theo thuyết tiến hóa hiện đại nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa

Câu hỏi:

13/03/2020 11,826

A. Giao phối tình cờ.                        

Bạn đang xem: theo thuyết tiến hóa hiện đại nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa

Đáp án chủ yếu xác

C. Đột đổi mới.                    

Đáp án A

Theo thuyết tiến thủ hoá tiến bộ, yếu tố ko nên là yếu tố tiến thủ hoá là “Giao phối ngẫu nhiên” vì thế giao hợp tình cờ ko thực hiện thay cho thay đổi tần số alen và bộ phận loại ren của quần thể.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đột đổi mới cấu tạo NST bao hàm những dạng cơ phiên bản sau :

A. mất mặt, thêm thắt, thay cho thế, hòn đảo địa điểm một cặp nuclêôtit.

B. mất mặt hoặc mất mặt một vài cặp NST.

C. thêm thắt hoặc thay cho thế một vài cặp NST.

D. mất mặt đoạn, hòn đảo đoạn, trả đoạn, lặp đoạn.

Câu 2:

Dạng đột đổi mới cấu tạo NST được áp dụng nhằm vô hiệu ren có hại cho sức khỏe là

A. trả đoạn rộng lớn NST.                        

B. mất mặt đoạn nhỏ NST.

C. hòn đảo đoạn NST.                    

D. lặp đoạn NST.

Câu 3:

Cà chua sở hữu cỗ NST 2n = 24. Tế bào này sau đó là thể nhiều bội lẻ của cà chua?

A. Tế bào sở hữu 36 NST.                                                            

B. Tế bào có 48 NST.

Xem thêm: sơ đồ tư duy bài đất nước

C. Tế bào có 23 NST.              

D. Tế bào có 25 NST.

Câu 4:

Quá trình bay khá nước ở lá triển khai qua chuyện những tuyến phố nào?

A. Chỉ bởi vì tuyến phố qua chuyện khí khổng.  

B. Chỉ bởi vì tuyến phố qua chuyện mặt phẳng lá.

C. Chỉ qua chuyện những mép lá.

D. Bằng 2 tuyến phố qua chuyện khí khổng và tuyến phố qua chuyện mặt phẳng lá.

Câu 5:

Theo thuyết tiến thủ hóa tiến bộ, tinh lọc ngẫu nhiên và những nhân tố tình cờ đều phải có công cộng tầm quan trọng này sau đây?

A. Loại vứt trọn vẹn alen lặn thoát ra khỏi quần thể.

B. Làm thay cho thay đổi tần số alen của quần thể theo đòi một khunh hướng chắc chắn.

C. Cung cung cấp những alen đột đổi mới cho tới quy trình tiến thủ hóa.

D. Làm thay cho thay đổi cấu tạo DT của quần thể.

Câu 6:

Phép lai này sau đây sẽ là phép tắc lai phân tích?

A. AABB x AaBb          

B. AaBb x AaBb  

C. AaBb x aabb   

Xem thêm: cách tính thời gian trong lịch sử

D. aabb x aabb