suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

Câu hỏi:

11/10/2019 129,021

A. khả năng tích năng lượng điện mang lại nhì cực kỳ của chính nó. 

Bạn đang xem: suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

B. khả năng dự trữ năng lượng điện của mối cung cấp năng lượng điện. 

C. tài năng triển khai công của mối cung cấp năng lượng điện. 

Đáp án chủ yếu xác

D. tài năng ứng dụng lực của mối cung cấp năng lượng điện.

Giải thích: Đáp án C

+ Suất năng lượng điện động đặt điều trung mang lại tài năng triển khai công của mối cung cấp năng lượng điện.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đối với mạch năng lượng điện kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện với mạch ngoài là đổi mới trở R thì hiệu năng lượng điện thế thân mật nhì cực kỳ của mối cung cấp điện

A. không thay đổi Lúc độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch tăng.

B. giảm Lúc độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch tăng.

C. tỉ lệ thuận với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vô mạch.

D. tỉ lệ thành phần nghịch tặc với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vô mạch.

Câu 2:

Chọn câu đúng: Theo ấn định luật Ôm mang lại toàn mạch (mạch kín bao gồm mối cung cấp và năng lượng điện trở) thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch kín

A. tỉ lệ nghịch tặc với năng lượng điện trở ngoài của mối cung cấp.

B. tỉ lệ thành phần nghịch tặc với suất năng lượng điện động của mối cung cấp.

C. tỉ lệ nghịch tặc với năng lượng điện trở vô của mối cung cấp.

D. tỉ lệ thành phần nghịch tặc với tổng năng lượng điện trở toàn mạch.

Câu 3:

Trong một mạch kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động E, năng lượng điện trở vô r và mạch ngoài sở hữu năng lượng điện trở R. Hệ thức này tại đây nêu lên côn trùng contact trong những đại lượng bên trên với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I chạy vô mạch?

A. 

Xem thêm: sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì

B. 

C. 

D. 

Câu 4:

Quy ước chiều dòng sản phẩm năng lượng điện là

A. chiều dịch gửi của những electron. 

B. chiều dịch gửi của những ion.

C. chiều dịch gửi của những ion âm.  

D. chiều dịch gửi của những năng lượng điện dương.

Câu 5:

Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện được đo vày khí cụ này sau đây?

A. ampe nối tiếp.          

B. Công tơ năng lượng điện.   

C. Lực nối tiếp.   

D. sức nóng nối tiếp.

Câu 6:

Công thức xác lập độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi là:

A. 

B. 

C. 

Xem thêm: toán lớp 6 tập 2 chân trời sáng tạo

D.