tính tổng các số nguyên x biết

a) -12 <x< 12

x nằm trong {-11, -10, ...10, 11, 12}

Bạn đang xem: tính tổng các số nguyên x biết

Tổng những số nguyên vẹn x là:

(-11+11)+(-10+10) +... = 0+0+0+...=0

b) -6<x<7

=> x thuộc{-5 -4; -3... 5, 6}

Tổng những số nguyên vẹn x là:

(-5+5)+(-4+4)+...+6=6

c) -18<x<19

x thuộc{-17;-16, ...18 }

Tổng những số nguyên vẹn x là: (-17+17)+(-16+16) +...+18+= 18

d. |x| < đôi mươi => x nằm trong {-19, ..., 19}

Tổng những số nguyên vẹn x là:

(-19 + 19) + ...+0 = 0

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho x3;2;1;0;1;2;...;10  và y1;0;1;...;5 . hiểu x+y=3

Câu 2:

Trong những câu sau câu nào là chính, câu nào là sai? Hãy sửa câu sai trở nên câu chính.

a)       Tổng nhì số nguyên vẹn dương là một vài nguyên vẹn dương.

b)      Tổng nhì số nguyên vẹn âm là một vài nguyên vẹn âm.

c)       Tổng của một vài nguyên vẹn âm và một vài nguyên vẹn dương là một vài nguyên vẹn dương.

d)      Tổng của một vài nguyên vẹn dương và một vài nguyên vẹn âm là một vài nguyên vẹn âm.

e)   Tổng của nhì số đối nhau vì chưng 0

Xem thêm: sự tích hồ ba be tiếng việt lớp 4

Câu 3:

Tính tổng

a. 125+100+80+125+20

b. 27+55+17+55

c. 92+251+8+251

d. 31+95+131+5

e.  Tổng của nhì số nguyên vẹn ngay tắp lự trước và ngay tắp lự sau số (-15)

f. Tổng của nhì số nguyên vẹn ngay tắp lự trước và ngay tắp lự sau số a.

g. Các số nguyên vẹn âm lớn số 1 có một chữ số, sở hữu 2 chữ số và sở hữu 3 chữ số.

h. Các số nguyên vẹn âm nhỏ nhất có một chữ số, sở hữu 2 chữ số và sở hữu 3 chữ số.

Câu 4:

Tính nhanh

a. 234117+(100)+(234)

b. 927+1421+930+(1421)

c. 351+(74)+51+(126)+149

d. 37+54+(70)+(163)+246

e. 359+181+(123)+350+(172)

f. 69+53+46+(94)+(14)+78

Câu 5:

a. Nhiệt phỏng giữa trưa ở Mát-xcơ-va là -7°C. Buổi chiều sức nóng phỏng hạn chế 6°C. Hỏi sức nóng phỏng chiều tối ở Mát-xcơ-va là từng nào phỏng C.

b. Nhiệt phỏng ở Sapa vô giữa trưa là 3°C, cho tới tối sức nóng phỏng hạn chế đối với giữa trưa là . Do bại liệt ở Sapa sở hữu tuyết rơi. Hỏi vô bữa tối Sapa sở hữu sức nóng phỏng là bao nhiêu?

c. Ác – si – mét là căn nhà bác bỏ học tập vĩ đại của Hy Lạp cổ. Ông sinh vào năm 284 TCN (Trước Công Nguyên) và tổn thất năm 212 TCN. Hãy tính tuổi tác lâu trong phòng bác bỏ học tập.

d. Năm ngoái ông Nam vay mượn ngân hàng nước nhà 15 triệu đồng nhằm chăn nuôi theo gót chính sách ưu đãi trong phòng nước giành mang lại hộ nghèo khó chính vì thế ông ko nên trả lãi xuất. Năm ni vì thế thực hiện ăn chính quy cơ hội ông vẫn bay nghèo khó và lúc này ông vẫn trả được ngân hàng 10 triệu. Hỏi ông Nam còn nợ ngân hàng bao nhiêu?

Câu 6:

Hai xe hơi nằm trong bắt đầu từ O. Ta quy ước OA là chiều dương, OB là chiều âm. Hỏi sau 2 tiếng nhì xe hơi xa nhau từng nào km nếu như véc tơ vận tốc tức thời của bọn chúng theo thứ tự là

Xem thêm: muối nào sau đây là muối trung hòa

a) 30km/h và 20km/h

b) 50km/h và -40km/h