phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ

 • Câu hỏi:

  Phương án này bên dưới đó là khai báo mảng hợp ý lệ?

  • A. mang : ARRAY[0..10] : INTEGER;
  • B. mang : ARRAY[0..10] OF INTEGER;
  • C. mang : ARRAY(0..10) : INTEGER;
  • D. mang : ARRAY[0..10] : INTEGER;

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ

  Đáp án đúng: B

  mang : ARRAY[0..10] OF INTEGER;

Mã câu hỏi: 13477

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: công thức tính diện tích hình tam giác

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: căn bậc 2 số học của 9

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho khai báo mảng như sau: Var m : array[0..10] Of integer ; Phương án này tiếp sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?
 • Cho khai báo mảng và đoạn lịch trình bên dưới đây: Đoạn lịch trình bên trên tiến hành việc làm gì bên dưới đây?
 • Khai báo thay đổi mảng loại gián tiếp là:
 • Phương án này sau đó là khai báo mảng hợp ý lệ?
 • Phát biểu này tại đây về chỉ số của mảng là tương thích nhất?