sắc tố nào sau đây thuộc nhóm sắc tố chính

Câu hỏi:

12/02/2020 72,546

A. Diệp lục a và carôten

Bạn đang xem: sắc tố nào sau đây thuộc nhóm sắc tố chính

Đáp án chủ yếu xác

B. Diệp lục a và xantôphyl.

C. Diệp lục a và diệp lục b.

D. Diệp lục a và phicôbilin.

Đáp án C

- Hệ sắc tố quang đãng phù hợp bao gồm diệp lục và carôtenôit:

+ Sắc tố chính: diệp lục a, diệp lục b: thực hiện lá cây có màu sắc xanh rờn.

+ Sắc tố phụ carôtenôit (carôten và xantôphin): đưa đến những mầu đỏ tía, domain authority cam, vàng của lá.

- Vai trò của hệ sắc tố quang đãng hợp:

+ Diệp lục b và carôtenôit hít vào tích điện khả năng chiếu sáng rồi truyền tích điện cơ mang lại diệp lục a ở trung tâm phản xạ.

+ Chỉ đem diệp lục a mới nhất đem tài năng đem hóa tích điện khả năng chiếu sáng trở thành tích điện chất hóa học vô ATP và NADPH.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm bão hoà khả năng chiếu sáng là

A. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang đãng phù hợp đạt đặc biệt đại

B. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang đãng phù hợp đạt đặc biệt tiểu

C. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang đãng phù hợp đạt tới mức trung bình

D. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang đãng phù hợp đạt bên trên nấc trung bình

Câu 2:

Vai trò của những thành phần đại lượng so với thực vật là:

A. Tham gia vô những phản xạ sinh hoá vô tế bào.

B. Tác động cho tới đặc thù hệ keo dán vô hóa học nguyên vẹn sinh của tế bào.

C. Cấu trúc nên những phù hợp hóa học cơ học vô tế bào.

D. Tham gia vô quy trình bú mớm nước, muối bột khoáng và bay tương đối nước ở lá

Xem thêm: căn bậc 2 số học của 9

Câu 3:

Ý nào là sau đây không chính với tầm quan trọng bay tương đối nước ở lá?

A. Tạo động lực phía bên trên nhằm kéo nước, ion khoáng và những hóa học tan kể từ rễ lên đến mức lá

B. Làm há khí khổng mang lại CO2 khuếch nghiền vô lá nhằm hỗ trợ mang lại quy trình quang đãng phù hợp.

C. Làm giảm nhiệt chừng của lá cây vô những ngày nắng cháy, đáp ứng cho những quy trình sinh lí xẩy ra thông thường.

D. Làm mang lại khí khổng há và khí O2 tiếp tục bay đi ra bầu không khí.

Câu 4:

Thành phần đa phần của dịch mạch rây là:

A. Nước và những ion khoáng

B. Amit, ion khoáng

C. Saccarôzơ và axit amin

D. Hoocmon, vitamin

Câu 5:

Yếu tố nào là là nguyên vẹn nhân đa phần phát sinh sự đóng góp hoặc há khí khổng?

A. Nhiệt độ

B. Nước

C. Phân bón

D. Ánh sáng

Câu 6:

Một phân tử glucôzơ bị lão hóa trọn vẹn vô lối phân và quy trình Crep, tuy nhiên 2 quy trình này chỉ đưa đến một vài ba ATP. Phần tích điện còn sót lại tuy nhiên tế bào tiếp nhận kể từ phân tử glucôzơ ở đâu?

A. Trong phân tử CO2 được thải đi ra kể từ quy trình này

B. Trong O2

C. Trong NADH và FADH2

Xem thêm: con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào

D. Mất bên dưới dạng nhiệt