quãng đường ab dài 180km

Bài toán vận động đều lớp 5

Bài thói quen véc tơ vận tốc tức thời, quãng lối, thời hạn lớp 5 là tư liệu vì thế đội hình nhà giáo của GiaiToan biên soạn với lời nói giải cụ thể cho tới dạng bài xích tương quan cho tới những công thức toán vận động canh ty chúng ta học viên nắm rõ những kỹ năng về dạng toán vận động và vận dụng đo lường và tính toán trong số bài xích luyện. Mời chúng ta học viên nằm trong tìm hiểu thêm nội dung bài viết.

Đề bài: Quãng lối AB lâu năm 180 km. Cùng một khi, một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 43,5 km/giờ, một xe cộ gắn máy cút kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 28,5 km/giờ. Hỏi:

Bạn đang xem: quãng đường ab dài 180km

a) Sau bao,lâu thì nhì xe cộ bắt gặp nhau?

b) Khoảng cơ hội kể từ điểm bắt gặp nhau cơ hội A từng nào ki-lô-mét?

c) Nếu 2 xe cộ nằm trong xuất hành khi 7 giờ một phần hai tiếng thì bắt gặp nhau khi bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn:

Để giải được Việc, tao tiến hành công việc sau:

+ Bước 1: Tính tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì xe cộ.

+ Bước 2: Tính thời hạn nhì xe cộ bắt gặp nhau.

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì xe cộ = Độ lâu năm quãng lối : thời hạn 2 xe cộ bắt gặp nhau.

→ Thời lừa lọc 2 xe cộ bắt gặp nhau = Độ lâu năm quãng lối : Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì xe

+ Bước 3: Tính khoảng cách kể từ A cho tới điểm bắt gặp nhau.

+ Bước 4: Tính thời khắc nhì xe cộ bắt gặp nhau.

Lời giải:

Xem thêm: công thức tính diện tích hình tam giác

a) Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì xe cộ là:

43,5 + 28,5 = 72 (km/giờ)

Thời lừa lọc nhì xe cộ bắt gặp nhau là:

180 : 72 = 2,5 (giờ) = 2 tiếng đồng hồ 30 phút

b) Khoảng cơ hội kể từ điểm bắt gặp nhau cơ hội A số ki-lô-mét là:

43,5 x 2,5 = 108,75 (km)

c) Hai xe cộ bắt gặp nhau lúc:

7 giờ một phần hai tiếng + 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng = 10 giờ

Đáp số: a) 2,5 giờ hoặc 2 tiếng đồng hồ 30 phút

b) 108,75km

c) 10 giờ.

Xem thêm: sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào chúng diễn ra ở đâu

Câu chất vấn liên quan:

  • Một người cút xe đạp điện xuất hành kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 15 km/ giờ vô khi 6 giờ 30 phút
  • Một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/h. Cùng khi tê liệt một xe cộ máy cút kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/h
  • Quãng lối AB lâu năm 120 km. Lúc 7 giờ một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/giờ
  • Quãng lối AB lâu năm 120km. Lúc 6 giờ 1 người cút xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 40km/giờ
  • Quãng lối AB lâu năm 120km. Một xe hơi cút quãng lối tê liệt mất mặt 2 tiếng đồng hồ 30 phút
  • Quãng lối AB lâu năm 180 km. Cùng một khi, một xe hơi cút kể từ A cho tới B và một xe cộ máy cút kể từ B cho tới A

---------

Như vậy, GiaiToan.com đang được gửi cho tới chúng ta học viên Bài toán vận động lớp 5. Hình như, chúng ta học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt những tư liệu và những công thức không giống khác vì thế GiaiToan biên soạn nhằm học tập chất lượng môn Toán rộng lớn. Với phiếu bài xích luyện này sẽ hỗ trợ chúng ta tập luyện thêm thắt khả năng giải đề và thực hiện bài xích chất lượng rộng lớn. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức tốt!

Chủ đề liên quan