tiếng anh lớp 6 unit 8 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 8 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar: The past simple 

(Ngữ pháp: Thì quá khứ đơn)

1. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn đáp án đích thị A, B, hoặc C.)

1. There __________ an interesting match on TV last night.

A.is

B. were

C. was

2. My dad __________ a lot of tennis some years ago.

A. plays

B. played

C. is playing

3. I was at the thể hình last Sunday, but I ________ you there.

A. not saw

B. don't see

C. didn't see

4. The teacher __________  us about our homework this morning.

A. didn't ask

B. not asking

C. doesn't ask

5. _________ sleep well last night?

A. Do you

B. Did you

C. Were you         

Phương pháp giải:

Thì quá khứ đơn:

- Dạng khẳng định: S + V-ed/ V2 (cột thứ hai bảng động kể từ bất quy tắc)

- Dạng phủ định: S + didn’t + V (nguyên thể)

- Dạng nghi hoặc vấn: Did + S + V(nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. C

4. A

5. B

 1. There was an interesting match on TV last night.

(Có một trận đấu thú vị bên trên TV tối qua loa.)

2. My dad played a lot of tennis some years ago.

(Bố tôi tiếp tục đùa thật nhiều tennis từ thời điểm cách đó vài ba năm.)

3. I was at the thể hình last Sunday, but I didn't see you there.

(Tôi tiếp tục ở chống tập dượt thể dục thể thao nhập Chủ nhật tuần trước đó, tuy nhiên tôi ko thấy các bạn ở bại liệt.)

4. The teacher didn't ask us about our homework this morning.

(Giáo viên ko căn vặn công ty chúng tôi về bài bác tập dượt sáng sủa ni.)

5. Did you sleep well last night?

(Tối qua loa các bạn ngủ với ngon không?)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write the correct khuông of the verbs to tướng complete the conversation.

(Viết dạng đích thị của động kể từ nhằm hoàn thành xong bài bác đối thoại.)

Nick: Hi, there.

Sonny: Hello, Nick. Did you have a nice weekend?

Nick: Yeah, it was OK. On Sunday, I (1. go) __________ fishing with my dad. How about you?

Sonny: Oh, I (2. have) __________a good weekend, too.

Nick: Really? What _______you(3. do) __________?

Sonny:I (4. visit) __________ the museum with my family, then we (5. eat) __________at my favourite restaurant.

Nick: Did you watch football match last Sunday?

Sonny: Oh, yeah! My favourite team (6. score) __________ a fantastic goal!

Phương pháp giải:

Thì quá khứ đơn:

- Dạng khẳng định: S + V-ed/ V2 (cột thứ hai bảng động kể từ bất quy tắc)

- Dạng phủ định: S + didn’t + V (nguyên thể)

- Dạng nghi hoặc vấn: Did + S + V(nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

1. went

2. had

3. did you do

4. visited

5. ate

6. scored

Nick: Hi, there. 

(Xin xin chào.)

Sonny: Hello, Nick. Did you have a nice weekend?

(Xin xin chào, Nick. Quý Khách tiếp tục với cùng 1 ngày vào ngày cuối tuần chất lượng đẹp nhất chứ hả?)

Nick: Yeah, it was OK. On Sunday, I went fishing with my dad. How about you?

(Vâng, tuyệt vời lắm. Vào Chủ nhật, tôi đã chuồn câu cá với thân phụ. Còn các bạn thì sao?)

Sonny: Oh, I had a good weekend, too.

(Ồ, bản thân đã và đang với cùng 1 ngày vào ngày cuối tuần sung sướng.)

Nick: Really? What did you do?

(Thật không? Quý Khách đã trải gì?)

Sonny:I visited the museum with my family, then we ate at my favourite restaurant.

(Tôi đang đi đến viện kho lưu trữ bảo tàng với mái ấm gia đình, tiếp sau đó bọn chúng bản thân sử dụng bữa bên trên quán ăn yêu thương mến của tớ.)

Nick: Did you watch football match last Sunday?

(Bạn với coi trận đấu soccer nhập Chủ nhật tuần trước đó không?)

Sonny: Oh, yeah! My favourite team scored a fantastic goal!

(Ồ, có! Đội bóng yêu thương mến của tớ tiếp tục ghi 1 bàn thắng tuyệt vời!)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in groups. Ask and answer questions about last weekend.

(Làm việc theo đòi group. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về vào ngày cuối tuần trước.)

Example:

Xem thêm: ngành nào sau đây thuộc ngành công nghiệp năng lượng

A: Did you vì thế any sports last weekend?

(Cuối tuần trước đó các bạn với đùa thể thao không?)

B: Oh, yes, and I was exhausted.

(Ồ, với chứ, và bản thân cực kỳ mệt nhọc luôn luôn.)

C: Really? What did you do?

(Thật à? Quý Khách đã trải gì?)

Lời giải chi tiết:

A: Did you vì thế any sports last weekend?

(Cuối tuần trước đó các bạn với đùa thể thao không?)

B: Oh, yes, and I was exhausted.

(Ồ, với chứ, và bản thân cực kỳ mệt nhọc luôn luôn.)

C: Really? What did you do?

(Thật à? Quý Khách đã trải gì?)

A: I played football with my neighbours at the stadium. We had a great football match.

(Tôi tiếp tục đá bóng với những người dân láng giềng của tớ bên trên Sảnh chuyển động. Chúng tôi đã với cùng 1 trận đấu soccer ấn tượng.)

B: What was the result?

(Kết trái ngược thế nào?)

A: We won and I scored a beautiful goal. How about you?

(Chúng tôi đã thắng và tôi đã ghi 1 bàn thắng đẹp nhất. Còn các bạn thì sao?)

B: I also had a nice weekend with my family. We had a barbecue in the park near our house.

(Mình đã và đang với cùng 1 ngày vào ngày cuối tuần sung sướng với mái ấm gia đình. Chúng tôi đã với cùng 1 buổi tiệc nướng nhập khu vui chơi công viên sát ngôi nhà.)

C: Did you fly the kites? It was windy last weekend.

(Bạn với thả diều không? Cuối tuần trước đó trời với bão đấy.)

B: Oh, yes. I had  a lot of fun. How was your last weekend?

(Ồ, với chứ. Mình tiếp tục với thật nhiều nụ cười. Cuối tuần trước đó của công ty thế nào?)

C: I came back my hometown to tướng visit my grandparents. I swam in the river with the children there. It was really interesting.

(Mình về quê thăm hỏi các cụ. Mình tiếp tục tắm với lũ trẻ con ở bại liệt. Nó thiệt sự thú vị.)

A: It sounds great!

(Nghe dường như sướng đó!)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Imperatives 

(Câu mệnh lệnh)

4. Look at each picture and choose the correct answer.

(Nhìn từng tranh ảnh và lựa chọn đáp án đích thị.)

1. (Park / Don't park) here.

2. (Close / Open) the window. It's windy outside.

3. (Tidy up/Don't tidy up) your room.

4. (Use / Don't use) the lift when there is fire.

5. (Try / Don't try to tướng get up early to tướng vì thế some exercise.

Phương pháp giải:

Câu mệnh lệnh:

- Dạng khẳng định: V (nguyên thể)!

- Dạng phủ định: Don’t + V(nguyên thể)!

Lời giải chi tiết:

1. Don’t park

2. Close

3. Tidy

4. Don’t use

5. Try

 1. Don't park here.

(Không đỗ/ đậu xe cộ ở phía trên.) 

2. Close the window. It's windy outside.

(Đóng hành lang cửa số lại chuồn. Ngoài trời với bão.)

3. Tidy up your room.

(Dọn dẹp chống của công ty chuồn nhé.)

4. Don't use the lift when there is fire.

(Không dùng cầu thang máy khi với cháy.)

5. Try to tướng get up early to tướng vì thế some exercise.

(Cố gắng dậy sớm nhằm tập dượt thể dục thể thao.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Tell your friends what to tướng vì thế and what not to tướng vì thế at the thể hình.

(Nói với các bạn em điều nên thực hiện và tránh việc thực hiện ở chống tập dượt thể hình.)

GYM RULES

(Quy lăm le bên trên chống tập)

Examples:

(Ví dụ)

- Change your clothes.

(Thay ăn mặc quần áo.)

- Don’t speak loudly.

(Không trình bày to tướng.)

- ______________

- ______________

- ______________

Lời giải chi tiết:

- Pay your fee first.

(Trả phí trước.)

- Put on your trainers/ sports shoes.

(Mang giầy thể thao.)

- Listen to tướng the instructor carefully.

(Lắng nghe thiệt kỹ người chỉ dẫn các bạn.)

- Don’t litter.

(Không xả rác rến.)

- Don’t eat or drink at the thể hình.

(Không ăn hoặc nốc nhập chống tập dượt.)

Từ vựng

1.

2. 

3. 

Xem thêm: những bài toán lớp 5

4. 

5.

6.