thể tích dung dịch hno3 67 5

Câu hỏi:

18/06/2019 158,912

Thể tích hỗn hợp HNO3 67,5% (khối lượng riêng rẽ là một trong,5 gam/ml) cần thiết dùng để làm ứng dụng với xenlulozơ tạo ra trở nên 89,1 kilogam xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%) :

Bạn đang xem: thể tích dung dịch hno3 67 5

D. 70 lít.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Hướng dẫn:

Vì lượng HNO3 hao hụt 20% nên hiệu suất phản xạ chỉ đạt ngưỡng 80%. Gọi x là số kilogam HNO3 đem phản xạ thì lượng HNO3 phản xạ là x.80% kilogam.

Phương trình phản xạ :

Theo (1) và fake thiết tao thấy lượng HNO3 nguyên vẹn hóa học vẫn nhập cuộc phản xạ là :

Thể tích hỗn hợp HNO3 nguyên vẹn hóa học nhớ dùng là :

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xenlulozo trinitrat được pha trộn kể từ xenlulozo và axit nitric quánh đem xúc tác axit sunfuric quánh, giá. Để đem 29,7 kilogam xenlulozo trinitrat, cần thiết dựng người sử dụng dịch chứa chấp m kilogam axit nitric (hiệu suất phản xạ đạt 90%). Giá trị của m là :

A. 30 kg

B. 42kg

C. 21kg

D. 10kg

Câu 2:

Lên men hỗn hợp chứa chấp 300 gam glucozơ chiếm được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quy trình lên men tạo ra trở nên ancol etylic là :

A. 60%

B. 40%.

C. 80%

D. 54%.

Câu 3:

Xenlulozơ trinitrat được pha trộn kể từ phản xạ thân thiện axit nictric với xenlulozơ (hiệu suất phản xạ 60% tính theo đuổi xenlulozơ). Nếu người sử dụng 2 tấn xenlulozơ thì lượng xenlulozơ trinitrat pha trộn được là :

Xem thêm: loài người hình thành vào kỉ

A. 2,97 tấn.

B. 3,67 tấn.

C. 2,đôi mươi tấn.

D. 1,10 tấn.

Câu 4:

Đun giá 250 gam hỗn hợp glucozơ với hỗn hợp AgNO3 /NH3 chiếm được 15 gam Ag, độ đậm đặc của hỗn hợp glucozơ là :

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 30%.

Câu 5:

Đi từ 150 gam tinh anh bột sẽ điều chế được từng nào ml ancol etylic 46o bằng phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0,8 g/ml.

A. 46,875 ml

B. 93,75 ml

C. 21,5625 ml

D. 187,5 ml.

Câu 6:

Cho 34,2 gam khuôn saccarozơ đem lộn mantozơ phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư, chiếm được 0,216 gam Ag. Tính chừng tinh anh khiết của khuôn saccarozơ trên?

A. 1%

B. 99%

C. 90%

Xem thêm: ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất

D. 10%