tiến hóa nhỏ là quá trình

Tiến hoá nhỏ là vượt lên trình

Bạn đang xem: tiến hóa nhỏ là quá trình

A. đổi khác vốn liếng ren của quần thể dẫn cho tới tạo hình loại mới nhất.

B. ra mắt bên trên phạm vi rộng lớn, vô thời hạn lâu năm.

C. phân loại loại trở nên những group phân loại nhỏ rộng lớn.

D. tạo hình những đơn vị chức năng phân loại bên trên loại.

Đáp án A

– Tiến hoá nhỏ là quy trình đổi khác cấu tạo DT của quần thể (biến thay đổi về tần số alen và bộ phận loại ren của quần thể).
– Sự đổi khác cấu tạo DT của quần thể cho tới một khi thực hiện xuất hiện nay sự cơ hội li sinh đẻ với chiếc quần thể gốc, tạo hình loại mới nhất .
– Tiến hoá nhỏ ra mắt bên trên quy tế bào nhỏ , vô phạm vi một loại .
→ Đáp án A

Vũ Thị Hồng Phượng . 26/5/2017

. 26/05/2017

Combo ProS khối B Toán hoá sinh ôn đua thpt vương quốc, luyện đua lớp 12 thầy moonbook 598.000đ 900.000đ
Sách ID tổng ôn toán học tập lớp 12 tự động học tập luyện đua thpt vương quốc môn toán moonbook 2024. 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: công thức tính diện tích hình tam giác

Sách Tổng ôn cơ vật lý lớp 12 ôn đua thpt vương quốc phiên bản tiên tiến nhất moonbook

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn hoá học tập lớp 12, sách luyện đua kiến thức và kỹ năng ôn đua thpt vương quốc phiên bản tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh phiên bản tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ anh theo đòi chủ thể ôn đua thpt 79.000đ 49.000đ

Xem thêm: con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

100.000đ 59.000đ

Sách lập trình sẵn Python cơ phiên bản, cho tất cả những người mới nhất chính thức Moonbook 150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID