phát biểu nào về hệ qtcsdl quan hệ là đúng

 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào là về hệ QTCSDL mối liên hệ là đúng?

  • A. Phần mượt dùng làm xây cất những CSDL quan tiền hệ
  • B. Phần mượt dùng làm tạo nên lập, update và khai quật CSDL quan tiền hệ
  • C. Phần mượt Microsoft Access
  • D. Phần mượt nhằm giải những việc cai quản lí đem chứa chấp những mối liên hệ trong những dữ liệu

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: phát biểu nào về hệ qtcsdl quan hệ là đúng

  Đáp án đúng: B

  Phần mượt dùng làm tạo nên lập, update và khai quật CSDL quan tiền hệ

Mã câu hỏi: 4284

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: skills 2 unit 3 lớp 9

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: khối đa diện đều loại 3 5

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Mô hình phổ cập nhằm xây cất CSDL mối liên hệ là:
 • Các định nghĩa dùng làm tế bào miêu tả những nhân tố nào là sẽ khởi tạo trở nên quy mô tài liệu quan tiền hệ?
 • Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:
 • Phát biểu nào là về hệ QTCSDL mối liên hệ là đúng?
 • Thuật ngữ quan tiền hệ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:
 • Thuật ngữ bộ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:
 • Thuật ngữ nằm trong tính” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:
 • Đặc điểm nào là sau đấy là đặc thù của một mối liên hệ nhập hệ CSDL quan tiền hệ?
 • Trong quy mô mối liên hệ, buộc ràng ra sao được gọi là buộc ràng chu toàn thực thể (ràng buộc khoá)?
 • Hai bảng nhập một CSDL mối liên hệ links cùng nhau thông qua: