phát triển của cơ thể động vật bao gồm

Câu hỏi:

18/03/2020 4,901

A. Các quy trình tương quan quan trọng cùng nhau là phát triển, phân hoá tế bào và đột biến hình hài những phòng ban và cơ thể

Bạn đang xem: phát triển của cơ thể động vật bao gồm

Đáp án chủ yếu xác

B. Các quy trình tương quan quan trọng cùng nhau là phát triển và phân hoá tế bào

C. Các quy trình tương quan quan trọng cùng nhau là phát triển và đột biến hình hài những phòng ban và cơ thể

D. Các quy trình tương quan quan trọng cùng nhau là phân hoá tế bào và đột biến hình hài những phòng ban và cơ thể

Đáp án A

Phát triển của khung hình động vật hoang dã là quy trình thay đổi bao hàm phát triển, phân hóa tế bào và đột biến hình hài cơ thể

Ví dụ: Nòng nọc rộng lớn, đứt đuôi và trở nên ếch con 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những ứng động này sau đấy là ứng động sinh trưởng?

A. Hoa mươi giờ nở vô buổi sáng sớm, hiện tượng lạ thức ngủ của chồi cây bàng.

B. Lá cây họ đỗ xoè rời khỏi và khép lại, khí khổng đóng góp mở

C. Hoa mươi giờ nở vô buổi sáng sớm, khí khổng đóng góp mở

D. Sự đóng góp hé của lá cây trinh tiết nữ giới khí khổng đóng góp mở

Câu 2:

Vì sao thói quen tiếp thu kiến thức ở người và động vật hoang dã đem hệ thần kinh trung ương trở nên tân tiến được tạo hình cực kỳ nhiều?

A. Vì sinh sống vô môi trường thiên nhiên phức tạp

B. Vì tạo hình nguyệt lão tương tác mới nhất Một trong những nơron

C. Vì số tế bào thần kinh trung ương thật nhiều và tuổi hạc lâu thông thường cao

D. Vì có rất nhiều thời hạn nhằm học tập tập

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

I. Khí khổng đóng góp hoặc hé vì thế tác động thẳng của việc trương nước hay là không trương nước của tế bào phân tử đậu.

II. Khí khổng đóng góp vô đêm tối, còn ngoài sáng sủa khí khổng luôn luôn hé.

III. Khí khổng đóng góp Khi cây háo nước, bất luận vô buổi ngày hoặc đêm tối.

Xem thêm: đề thi văn 8 cuối kì 2

IV. Khi tế bào phân tử đậu của khí khổng trương nước, khí khổng tiếp tục đóng góp lại.

Số phương án đích là

A. 2

B. 1

C. 3

D. 0

Câu 4:

Điều này không đúng vào khi nói tới sinh đẻ của động vật?

A. Động vật lưỡng tính sinh rời khỏi cả nhì loại uỷ thác tử đực và cái

B. Động vật đơn tính chỉ sinh rời khỏi một loại uỷ thác tử đực hoặc cái. 

C. Động vật đơn tính hoặc lưỡng tính chỉ mất mẫu mã sinh đẻ hữu tính.

D. Có động vật hoang dã đem cả nhì mẫu mã sinh đẻ vô tính và hữu tính

Câu 5:

Đột trở thành cấu hình NST ý nghĩa với tiến thủ hóa, vì

A. tạo rời khỏi những thể đột trở thành đem mức độ sinh sống và kỹ năng sinh đẻ cao

B. tạo rời khỏi những alen đột trở thành là mối cung cấp nguyên vật liệu sơ cấp cho mang đến tiến thủ hóa

C. tạo rời khỏi những trở thành dị tổng hợp là mối cung cấp nguyên vật liệu loại cấp cho mang đến tiến thủ hóa

D. tham gia vô cách thức cơ hội li kéo theo tạo hình loại mới

Câu 6:

Một quần thể đem tần số loại ren ban đầu: 0,4AA : 0,2aa : 0,4Aa. sành rằng những thành viên dị thích hợp tử chỉ mất kỹ năng sinh đẻ bởi vì 50% đối với kỹ năng sinh đẻ của những thành viên đồng thích hợp tử. Các thành viên đem loại ren AA và aa đem kỹ năng sinh đẻ như nhau. Sau một mới tự động thụ phấn thì tần số thành viên đem loại ren dị thích hợp tử tiếp tục là

A. 12.5%.

B. 6,25%.

C. 50%.

Xem thêm: cùng em học toán lớp 5 tập 1

D. 25%