qua thấu kính hội tụ nếu vật thật cho ảnh ảo thì vật phải nằm trước kính một khoảng

Câu hỏi:

29/05/2020 69,597

Đáp án D. Xem Điểm lưu ý hình ảnh tạo nên vị thấu kính quy tụ SGK

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật phẳng lì nhỏ bịa vuông góc với trục chủ yếu trước một thấu kính quy tụ tiêu xài cự 30 centimet một khoảng chừng 60 centimet. Hình ảnh của vật nằm

A. sau kính 60 cm

B. trước kính 60 cm

C. sau kính đôi mươi cm

D. trước kính đôi mươi cm

Câu 2:

Một vật bịa trước một thấu kính 40 centimet cho 1 hình ảnh trước thấu kính đôi mươi centimet. Đây là

A. thấu kính quy tụ đem tiêu xài cự 40 cm

B. thấu kính phân kì đem tiêu xài cự 40 cm

C. thấu kính phân kì đem tiêu xài cự đôi mươi cm

D. thấu kính quy tụ đem tiêu xài cự đôi mươi cm

Câu 3:

Đặt một vật phẳng lì nhỏ vuông góc trước một thấu kính phân kì tiêu xài cự đôi mươi centimet một khoảng chừng 60 centimet. hình ảnh của vật nằm

A. trước kính 15 cm

B. sau kính 15 cm

C. trước kính 30 cm

Xem thêm: sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì

D. sau kính 30 cm

Câu 4:

Đặt một vật phẳng lì nhỏ vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính quy tụ tiêu xài cự đôi mươi centimet cơ hội kính 100 centimet. Hình ảnh của vật

A. trái chiều và vị 1/4 vật

B. nằm trong chiều và vị 1/4 vật

C. trái chiều và vị 1/3 vật

D. nằm trong chiều và vị 1/3 vật

Câu 5:

Qua thấu kính quy tụ, nếu như vật cho tới hình ảnh ảo thì hình ảnh này

A. ở trước kính và to hơn vật

B. ở sau kính và to hơn vật

C. ở trước kính và nhỏ rộng lớn vật

D. ở sau kính và nhỏ rộng lớn vật

Câu 6:

Đặt một vật phẳng lì nhỏ vuông góc với trục chủ yếu trước một thấu kính một khoảng chừng 40 centimet, hình ảnh của vật hứng được bên trên một chắn và cao vị 3 vật. Thấu kính này là

A. thấu kính quy tụ tiêu xài cự 30 cm

B. thấu kính quy tụ tiêu xài cự 40 cm

C. thấu kính quy tụ tiêu xài cự 40 cm

Xem thêm: công thức tính diện tích hình tam giác

D. thấu kính phân kì tiêu xài cự 30 cm