là vêbe (Wb): 1 Wb = 1 T.m2.

Như vậy tao nhận ra từ thông là 1 đại lượng đại số, vô hướng

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ trải qua sườn thừng đem diện tích S S bịa nhập kể từ ngôi trường đều đạt độ quý hiếm cực lớn khi

A. các lối mức độ kể từ vuông góc với mặt mũi bằng phẳng sườn dây

B. những lối mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mũi bằng phẳng sườn dây

C. những lối mức độ kể từ phù hợp với mặt mũi bằng phẳng sườn thừng góc 0o

D. các lối mức độ kể từ phù hợp với mặt mũi bằng phẳng sườn thừng góc 45o

Câu 2:

Một sườn thừng hình vuông vắn, cạnh lâu năm 4cm, bịa nhập kể từ ngôi trường đều phải có chạm màn hình kể từ B=2.10-5T, những lối mức độ kể từ phù hợp với pháp tuyến của mặt mũi bằng phẳng sườn thừng góc 60°. Từ trải qua mặt mũi bằng phẳng sườn thừng là

A. 1,6.10-6Wb

B. 1,6.10-8Wb

C. 3,2.10-8Wb

D. 3,2.10-6Wb

Xem thêm: căn bậc 2 số học của 9

Câu 3:

Một sườn thừng hình tròn trụ đem diện tích S S = 2cm2 bịa nhập kể từ ngôi trường đem chạm màn hình kể từ B=5.10-2T, những lối mức độ kể từ vuông góc với mặt mũi bằng phẳng sườn thừng. Từ trải qua mặt mũi bằng phẳng sườn thừng là

A. 10-1Wb

B. 10-2Wb

C. 10-3Wb

D. 10-5Wb

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. Từ thông là 1 đại lượng vô hướng

B. Từ trải qua mặt mũi bằng phẳng sườn thừng vì thế 0 Khi sườn thừng dẫn bịa nhập kể từ ngôi trường đem những lối mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mũi bằng phẳng sườn dây

C. Từ trải qua một phía kín luôn luôn không giống 0

D. Từ trải qua một phía kín hoàn toàn có thể vì thế 0 hoặc không giống 0

Câu 5:

Một sườn thừng hình chữ nhật đem chiều lâu năm 25cm, được bịa vuông góc với những lối mức độ kể từ của một kể từ ngôi trường đều phải có B=4.10-3T. Từ thông xuyên qua chuyện sườn thừng là 10-4Wb, chiều rộng lớn của sườn thừng trình bày bên trên là

A. 1cm             

B. 10cm              

C. 1m                  

D. 10m

Câu 6:

Một sườn thừng hình vuông vắn đem cạnh lâu năm 5cm, bịa nhập kể từ ngôi trường đều phải có chạm màn hình kể từ B=4.10-5T, mặt mũi bằng phẳng sườn thừng tạo nên với những lối mức độ từ là một góc 30°. Từ trải qua mặt mũi bằng phẳng sườn thừng nhận độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 5.10-8Wb

B. 5.10-6Wb

C. 8,5.10-8Wb 

Xem thêm: cùng em học toán lớp 5 tập 1

D. 8,5.10-6Wb