toán 8 giải bài toán bằng cách lập phương trình

20 Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình đem đáp án

Bài viết lách trăng tròn Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình đem đáp án bao gồm những dạng bài xích tập luyện về Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình lớp 8 kể từ cơ bạn dạng đến nâng lên hùn học viên lớp 8 biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình.

Bài 1: Mẹ rộng lớn con cái 24 tuổi hạc. Sau hai năm nữa thì tuổi hạc u vội vàng 3 lượt tuổi hạc con cái. Tuổi của con cái lúc bấy giờ là:

Bạn đang xem: toán 8 giải bài toán bằng cách lập phương trình

Quảng cáo

   A. 5.   B. 10.

   C. 15.   D. trăng tròn.

Lời giải:

Gọi số tuổi hạc của con cái lúc này là x (Tuổi) (x ∈ N)

→ số tuổi hạc của u là x + 24 (Tuổi)

Theo bài xích đi ra tao có: 3(x + 2) = x + 24 + 2

⇔ 3x + 6 = x + 26

⇔ 2x - trăng tròn = 0

⇔ x = 10

Vậy lúc này tuổi hạc của con cái là 10 tuổi hạc.

Chọn đáp án B.

Bài 2: Tìm nhị số đương nhiên chẵn thường xuyên biết biết tích của bọn chúng là 24 là:

   A. 2;4   B. 4;6

   C. 6;8   D. 8;10

Lời giải:

Gọi 2 số chẵn thường xuyên cần thiết thăm dò là x; x + 2 (x phân chia không còn 2; x ∈ N)

Theo bài xích đi ra tao có: x(x + 2) = 24 ⇔ x2 + 2x - 24 = 0

⇔ (x - 4)(x + 6) = 0 ⇔ x = 4 (Do x + 6 > 0 ∀ x ∈ N)

Vậy nhị số cần thiết thăm dò là 4; 6.

Bài 3: Một hình chữ nhật đem chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 3cm. Chu vi hình chữ nhật là 100cm. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

Quảng cáo

   A. 23,5cm   B. 47cm

   C. 100cm   D. 3cm

Lời giải:

Gọi chiều rộng lớn hình chữ nhật là x(cm) (x > 0)

→ Chiều lâu năm hình chữ nhật là x + 3(cm)

Do chu vi hình chữ nhật là 100cm nên tao có:

2[ x + (x + 3) ] = 100 ⇔ 2x + 3 = 50 ⇔ x = 23,5

Vậy chiều rộng lớn hình chữ nhật là 23,5cm

Chọn đáp án A.

Bài 4: Một xe đạp điện xuất hành kể từ điểm A, chạy với véc tơ vận tốc tức thời 15 km/h. Sau bại 6 giờ, một xe pháo khá xua theo đuổi với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/h. Hỏi xe pháo khá chạy nhập bao lâu thì đuổi theo kịp xe pháo đạp?

   A. 1h   B. 2h

   C. 3h   D. 4h

Lời giải:

Gọi t ( h ) là thời hạn kể từ khi xe pháo khá chạy đến thời điểm đuổi theo kịp xe pháo đạp; t > 0.

⇒ t + 6 ( h ) là thời hạn Tính từ lúc khi xe đạp điện cút đến thời điểm xe pháo khá đuổi theo kịp.

+ Quãng lối xe đạp điện cút được là s1 = 15( t + 6 ) km.

+ Quãng lối xe pháo khá cút được là s2 = 60t km.

Vì nhị xe pháo xuất phân phát bên trên điểm A nên lúc bắt gặp nhau s1 = s2.

Khi bại tao có: 15(t + 6) = 60t ⇔ 60t - 15t = 90 ⇔ t = 2(h) (thỏa mãn)

Vậy xe pháo khá chạy được 2 tiếng đồng hồ thì đuổi theo kịp xe đạp điện.

Chọn đáp án B.

Bài 5: Một người cút kể từ A cho tới B. Trong nửa quãng lối đầu người bại cút với véc tơ vận tốc tức thời 20km/h phần lối còn sót lại cút với vận tốc 30km/h. Vận tốc khoảng của những người bại Khi cút kể từ A cho tới B là:

Quảng cáo

   A. 20km/h   B. 20km/h

   C. 25km/h   D. 30km/h

Lời giải:

Gọi véc tơ vận tốc tức thời khoảng của những người bại là: x(km/h)

Gọi phỏng lâu năm nửa quãng lối AB là: a(km)

Khi bại tao có:

+ Thời lừa lọc cút nửa quãng lối đầu là: a/20(h)

+ Thời lừa lọc cút nửa quãng lối sau là: a/30(h)

→ Thời lừa lọc cút cả quãng lối AB là:

Do bại tao có:Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án

Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án

Vậy véc tơ vận tốc tức thời cần thiết thăm dò là 24km/h

Chọn đáp án B.

Bài 6: Một người cút xe đạp điện kể từ A cho tới B xa nhau chừng 24km. Khi cút kể từ B về bên A người bại tăng véc tơ vận tốc tức thời tăng 4km/h đối với khi cút, nên thời hạn về thấp hơn thời hạn cút là một phần hai tiếng. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe đạp điện Khi cút kể từ A cho tới B.

   A. 12km /h     B. 15km/h

   C. 20km/h     D.16km/h

Lời giải:

Đổi một phần hai tiếng = Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án giờ.

Gọi véc tơ vận tốc tức thời của xe đạp điện Khi cút kể từ A cho tới B là x (km/h, x > 0). Thời lừa lọc xe pháo cút kể từ A cho tới B là Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án (giờ).

Đi kể từ B về A, người bại cút với véc tơ vận tốc tức thời x + 4 (km/h). Thời lừa lọc xe pháo cút kể từ B về A là Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án (giờ)

Do thời hạn về thấp hơn thời hạn cút là một phần hai tiếng nên tao đem phương trình:

Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án

Giải phương trình:

Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án

Đối chiếu với ĐK tao đem véc tơ vận tốc tức thời của xe đạp điện cút kể từ A cho tới B là 12km/h.

Chọn đáp án A

Quảng cáo

Bài 7: Một người công nhân theo đuổi plan nên thực hiện 85 thành phầm nhập một khoảng chừng thời hạn ý định. Nhưng vì thế đòi hỏi đột xuất, người người công nhân bại nên thực hiện 96 thành phầm. Do người người công nhân từng giờ đã trải gia tăng 3 thành phầm nên người này đã hoàn thành xong việc làm sớm rộng lớn đối với thời hạn ý định là trăng tròn phút. Tính coi theo đuổi ý định từng giờ người bại nên thực hiện từng nào thành phầm, hiểu được từng giờ chỉ thực hiện được không thực sự trăng tròn thành phầm.

   A. 10     B. 12

   C. 15     D. 18

Lời giải:

Gọi số thành phầm người công nhân ý định thực hiện nhập một giờ là x (0 < x ≤ 20).

Thời lừa lọc dự con kiến người bại thực hiện hoàn thành 85 thành phầm là Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án (giờ)

Thực tế từng giờ thực hiện gia tăng 3 thành phầm nên số thành phầm thực hiện được từng giờ là x + 3.

Do bại 96 thành phầm được tạo trong Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án (giờ)

Thời lừa lọc hoàn thành xong việc làm thực tiễn sớm rộng lớn đối với ý định là trăng tròn phút = Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án giờ nên tao đem phương trình

Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án

Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án

Vậy theo đuổi ý định từng giờ người bại nên thực hiện 15 thành phầm.

Chọn đáp án C

Bài 8: Một mảnh đất nền hình chữ nhật có tính lâu năm lối chéo cánh là 13m và chiều lâu năm to hơn chiều rộng lớn là 7m. Tính chiều lâu năm của mảnh đất nền bại.

   A. 5m     B. 8m

   C. 12m     D. 10m

Lời giải:

Gọi chiều rộng lớn của mảnh đất nền hình chữ nhật là x (m) (0 < x < 13)

Chiều lâu năm mảnh đất nền hình chữ nhật to hơn chiều rộng lớn 7m nên chiều lâu năm của mảnh đất nền hình chữ nhật là x + 7 (m)

Biết phỏng lâu năm lối chéo cánh là 13m nên theo đuổi tấp tểnh lý Pitago tao đem phương trình:

Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án

Vậy chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là 5m và chiều lâu năm mảnh đất nền này đó là 12m.

Chọn đáp án C

Bài 9: Một xe hơi vận chuyển cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 45km/h. Sau 1 giờ một phần hai tiếng thì một xe pháo con cái cũng xuất phân phát cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 60km/h và cho tới B đồng thời với xe vận tải. Tính quãng lối AB.

   A. 270 km     B. 200km

   C. 240 km     D. 300km

Lời giải:

Gọi phỏng lâu năm quãng lối AB là x (đơn vị km, x > 0)

Thời lừa lọc xe hơi vận chuyển cút kể từ A cho tới B là Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án (giờ)

Thời lừa lọc xe pháo con cái cút kể từ A cho tới B là Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án (giờ)

Vì xe pháo con cái xuất phân phát sau xe vận tải 1 giờ một phần hai tiếng = Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án giờ nên tao đem phương trình:

Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án

(thỏa mãn điều kiện)

Vậy phỏng lâu năm quãng lối AB là 270km.

Chọn đáp án A

Bài 10: Hai bến sông A và B xa nhau chừng 40km. Cùng một khi với ca nô xuôi kể từ bến A mang trong mình một cái bè trôi kể từ bến A với véc tơ vận tốc tức thời 3km/h. Sau khi tới bến B, ca nô xoay về bên bến A ngay lập tức và bắt gặp bè, Khi bại bè vẫn trôi được 8km. Tính véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô.

   A. 20km/h     B. 25km/h

   C. 27 km /h     D. 30km/h

Lời giải:

Gọi véc tơ vận tốc tức thời ca nô là x(km/h), x > 3. Vận tốc ca nô xuôi loại là x + 3(km/h)

Thời lừa lọc ca nô xuôi loại kể từ A cho tới B là Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án (giờ)

Vận tốc ca nô ngược loại là x - 3 (km/h)

Quãng lối ca nô ngược loại kể từ B cho tới vị trí bắt gặp bè là : 40 - 8 = 32 km

Thời lừa lọc ca nô ngược loại kể từ B cho tới vị trí bắt gặp bè là: Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án (giờ)

Thời lừa lọc bè trôi là:

Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án

Ta đem phương trình:

Bài tập luyện Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 8 đem đáp án

So sánh với ĐK thì chỉ mất nghiệm x = 27 vừa lòng, suy đi ra véc tơ vận tốc tức thời của ca nô là 27km/h.

Chọn đáp án C

Bài 11: Một xưởng tết theo đuổi plan thường ngày nên tết 30 áo. Trong thực tiễn thường ngày xưởng tết được 40 áo nên vẫn hoàn thành xong trước thời hạn 3 ngày, ngoại giả còn khiến cho tăng đươc trăng tròn cái áo nữa. Hãy lựa chọn câu đích thị. Nếu gọi thời hạn xưởng tuân theo plan là x (ngày, x > 30). Thì phương trình của câu hỏi là:

A. 40x = 30(x – 3) – 20                     

B. 40x = 30(x – 3) + 20

C. 30x = 40(x – 3) + 20                     

D. 30x = 40(x – 3) – 20

Lời giải

Gọi thời hạn xưởng tuân theo plan là x (ngày, x > 30)

Tổng số áo theo đuổi plan là 30x (áo)

Vì team hoàn thành xong trước thời hạn 3 ngày nên thời hạn tuân theo thực tiễn là x – 3 ngày

Vì theo đuổi thực tiễn team thực hiện tăng được trăng tròn thành phầm nên tao đem phương trình

40(x – 3) = 30x + trăng tròn ⇔ 40(x – 3) – trăng tròn = 30x.

Xem thêm: quy tắc bàn tay trái dùng để xác định

Đáp án hãy chọn là: D

Bài 12: Một xưởng tết theo đuổi plan thường ngày nên tết 30 áo. Trong thực tiễn thường ngày xưởng tết được 40 áo nên vẫn hoàn thành xong trước thời hạn 3 ngày, ngoại giả còn khiến cho tăng đươc trăng tròn cái áo nữa. Hãy lựa chọn câu đích thị. Nếu số thành phầm xưởng cần thiết tuân theo plan là x (sản phẩm, x > 0, x Є N) thì phương trình của câu hỏi là:

Trắc nghiệm Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình đem đáp án

Lời giải

Gọi số thành phầm xưởng cần thiết tuân theo plan là x (sản phẩm, x > 0, x Є N).

Thời lừa lọc dự con kiến hoàn thành là: Trắc nghiệm Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình đem đáp án (ngày)

Vì theo đuổi thực tiễn team thực hiện được tăng trăng tròn thành phầm nên số thành phầm thực tiễn thực hiện được là: x + trăng tròn (sản phẩm)

Thời lừa lọc thực tiễn là: Trắc nghiệm Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình đem đáp án (ngày)

Vì team hoàn thành xong trước thời hạn 3 ngày nên tao đem phương trình Trắc nghiệm Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình đem đáp án

Đáp án hãy chọn là: B

Bài 13: Một người cút xe pháo máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 25 km/h. Lúc về người bại cút với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h nên thời hạn về thấp hơn thời hạn cút là trăng tròn phút. Tính quãng lối AB?

A. 40 km        

B. 70 km        

C. 50 km        

D. 60 km

Lời giải

Gọi quãng lối AB lâu năm x ( x > 0, km)

Trắc nghiệm Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình đem đáp án

Vì thời hạn về thấp hơn thời hạn cút là trăng tròn phút (= 1/3 h) nên tao đem phương trình

Trắc nghiệm Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình đem đáp án

Vậy quãng lối AB lâu năm 50km

Đáp án hãy chọn là: C

Bài 14: Một người cút xe pháo máy kể từ A cho tới B, với véc tơ vận tốc tức thời 30km/h. Lúc về người bại cút với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. Do bại thời hạn về lâu rộng lớn thời hạn cút là một phần hai tiếng. Thời lừa lọc khi cút là:

A. 1 giờ          

B. 2 giờ          

C. 1,5 giờ       

D. 2,5 giờ

Lời giải

Đổi một phần hai tiếng = Trắc nghiệm Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình đem đáp án (h).

Gọi thời hạn khi cút là x (giờ), quãng lối AB lâu năm là: 30x (km)

Thời lừa lọc người bại cút quãng lối AB khi về là: Trắc nghiệm Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình đem đáp án (h)

Trắc nghiệm Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình đem đáp án

Đáp án hãy chọn là: B

Bài 15: Một ca nô xuôi loại kể từ A cho tới B không còn 1h20 phút và ngược loại không còn 2h. thạo véc tơ vận tốc tức thời làn nước là 3km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô?

A. 16km/h      

B. 18km/h      

C. 20km/h      

D. 15km/h

Lời giải

Gọi véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô là x (x > 3) km/h

Vận tốc Khi xuôi loại là x + 3 (km/h)

Vận tốc Khi ngược loại là x – 3 (km/h)

Đổi 1 giờ trăng tròn phút = 4/3 giờ. Vì ca nô xuôi loại và ngược loại bên trên khúc sông AB nên tao đem phương trình

Trắc nghiệm Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình đem đáp án

Vậy véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô là 15 (km/h)

Đáp án hãy chọn là: D

Bài 16: Một ca nô xuôi loại kể từ A cho tới B không còn 1h24 phút và ngược loại không còn 2h. thạo véc tơ vận tốc tức thời làn nước là 3km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô?

A. 16km/h      

B. 18km/h      

C. 17km/h      

D. 15km/h

Lời giải

Gọi véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô là x (x > 3) km/h

Vận tốc Khi xuôi loại là x + 3 (km/h)

Vận tốc Khi ngược loại là x – 3 (km/h)

Đổi 1 giờ trăng tròn phút = 7/5 giờ. Vì ca nô xuôi loại và ngược loại bên trên khúc sông AB nên tao đem phương trình

Trắc nghiệm Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình đem đáp án

Vậy véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô là 17 (km/h)

Đáp án hãy chọn là: C

Bài 17: Một hình chữ nhật đem chu vi 372 m nếu như tăng chiều lâu năm 21m và tăng chiều rộng lớn 10m thì diện tích S tăng 2862m2. Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

A. 132m         

B. 124m         

C. 228m         

D. 114m

Lời giải

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 372 : 2 = 186 (m)

Gọi chiều lâu năm hình chữ nhật là x(m), (0 < x < 186)

⇒ Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 186 – x (m)

Diện tích hình chữ nhật là: x(186 – x) = 186x – x2 (m2)

Tăng chiều lâu năm lên 21m thì chiều lâu năm mới nhất là: x + 21 (m)

Tăng chiều rộng lớn lên 10m thì chiều rộng lớn là: 186 – x + 10 = 196 – x (m).

Diện tích hình chữ nhật mới nhất là: (x +21)(196 – x) = 175x – x2 + 4116 (m2)

Theo đề bài xích tao đem phương trình: 186x – x2 + 2862 = 175x – x2 + 4116

⇔ 11x = 1254 ⇔ x = 114 (TM)

Vậy chiều lâu năm hình chữ nhật là 114m.

Đáp án hãy chọn là: D

Bài 18: Một miếng vườn hình chữ nhật đem chu vi 56m. Nếu tăng chiều lâu năm 4m và hạn chế chiều rộng lớn 2m thì diện tích S tăng 8m2. Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

A. 16m           

B. 18m

C. 15m

D. 32m

Lời giải

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 56 : 2 = 28 (m)

Gọi chiều lâu năm hình chữ nhật là x(m), (0 < x < 28)

⇒ Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 – x (m)

Diện tích hình chữ nhật là: x(28 – x) = 28x – x2 (m2)

Tăng chiều lâu năm lên 21m thì chiều lâu năm mới nhất là: x + 4 (m)

Giản chiều rộng lớn 2m thì chiều rộng lớn mới nhất là: 28 – x – 2 = 26 – x (m).

Diện tích hình chữ nhật mới nhất là: (x +4)(26 – x) = 104 + 22x – x2 (m2)

Theo đề bài xích tao đem phương trình: 28x – x2 + 8 = 104 + 22x – x2

⇔ 6x = 96 ⇔ x = 16 (TM)

Vậy chiều lâu năm hình chữ nhật là 16m.

Đáp án hãy chọn là: A

Bài 19: Năm ni tuổi hạc u vội vàng 3 lượt tuổi hạc Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi hạc u chỉ từ vội vàng gấp đôi tuổi hạc Phương. Hỏi trong năm này Phương từng nào tuổi?

A. 13 tuổi       

B. 14 tuổi       

C. 15 tuổi       

D. 16 tuổi

Lời giải

Gọi x là tuổi hạc của Phương trong năm này. Điều kiện: x nguyên vẹn dương.

Tuổi của u trong năm này là 3x tuổi hạc.

13 năm nữa tuổi hạc của Phương là: x + 13 (tuổi)

13 năm nữa tuổi hạc của u Phương là: 3x + 13 (tuổi)

13 năm nữa thì tuổi hạc u chỉ từ vội vàng gấp đôi tuổi hạc Phương nên tao đem phương trình:

3x + 13 = 2(x + 13) ⇔ 3x + 13 = 2x + 26 ⇔ x = 13 (tm)

Vậy Phương trong năm này 13 tuổi

Đáp án hãy chọn là: A

Bài 20: Hình chữ nhật đem lối chéo cánh 10cm. Chiều rộng lớn tầm thường chiều lâu năm 2cm. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 24cm2        

B. 36cm2        

C. 48cm2        

D. 64cm2

Lời giải

Giả sử hình chữ nhật ABCD đem chiều lâu năm AB = x (cm), (x > 2)

Chiều rộng lớn BC là: x – 2 (cm)

Độ lâu năm lối chéo cánh AC = 10cm, theo đuổi tấp tểnh lí Pitago tao có:

x2 + (x – 2)2= 102

⇔ x2 + x2 – 4x + 4 = 100

⇔ 2x2 – 4x – 96 = 0

⇔ (x – 8)(x + 6) = 0

Trắc nghiệm Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình đem đáp án

Do bại chiều lâu năm hình chữ nhật là: 8(cm) và chiều rộng lớn là 8.6 = 48 (cm2)

Đáp án hãy chọn là: C

Xem tăng những phần lý thuyết, những dạng bài xích tập luyện Toán lớp 8 đem đáp án cụ thể hoặc khác:

 • Lý thuyết Giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình
 • Tổng hợp ý Lý thuyết & Trắc nghiệm Chương 3 Đại số 8
 • Lý thuyết Liên hệ thân thiết trật tự và luật lệ cộng
 • Bài tập luyện Liên hệ thân thiết trật tự và luật lệ cộng
 • Lý thuyết Liên hệ thân thiết trật tự và luật lệ nhân
 • Bài tập luyện Liên hệ thân thiết trật tự và luật lệ nhân

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài xích tập luyện Toán 8
 • Giải sách bài xích tập luyện Toán 8
 • Top 75 Đề ganh đua Toán 8 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là

Loạt bài xích Lý thuyết & 700 Bài tập luyện Toán lớp 8 đem điều giải chi tiết đem không thiếu Lý thuyết và những dạng bài xích đem điều giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích tập luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học