tính chất của hình thoi

Bách khoa toàn thư banh Wikipedia

Các hình thoi

Hình thoi vô hình học tập Euclide là tứ giác sở hữu tư cạnh cân nhau. Đây là hình bình hành sở hữu nhì cạnh kề cân nhau hoặc hình bình hành sở hữu hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau.

Bạn đang xem: tính chất của hình thoi

Định nghĩa

Hình thoi là tứ giác sở hữu tư cạnh cân nhau.

Tính chất

Trong hình thoi:

Xem thêm: chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

Xem thêm: bài nghe tiếng anh lớp 8

  1. Các góc đối nhau cân nhau.
  2. Hai lối chéo cánh vuông góc cùng nhau và rời nhau bên trên trung điểm của từng lối.
  3. Hai lối chéo cánh là những lối phân giác của những góc của hình thoi.
  4. Hình thoi sở hữu toàn bộ đặc thù của hình bình hành.

Diện tích

Hình minh họa về những cạnh của hình thoi.

Diện tích của hình thoi vì chưng 1/2 tích phỏng lâu năm của hai tuyến phố chéo:

Chu vi

Chu vi của hình thoi vì chưng phỏng lâu năm một cạnh nhân với 4:

Dấu hiệu nhận biết

Hình tứ giác đặc biệt

  • Tứ giác sở hữu tư cạnh cân nhau là hình thoi.
  • Tứ giác sở hữu 2 lối chéo cánh là lối trung trực của nhau là hình thoi.
  • Tứ giác sở hữu 2 lối chéo cánh là lối phân giác của tất cả tư góc là hình thoi.

Hình bình hành đặc biệt

Hình thoi là 1 trong dạng đặc biệt quan trọng của một hình bình hành vì thế nó sở hữu không hề thiếu đặc thù của hình bình hành và còn tồn tại một vài đặc thù khác:

  1. Hình bình hành sở hữu nhì cạnh kề cân nhau là hình thoi.
  2. Hình bình hành sở hữu hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.
  3. Hình bình hành sở hữu một lối chéo cánh là lối phân giác của một góc là hình thoi.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Wikimedia Commons đạt thêm hình hình họa và phương tiện đi lại truyền đạt về Hình thoi.