thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã

Câu hỏi:

26/07/2019 75,421

Đáp án A

Bạn đang xem: thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã

- Thành phần ko nhập cuộc thẳng nhập quy trình dịch mã là ADN.

- Trong quy trình dịch mã, mARN là mạch khuôn (mARN là vật hóa học trung gian ngoan truyền vấn đề DT kể từ ADN trực thuộc nhân mang đến prôtêin nằm tại tế bào chất); tARN nhập cuộc vận trả quánh hiệu axit amin – nguyên vật liệu mang đến quy trình dịch mã; ribôxôm là “nhà máy” tổ hợp prôtêin.

Thành phần nào là tại đây ko nhập cuộc thẳng nhập quy trình dịch mã? (ảnh 1)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những sự khiếu nại ra mắt nhập quy trình phiên mã:

(1) ARN polimeraza chính thức tổ hợp mARN bên trên địa điểm quánh hiệu (khởi đầu phiên mã).

(2) ARN polimeraza dính vào vùng điều hòa  thực hiện gen túa xoắn nhằm lòi ra mạch gốc với chiều 3’ → 5’.

(3) ARN polimeraza trượt dọc từ mạch mã gốc bên trên gen với chiều 3’ → 5’.

(4) Khi ARN polimeraza dịch chuyển cho tới cuối gen, cặp tín hiệu kết thúc giục thì nó ngừng phiên mã.

Trong quy trình phiên mã, những sự khiếu nại bên trên ra mắt theo đuổi trình tự động đích thị là:

A. (1) → (4) → (3) → (2)

B. (1) → (2) → (3) → (4)

C. (2) → (1) → (3) → (4)

D. (2) → (3) → (1) → (4)

Câu 2:

Trong quy trình phiên mã, enzim ARN polimeraza với tầm quan trọng gì?

(1) Xúc tác tách 2 mạch của gen.

(2) Xúc tác mang đến quy trình link bổ sung cập nhật trong số những nucleotit của môi trường thiên nhiên nội bào với những nucleotit bên trên mạch khuôn

(3) Nối những đoạn Okazaki lại cùng nhau.

(4) Xúc tác quy trình đầy đủ mARN.

Phương án đích thị là:

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2) và (4)

C. (1), (2), (3) và (4)

D. (1) và (2)

Câu 3:

Một trong mỗi điểm như là nhau thân ái quy trình nhân song ADN và quy trình phiên mã ở loại vật nhân thực là

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 tập 1

A. đều sở hữu sự xúc tác của enzim ADN polimeraza nhằm thi công ráp với những nucleotit bên trên mạch khuôn theo đuổi phép tắc bổ sung cập nhật.

B. những quy trình thông thường tiến hành một lượt nhập một tế bào.

C. ra mắt bên trên toàn cỗ phân tử ADN.

D. việc thi công ghép những đơn phân được tiến hành bên trên hạ tầng phép tắc bổ sung cập nhật.

Câu 4:

Mạch khuôn của gen với đoạn 3’ TATGGGXATGTA 5’ thì mARN được phiên mã kể từ mạch khuôn này còn có trình tự động nucleotit là

A. 3’AUAXXXGUAXAU5’

B. 5’AUAXXXGUAXAU3’

C. 3’ATAXXXGTAXAT5’

D. 5’ATAXXXGTAXAT3’

Câu 5:

Loại enzim nào là tại đây thẳng nhập cuộc nhập quy trình phiên mã những gen cấu tạo ở loại vật nhân sơ?

A. ADN polimeraza

B. Ligaza

C. Restrictaza

D. ARN polimeraza

Câu 6:

Chiều của mạch khuôn bên trên ADN được dùng làm tổ hợp mARN và chiều tổ hợp mARN theo thứ tự là:

A. 5’ → 3’ và 5’ → 3’

B. 3’ → 5’ và 3’ → 5’

C. 5’ → 3’ và 3’ → 5’

Xem thêm: suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

D. 3’ → 5’ và 5’ → 3’