tiếng anh lớp 8 unit 1 skills 2Lời giải bài xích luyện Unit 1 lớp 8 Skills 2 trang 15 nhập Unit 1: Leisure time Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 8 Unit 1.

Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2 (trang 15) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 8 unit 1 skills 2

1 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Answer the questions (Trả câu nói. những câu hỏi)

1. In your opinion, what activities can we tự with our friends in our leisure time?

2. Why should we spend time with our friends?

Gợi ý:

1. Playing sports, riding a xe đạp, doing DIY …

2. Because we can connect with other people and become closer with them.

Hướng dẫn dịch:

1. Theo các bạn, những sinh hoạt này tất cả chúng ta rất có thể thực hiện với bè bạn nhập thời hạn rảnh rỗi?

- Chơi thể thao, giẫm xe cộ, tự động thực hiện loại …

2. Tại sao tất cả chúng ta nên dành riêng thời hạn cho mình bè?

- Bởi vì như thế tất cả chúng ta rất có thể liên kết với những người dân không giống và trở thành thân thuộc thiết rộng lớn với bọn họ.

2 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to lớn an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer. (Nghe cuộc phỏng vấn với Mark về những sinh hoạt vui chơi của anh ấy ấy. Chọn câu vấn đáp đích.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. When does Mark usually have không tính tiền time?

A. At weekends.

B. On Sundays.

C. On Saturdays.

2. Who does he spend his không tính tiền time with?

A. His neighbours and friends.

B. His family and relatives.

C. His family and friends.

Đáp án:

Nội dung bài xích nghe:

Interviewer: When tự you usually have không tính tiền time?

Mark: I usually have không tính tiền time at the weekend.

Interviewer: So how tự you spend it?

Quảng cáo

Mark: I spend time to lớn connect with my family on Saturdays. We tự puzzles, play board games or go camping.

Interviewer: What about Sundays?

Mark: I usually spend Sundays with my friends. I have a group of friends and we tự lots of things together.

Interviewer: For example?

Mark: Sometimes I invite them to lớn my house. We cook our favourite food and watch a Clip. It's fun and better kêu ca going to lớn the cinema.

Interviewer: Do you tự outdoor activities together?

Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to lớn the park to lớn play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our đô thị. This gives us a chance to lớn see different places in our đô thị.

Interviewer: Thanks for letting us interview you.

Hướng dẫn dịch:

Phóng viên: Khi này thì các bạn sở hữu thời hạn rảnh?

Mark: Tôi thông thường sở hữu thời hạn rảnh nhập vào buổi tối cuối tuần.

Phóng viên: Vậy các bạn sử dụng nó như vậy nào?

Quảng cáo

Mark: Tôi dành riêng thời hạn nhằm liên kết với mái ấm gia đình nhập những ngày loại bảy. Chúng tôi đùa xếp hình, đùa trò đùa bàn cờ hoặc là di chuyển cắm trại.

Phóng viên: Còn Chủ nhật thì sao?

Mark: Tôi thông thường dành riêng công ty nhật mang lại chúng ta của tôi. Tôi sở hữu một group các bạn và Shop chúng tôi thực hiện nhiều loại bên cạnh nhau.

Phóng viên: Ví dụ như?

Mark: thường thì tôi chào bọn họ cho tới căn nhà tôi. Chúng tôi nấu nướng những khoản mình yêu thích và coi phim. Nó vui mừng và đảm bảo chất lượng rộng lớn tiếp cận rạp chiếu phim.

Phóng viên: Các cậu sở hữu thực hiện những sinh hoạt ngoài cộng đồng bên cạnh nhau không?

Mark: Có chứ, Shop chúng tôi rất rất mến dành riêng thời hạn phía bên ngoài. Chúng tôi cho tới khu vui chơi công viên và đùa bóng chuyền hoặc trượt ván. Nó chung Shop chúng tôi lưu giữ dáng vẻ. thường thì Shop chúng tôi giẫm xe cộ xung xung quanh TP.HCM. Điều cơ mang lại Shop chúng tôi thời cơ coi những điểm không giống nhau nhập TP.HCM.

Phóng viên: Cám ơn tiếp tục nhằm tôi phỏng vấn các bạn.

3 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to lớn the interview again. Fill in each blank in the table with no more kêu ca TWO words. (Nghe lại cuộc phỏng vấn. Điền vào cụ thể từng địa điểm trống không nhập bảng không thực sự HAI kể từ.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2 (trang 15) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. Clip

2. cinema

3. park

Xem thêm: loài người hình thành vào kỉ

4. shape

5. xe đạp ride

6. places

Giải thích:

1. Thông tin: Mark: Sometimes I invite them to lớn my house. We cook our favourite food and watch a Clip. It's fun and better kêu ca going to lớn the cinema.

2. Thông tin: Mark: Sometimes I invite them to lớn my house. We cook our favourite food and watch a Clip. It's fun and better kêu ca going to lớn the cinema.

3. Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to lớn the park to lớn play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our đô thị. This gives us a chance to lớn see different places in our đô thị.

5. Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to lớn the park to lớn play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our đô thị. This gives us a chance to lớn see different places in our đô thị.

6. Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to lớn the park to lớn play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our đô thị. This gives us a chance to lớn see different places in our đô thị.

4 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo đuổi cặp. Hỏi và vấn đáp thắc mắc.)

1. When tự you usually have không tính tiền time?

2. What tự you usually tự with your friends in your không tính tiền time?

3. Why tự you tự these activities?

Gợi ý:

1. At the weekends.

2. We listen to lớn music and dance.

3. Because they’re funny and relaxing.

Hướng dẫn dịch:

1. Quý Khách thông thường sở hữu thời hạn rảnh khi nào?

- Vào vào buổi tối cuối tuần.

2. Quý Khách thông thường làm những gì với bè bạn nhập thời hạn rảnh rỗi?

- Chúng tôi nghe nhạc và nhảy.

3. Tại sao các bạn thực hiện những sinh hoạt này?

- Bởi vì như thế bọn chúng hạnh phúc và thư giãn và giải trí.

5 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write an gmail (80 - 100 words) to lớn a penfriend to lớn tell him / her about what you usually tự with your friends in your không tính tiền time. Use your answers in 4. (Viết một gmail (80 - 100 từ) cho 1 người các bạn qua chuyện thư nhằm rằng với anh ấy/cô ấy về những gì các bạn thông thường thực hiện với bè bạn của tôi nhập thời hạn rảnh. Sử dụng câu vấn đáp của người sử dụng nhập 4.)

Gợi ý:

Hi Giang,

It’s nice to lớn hear from you again.

Let bu tell you about my leisure activities. At the weekend, I usually listen to lớn music and dance with my close friends. Our favorite songs are Love Story and You belong with bu, sometimes we also enjoy other US-UK songs. Last week, we joined a dance club near our school. It’s funny and relaxing to lớn tự that.

Bye for now,

My

Hướng dẫn dịch:

Chào Giang,

Thật tuyệt khi lại được nghe tin cậy kể từ các bạn.

Hãy nhằm tôi kể cho mình nghe về những sinh hoạt vui chơi của tôi. Vào vào buổi tối cuối tuần, tôi thông thường nghe nhạc và nhảy đầm với những người dân bạn tri kỷ của tôi. Những bài xích hát yêu thương mến của Shop chúng tôi là Chuyện tình và Em thuộc sở hữu anh, thỉnh phảng phất Shop chúng tôi cũng hương thụ những bài xích hát US-UK không giống. Tuần trước, Shop chúng tôi tiếp tục nhập cuộc một câu lạc cỗ nhảy đầm ngay gần ngôi trường học tập của Shop chúng tôi. Thật khôi hài và thư giãn và giải trí khi thực hiện vấn đề đó.

Bây giờ thì giã từ,

My

Lời giải bài xích luyện Tiếng Anh 8 Unit 1: Leisure time hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 1

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Getting Started (trang 8, 9)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 1 (trang 10)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 2 (trang 11, 12)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Communication (trang 12, 13)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1 (trang 14)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Looking Back (trang 16)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Project (trang 17)

Xem thêm thắt câu nói. giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the countryside
 • Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers
 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: it was so late that nothing could be done

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-1-leisure-activities.jspGiải bài xích luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học