thực hiện các thí nghiệm sau

Đáp án C

- Điều kiền nhằm xẩy ra bào mòn năng lượng điện hóa là:

Bạn đang xem: thực hiện các thí nghiệm sau

+ Có những cặp năng lượng điện rất rất không giống nhau về thực chất, hoàn toàn có thể là sắt kẽm kim loại – sắt kẽm kim loại, sắt kẽm kim loại – phi kim. Kim loại sinh hoạt mạnh rộng lớn nhập vai trò rất rất âm và bị bào mòn.

+ Các cặp năng lượng điện rất rất nên xúc tiếp thẳng hoặc con gián tiếp cùng nhau trải qua thừng dẫn.

+ Các năng lượng điện rất rất nên nằm trong xúc tiếp với 1 hỗn hợp hóa học năng lượng điện li.

(1) Xảy đi ra quy trình bào mòn năng lượng điện hóa: Fe + CuCl2FeCl2 + Cu

- Khi Cu giải tỏa đi ra phụ thuộc vào thanh Fe thì tạo hình vô số cặp pin năng lượng điện hóa Fe – Cu.

+ Tại rất rất âm (anot) xẩy ra sự lão hóa Fe:

+ Tại rất rất dương (catot) xẩy ra sự khử Cu2+:

(2) Xảy đi ra quy trình bào mòn hóa học: Fe + 2FeCl3 →3FCl2

(3) Vừa xẩy ra quy trình bào mòn năng lượng điện hóa và quy trình bào mòn hóa học:

+ Quá trình bào mòn chất hóa học : Fe + HCl → FeCl2+H2.

+ Quá trình bào mòn năng lượng điện hóa tương tự động như 2.

(4) Không xẩy ra quy trình bào mòn, pt phản ứng:

FeCl3 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + AgCl

(5) Cho thép (hợp kim của Fe và C) vô hỗn hợp HCl xuất hiện nay sự bào mòn năng lượng điện hóa:

- Anot là Fe bên trên anot xẩy ra sự lão hóa Fe: Fe → Fe2+ + 2e

- Catot là C bên trên anot xẩy ra sự khử H+: 2H2O + 2e → 2OH + H2

Vậy, đem 3 thử nghiệm tuy nhiên Fe ko xẩy ra quy trình bào mòn năng lượng điện hóa là (1), (3) và (5).

Câu 4:

Cho những hóa học sau: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeS2, FeCO3, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe(NO3)3 theo lần lượt ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng. Số phương trình phản xạ lão hóa – khử là:

A. 7.

B. 9.

Xem thêm: dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan

C. 6.

D. 8.

Câu 5:

Cho m gam lếu ăn ý bột X bao gồm FexOy, CuO và Cu (x, nó nguyên vẹn dương) vô 600 ml hỗn hợp HCl 1M, chiếm được hỗn hợp Y (không chứa chấp HCl) và còn sót lại 6,4 gam sắt kẽm kim loại ko tan. Cho Y ứng dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3, chiếm được 102,3 gam kết tủa. tường những phản xạ đều xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m gần nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 27,5.

B. 34,1.

C. 29,1.

D. 22,7.

Câu 6:

Cho khí CO dư trải qua lếu ăn ý bao gồm Fe2O3, CuO, Al2O3 , MgO nung giá buốt. Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hóa học rắn gồm

A. Fe, Cu, Al2O3, MgO

B. Cu, Al, Mg, Fe

C. Fe, Cu, Al, MgO                                             

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 8 a closer look 2

D. FeO, Cu, Al2O3, Mg