sinh học 9 bài 2

Bình chọn:

4.1 bên trên 287 phiếu

Bạn đang xem: sinh học 9 bài 2

Lai một cặp tính trạngLý thuyết Lai một cặp tính trạng Sinh học tập 9 không thiếu thốn, hoặc nhất Xem cụ thể

Menđen lý giải thành quả thí nghiệm

Menđen tiếp tục lý giải thành quả thực nghiệm của tớ vì thế sự phân li của cặp yếu tố DT nhập quy trình đột biến phú tử và sự tổng hợp của bọn chúng nhập thụ tinh ranh.

Xem cụ thể

Thí nghiệm của MenđenThí nghiệm của Menđen triển khai bên trên đậu Hà Lan. Ông tổ chức phú phấn trong những tương đương đậu Hà Lan không giống nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản. Xem cụ thể

Câu căn vặn lý thuyết 1,2,3 trang 8 SGK Sinh học tập 9

Xem bảng 2 và điền tỉ lệ thành phần những loại loại hình ở F2 nhập dù trống?

Xem điều giải

Câu căn vặn thảo luận số 2 trang 9 SGK sinh học tập 9Giải bài xích tập dượt thắc mắc thảo luận số 1 trang 9 SGK Sinh học tập 9. Xem điều giải

Câu căn vặn thảo luận số 3 trang 9 SGK sinh học tập 9

Xem thêm: bài nghe tiếng anh lớp 8

Giải bài xích tập dượt thắc mắc thảo luận số 2 trang 9 SGK Sinh học tập 9

Xem điều giải

Bài 1,2 trang 10, Sinh 9Giải bài xích 1 trang 10 SGK Sinh học tập 9. Nêu định nghĩa loại hình và cho tới ví dụ minh họa. Phát biểu nội dung của quy luật phân li Xem điều giải Bài 3 trang 10 SGK Sinh 9Menđen tiếp tục lý giải thành quả thực nghiệm bên trên đậu Hà Lan như vậy nào? Xem điều giải

Bài 4 trang 10 SGK sinh học tập 9:

Cho nhị tương đương cá dò la đôi mắt đen ngòm và đôi mắt đỏ tía thuần chủng giao hợp cùng nhau được F1 toàn cá dò la đôi mắt đen ngòm.

Xem điều giải