tiếng anh lớp 4 review 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 4 review 2

1. Listen and tick.

(Nghe và lựa chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Quan: What's the name of your school, Daisy?

    Daisy: Nguyen Trai Primary School.

    Quan: Where is it?

    Daisy: It's in Nguyen Trai Street.

2. Miss Hien: Hello, Class.

    Class: Hello, Miss Hien.

    Miss Hien: What day is it today?

    Class: It's Thursday.

    Miss Hien: That's right! Let's start our lesson.

3. Mai: What day is it today, Nam?

   Nam: It's Tuesday.

   Mai: What subjects tự you have today?

   Nam: I have Maths, Music and English.

4. Quan: Where's Nam?

    Mai: He's in the classroom.

   Quan: What's he doing?

   Mai: I think he's reading a book.

Lời giải chi tiết:

1. c     2. b     3. a     4. b

Bài 2

2. Read and circle.

(Đọc và khoanh lựa chọn.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin xin chào. Tên bản thân là Peter. Mình học tập ở Trường Tiểu học tập Oxford. Nó phía trên lối Oxford, Luân Đôn. Mình đến lớp kể từ loại Hai cho tới loại Sáu. Tại ngôi trường, bản thân đem môn Tiếng Anh, Toán, Khoa học tập, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục và Tin học tập. Âm nhạc là môn bản thân yêu thương quí nhất.
Hôm qua chuyện là loại Bảy. Mình ở trong nhà. Vào buổi sáng sớm, bản thân chơi trò chơi với những người dân các bạn bên trên Internet. Váo giờ chiều, bản thân đùa đá bóng. Vào ban đêm, bản thân coi TV. Mình cút ngủ sớm.

Lời giải chi tiết:

1 - a: Peter studies at Oxford Primary School.

(Peter học tập bên trên Trường Tiểu học tập Oxford.)

2 - b: His favourite subject is Music.

(Môn học tập yêu thương quí của cậu ấy là Âm nhạc.)

3 - a: Yesterday morning, he played games with his friends on the Internet.

(Vào buổi sáng sớm, cậu ấy chơi trò chơi với những người dân các bạn bên trên Internet.)

4 - c: Yesterday evening, he watched TV.

Xem thêm: cùng em học toán lớp 5 tập 1

(Vào ban đêm, cậu ấy coi TV.)

Bài 3

3. Read and match.

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

1 - d  What tự you lượt thích doing? - I lượt thích reading.

(Bạn quí thực hiện gì? - Tôi quí xem sách.)

2 - e What subjects tự you have today? - I have Vietnamese, Maths and English.

(Hôm ni các bạn đem môn học tập gì? - Tôi đem môn Tiếng Việt Toán và Tiếng Anh.)

3 - a When tự you have Music? - I have it on Mondays.

(Khi nào là các bạn đem môn Âm nhạc? - Tôi đem nó vô những ngày loại Hai.)

4 - b Where were you yesterday? - I was at trang chủ.

(Bạn vẫn ở đâu vào trong ngày hôm qua? - Tôi vẫn ở trong nhà.)

5 - c What did you do? - I watched TV and played badminton. 

(Bạn đã trải gì? - Tôi vẫn coi TV và đùa cầu lông.)

Bài 4

4. Look and write.

(Nhìn và ghi chép.)

Lời giải chi tiết:

1. It's in Binh Minh Village.

(Nó ở xã Bình Minh.)

2. I/We have English, Science, Vietnamese and Maths.

(Tôi/Chúng tớ đem môn Tiếng Anh, Khoa học tập, Tiếng Việt và Toán.)

3. He's playing basketball. She's listening to lớn music.

(Cậu ấy đang được đùa bóng rổ. Cô ấy đang được nghe nhạc.)

4. They were on the beach. They played football. 

(Họ vẫn phía trên bãi tắm biển. Họ vẫn đùa đá bóng.)

Bài 5

5. Let's write.

(Chúng tớ nằm trong ghi chép.)

Lời giải chi tiết:

(1) listening to lớn music   

(2) playing chess

(3) skipping rope         

(4) reading a book

Xem thêm: nền văn minh văn lang âu lạc được hình thành trên cơ sở xã hội nào sau đây

Tạm dịch:

Đó là thời hạn giải lao ở ngôi trường và những học viên đang khiến những việc không giống nhau. Một nữ giới đang được nghe nhạc. Một vài ba các bạn trai đang được đùa cờ vô lớp học tập. Một vài ba nữ giới đang được nhảy thừng vô sảnh ngôi trường. Giáo viên của tất cả chúng ta ở vô chống của cô ý ấy. Cô ấy đang được hiểu một cuốn sách.

Loigiaihay.com