tính dân tộc của nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây

Câu hỏi:

04/08/2019 93,145

A. Nhà VN là Nhà nước của những dân tộc bản địa.

Bạn đang xem: tính dân tộc của nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây

B. Nhà nước quan tâm quyền lợi từng mặt mày cho những dân tộc bản địa ở nước Việt Nam.

Đáp án chủ yếu xác

C. Mỗi dân tộc bản địa sở hữu bạn dạng sắc riêng rẽ của tớ.

D. Dân tộc này cũng có thể có chữ ghi chép riêng rẽ.

Đáp án: B

Lời giải:

Tính dân tộc bản địa của Nhà VN được thể hiện: Nhà nước quan tâm quyền lợi từng mặt mày cho những dân tộc bản địa vô xã hội dân tộc bản địa ở nước Việt Nam, triển khai liên minh dân tộc bản địa, coi liên minh dân tộc bản địa, liên minh toàn dân là đàng lối kế hoạch nhằm thi công đảm bảo Tổ quốc.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà nước thể hiện tại ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng là nói đến việc Điểm lưu ý này bên dưới đây?

A. Tính xã hội.

B. Tính dân chúng.

C. Tính giai cung cấp.

D. Tính quần bọn chúng.

Câu 2:

Tính dân chúng của Nhà VN thể hiện tại ở việc

A. mái ấm VN là Nhà nước của dân chúng, bởi dân chúng, vì như thế dân chúng.

B. mái ấm VN là Nhà nước của đại mái ấm gia đình những dân tộc bản địa nước Việt Nam.

C. cuộc sống dân chúng càng ngày càng chất lượng tốt rộng lớn.

D. dân chúng tích vô cùng làm việc vì như thế tổ quốc.

Câu 3:

Nhà VN thừa kế và pháp huy những truyền thống lịch sử chất lượng tốt rất đẹp của dân tộc bản địa thể hiện

A. tính giai cung cấp của Nhà nước.

Xem thêm: skills 2 unit 3 lớp 9

B. tính dân chúng của Nhà nước.

C. tính dân tộc bản địa của Nhà nước.

D. tính xã hội của Nhà nước.

Câu 4:

Khẳng quyết định này tiếp sau đây không đúng về tính chất dân chúng của Nhà nước ta?

A. Nhà VN là Nhà nước của dân, vì như thế dân, bởi nhân tư thục nên.

B. Nhà VN bởi dân chúng nhập cuộc quản lí lí.

C. Nhà VN bởi dân chúng quản lí lí và phát hành pháp lý.

D. Nhà VN thể hiện tại ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng.

Câu 5:

Chức năng này tiếp sau đây của Nhà VN là căn bạn dạng nhất?

A. Chức năng đáp ứng bình yên chủ yếu trị.

B. Chức năng tổ chức triển khai và thi công.

C. Chức năng đáp ứng trật tự động, bình yên xã hội.

D. Chức năng tổ chức triển khai và dạy dỗ.

Câu 6:

Nhà nước pháp quyền là núi sông quản lí lí từng mặt mày của cuộc sống xã hội bởi pháp lý, từng hoạt động và sinh hoạt của những cơ sở núi sông, tổ chức triển khai xã hội và từng công dân đều được triển khai bên trên cơ sở

A. pháp lý.

B. quyết sách.

C. dư luận xã hội.

Xem thêm: những bài toán lớp 5

D. niềm tin yêu.