the scientist said the earth

The scientist said the earth ________ the sun.

A. goes around

Bạn đang xem: the scientist said the earth

B. is going around

C. went around

D. was going around

Đáp án A

Trong dạng câu gián tiếp , nếu vế sau của câu nói về một sự thật hiển nhiên ko bao giờ thay cho đổi thì động từ luôn luôn phân tách ở dạng hiện tại

Đáp án A

Dịch nghĩa: Các nhà khoa học nói răng trái đất cù xung xung quanh mặt trời

Vũ Huyền Trang sự thạt hienr nhiên

. 16/05/2019

Th nhung Trogn câu tường thuật. Nếu vế sau là một trong những SỰ THẬT HIỂN NHIÊN thì KHÔNG LÙI THÌ
1 Sự thiệt rõ ràng thì ko lùi thì !!!!!

. 22/04/2018

uyên đặng trúng được một câu lừa người ^^ . 17/4/2018

. 17/04/2018

Nguyễn Minh Tiến nếu là sự việc thiệt rõ ràng thì ko lùi nhá

. 04/02/2018

CỐ LÊN NÀO hic ngu

1 Trả điều . 09/01/2018

Nguyễn Diệu Huyền Linh Tạm dịch : Các ngôi nhà khoa học tập bảo rằng : Trái khu đất thì luôn luôn cù xung xung quanh mặt mũi trời -> chân lí -> ko lùi thì -> Hiện bên trên đơn . 1/1/2017

. 01/01/2017

Xem thêm: biện pháp nào sau đây đã được trung quốc thực hiện trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp

Đỗ Đức Đạt dự là many people tiếp tục sai câu này :v . 10/12/2016

. 10/12/2016

đặng văn duy sai ngu quá . 29/10/2016

. 29/10/2016

Huỳnh Quang Huy dạ. em cảm ơn cô ạ . 20/9/2016

. 20/09/2016

Anh Nguyễn Bình tĩnh chúng ta ơi . 8/8/2016

. 08/08/2016

Anh Nguyễn Sự thiệt hiển nhiên/ điều luôn luôn trúng -> Chia thời điểm hiện tại đơn. (Không cần thiết lùi thì) . 8/8/2016

. 08/08/2016

Anh Nguyễn Sự thiệt hiển nhiên/ điều luôn luôn trúng -> Chia thời điểm hiện tại đơn. . 8/8/2016

. 08/08/2016

Để bão táp cuốn chuồn aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . 7/8/2016

1 Trả điều . 07/08/2016

Hoàng Thu Hài có thể hn Moon mang đến room Hóa nghịch ngợm 1 không nhiều vs room Anh 7/8/2016

. 07/08/2016

Lâm :)) kinh nghiệm tay nghề room anh tuy nhiên . 7/8/2016

. 07/08/2016

nguyễn hải qui Câu giờ đồng hồ anh bất ngờ xuất hiện nay nhập room hóa là sao 7/8/2016

. 07/08/2016

Bại Não Fralone e đã học . 7/8/2016

. 07/08/2016

Lâm :)) ko học tập lý thuyết sai bao nhiêu câu này không còn . 7/8/2016

. 07/08/2016

Xem thêm: suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

Bại Não Fralone . 7/8/2016

5 Trả điều . 07/08/2016

Hoàng Thu Hài thực sự rõ ràng Và k lùi thì . 7/8/2016

. 07/08/2016

Xem tăng comment (7/27)