quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì

Tổng phù hợp đề đua thân ái kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Bạn đang xem: quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì

Đề bài

Quan hệ Một trong những thành viên vô hiện tượng kỳ lạ tự động tỉa ở thực vật là quan hệ gì? Trong ĐK này hiện tượng kỳ lạ tự động tỉa ra mắt mạnh mẽ?

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tự tỉa là hiện tượng kỳ lạ những thành viên hoặc những cành nẩy vượt lên trước dầy kéo đến những thành viên yếu đuối rộng lớn, những cành phía bên dưới bị chết

Lời giải chi tiết

Xem thêm: giải bài tập tiếng việt lớp 4 tập 1

Tự tỉa ở thực vật là sản phẩm của tuyên chiến và cạnh tranh nằm trong loại và cả không giống loại, tuyên chiến và cạnh tranh về khả năng chiếu sáng và đủ chất, kéo đến những thành viên yếu đuối không tồn tại tài năng tuyên chiến và cạnh tranh có khả năng sẽ bị bị tiêu diệt và bị tỉa.

Hiện tượng tự động tỉa thưa ra mắt uy lực Khi cây nẩy dày thiếu thốn khả năng chiếu sáng.

Loigiaihay.com