toán 12 ôn tập chương 1Bài ôn luyện chương I

Để học tập chất lượng tốt Giải tích 12, phần này giúp cho bạn giải những bài bác luyện vô sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo dõi nội dung sách Giải tích 12.

Quảng cáo

Bạn đang xem: toán 12 ôn tập chương 1

Bài tập

 • Bài 1 (trang 45 SGK Giải tích 12): 1. Phát biểu những ĐK đồng trở thành và nghịch ngợm trở thành ...

  Xem tiếng giải

 • Bài 2 (trang 45 SGK Giải tích 12): Nêu cơ hội dò xét cực lớn, rất rất tè của hàm số...

  Xem tiếng giải

 • Bài 3 (trang 45 SGK Giải tích 12): Nêu cơ hội dò xét đi ra tiệm cận ngang và tiệm cận...

  Xem tiếng giải

 • Bài 4 (trang 45 SGK Giải tích 12): Nhắc lại sơ đồ gia dụng tham khảo sự trở thành thiên ...

  Xem tiếng giải

 • Bài 5 (trang 45 SGK Giải tích 12): Cho hàm số y=2x3+2mx+m-1 đem đồ gia dụng thị

  Xem tiếng giải

 • Bài 6 (trang 45 SGK Giải tích 12): Khảo sát sự trở thành thiên và vẽ đồ gia dụng thị (C )...

  Xem tiếng giải

 • Bài 7 (trang 45 SGK Giải tích 12): ) Khảo sát sự trở thành thiên và vẽ đồ gia dụng thị hàm số....

  Xem tiếng giải

 • Bài 8 (trang 46 SGK Giải tích 12): mang đến hàm số : f(x)=x3-3mx2+3(2m-1)x+1

  Xem tiếng giải

 • Bài 9 (trang 46 SGK Giải tích 12): tham khảo sự trở thành thiên và vẽ đồ gia dụng thị ( C ) ...

  Xem tiếng giải

  Xem thêm: pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

 • Bài 10 (trang 46 SGK Giải tích 12): Cho hàm số y=-x4+2mx2-2m+1

  Xem tiếng giải

 • Bài 11 (trang 46 SGK Giải tích 12): Khảo sát sự trở thành thiên và vẽ đồ gia dụng thị (C) ...

  Xem tiếng giải

 • Bài 12 (trang 47 SGK Giải tích 12): Cho hàm số:f(x)...

  Xem tiếng giải

Quảng cáo

Bài luyện trắc nghiệm

 • Bài 1 (trang 47 SGK Giải tích 12): Số điểm rất rất trị của hàm số...

  Xem tiếng giải

 • Bài 2 (trang 47 SGK Giải tích 12): Số điểm cực lớn của hàm số ...

  Xem tiếng giải

 • Bài 3 (trang 47 SGK Giải tích 12): Số đàng tiệm cận của đồ gia dụng thị hàm số...

  Xem tiếng giải

 • Bài 4 (trang 47 SGK Giải tích 12): Khoảng đồng trở thành của hàm số...

  Xem tiếng giải

 • Bài 5 (trang 47 SGK Giải tích 12): Tiếp tuyến bên trên điểm rất rất tè của đồ gia dụng thị...

  Xem tiếng giải

  Xem thêm: anh 9 unit 1 skills 2

 • Lý thuyết tổ hợp chương Ứng dụng đạo hàm nhằm tham khảo hàm số (hay, chi tiết) Xem chi tiết

Quảng cáo

Các bài bác giải Toán 12 Giải tích Tập 1 khác:

 • Bài 5: Khảo sát sự trở thành thiên và vẽ đồ gia dụng thị của hàm số
 • Bài 1: Lũy thừa
 • Bài 2: Hàm số lũy thừa
 • Bài 3: Lôgarit
 • Bài 4: Hàm số nón. Hàm số lôgarit

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official