tiêu hóa là quá trình

Câu hỏi:

09/03/2020 31,072

A. thực hiện đổi khác đồ ăn trở nên những hóa học hữu cơ

Bạn đang xem: tiêu hóa là quá trình

B. đổi khác đồ ăn trở nên dưỡng chất và tạo nên năng lượng

C. đổi khác những dưỡng chất đem vô đồ ăn trở nên những hóa học giản dị nhưng mà khung người hít vào được

Đáp án chủ yếu xác

D. tạo nên những dưỡng chất và năng lượng

Đáp án C

Khái niệm :

Tiêu hóa là quy trình đổi khác những dưỡng chất đem vô đồ ăn trở nên những hóa học giản dị nhưng mà khung người hít vào được.

Các mẫu mã chi phí hoá :

Tiêu hóa ở động vật hoang dã gồm:

- Tiêu hóa nội bào (tiêu hoá vô tế bào)

- Tiêu hóa nước ngoài bào (tiêu hoá phía bên ngoài tế bào)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở một loại thực vật, ren A qui quyết định ngược đỏ au trội trọn vẹn đối với ren a qui quyết định ngược vàng. Cho cây 4n đem loại ren aaaa uỷ thác phấn với cây 4n đem loại ren AAaa, sản phẩm phân tính đời lai là

A. 1 đỏ: 1 vàng

B. 11 đỏ: 1 vàng

C. 3 đỏ: 1 vàng

D. 5 đỏ: 1 vàng

Câu 2:

Đột biến chuyển ren lặn tiếp tục bộc lộ bên trên loại hình

A. khi ở hiện trạng dị ăn ý tử và đồng ăn ý tử

B. khi ở hiện trạng đồng ăn ý tử

C. chỉ ở 1 phần khung người đem đột biến

D. trở nên loại hình tức thì ở mới sau

Xem thêm: những bài toán lớp 5

Câu 3:

Trong opêron Lac, tầm quan trọng của cụm ren cấu hình Z, Y, A là:

A. tổ hợp prôtêin khắc chế dính vào vùng phát động nhằm khởi điểm phiên mã

B. tổ hợp những loại enzim nhập cuộc vô phản xạ phân giải lối lactôzơ

C. tổ hợp prôtêin khắc chế dính vào vùng vận hành nhằm ngăn ngừa quy trình phiên mã

D. tổ hợp enzim ARN polimeraza dính vào vùng phát động nhằm khởi điểm phiên mã

Câu 4:

Chuỗi pôlipeptit tự ren đột biến chuyển tổ hợp đối với chuỗi pôlipeptit tự ren thông thường tổ hợp đem số axit amin đều bằng nhau tuy nhiên không giống nhau ở axit amin loại 80. Đột biến chuyển điểm bên trên ren cấu hình này nằm trong dạng

A. thay cho thế một cặp nuclêôtit ở cỗ tía loại 80

B. thêm 1 cặp nuclêôtit vô địa điểm 80

C. thay cho thế một cặp nuclêôtit ở cỗ tía loại 81

D. mất mặt một cặp nuclêôtit ở địa điểm loại 80

Câu 5:

Trong hệ tuần trả kín, huyết lưu thông

A. với vận tốc nhanh chóng và ko trộn láo nháo dịch mô

B. với vận tốc chậm rãi và ko trộn láo nháo dịch mô

C. với vận tốc chậm rãi và trộn láo nháo dịch mô

D. với vận tốc nhanh chóng và trộn láo nháo dịch mô

Câu 6:

Kĩ thuật trả một quãng ADN kể từ tế bào mang đến quý phái tế bào nhận vày thể truyền được gọi là

A. kỹ năng tạo nên ADN tái mét tổ hợp

B. kỹ năng trả gen

C. kỹ năng ghép những gen

Xem thêm: sơ đồ tư duy bài đất nước

D. kỹ năng tổng hợp gen