số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau

Câu hỏi:

21/10/2020 12,619

C. 98765

Bạn đang xem: số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mẹ sở hữu một trong những ngược táo u xếp nhập đĩa. Khi xếp nhập đĩa u nhận biết nếu như xếp từng đĩa 9 ngược hoặc 12 ngược thì cũng vừa phải không còn. Hỏi u sở hữu từng nào ngược táo, hiểu được số táo to hơn 30 và nhỏ rộng lớn 40?

Câu 2:

Số tía mươi ngàn ko trăm linh bảy viết lách là :

 A. 300 007

B. 30 007

C. 3 007

D . 30 070

Câu 3:

Tỉ lệ phiên bản đồ gia dụng là 1: 1 500 000. Độ lâu năm bên trên phiên bản đồ gia dụng là 37 centimet. Độ lâu năm thực tiễn là :

A. 555 km

B. 555 000 000 cm

C. 5550 km

D. 555 000 cm

Câu 4:

Cho x < .... < nó và x là số ngay lập tức trước 5 906 788, nó là số ngay lập tức sau của số 5 906 788. Số bất ngờ cần thiết điền là:

Xem thêm: anh 9 unit 1 skills 2

A. 5 906 787

B. 5 906 788

C. 5 906 789

D. 5 906 790

Câu 5:

Một nhà máy sản xuất nhập 4 ngày phát triển được 680 TV. Trong 7 ngày nhà máy sản xuất tê liệt phát triển được từng nào cái TV, biết số TV thường ngày phát triển như nhau?

A. 1190

B. 170

C. 1910

D. 107

Câu 6:

Số nhỏ nhất của lớp triệu là số có:

A. 6 chữ số

B. 7 chữ số

C. 8 chữ số

Xem thêm: sơ đồ tư duy bài đất nước

D. 9 chữ số