tốc độ truyền sóng là tốc độ

Câu hỏi:

23/09/2019 52,333

A. truyền trộn dao động

Bạn đang xem: tốc độ truyền sóng là tốc độ

Đáp án chủ yếu xác

B. giao động của những thành phần vật chất

C. vận động của những thành phần môi trường

D. giao động của mối cung cấp sóng

Đáp án A

Tốc chừng truyền sóng là vận tốc truyền trộn giao động.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một người đứng cơ hội mối cung cấp âm một khoảng chừng là d thì độ mạnh âm là I. Khi người bại tiến bộ rời khỏi xa xăm mối cung cấp âm thêm thắt một quãng 30 m thì độ mạnh âm hạn chế chỉ từ I/4. Khoảng cơ hội d ban sơ là

A. 30 m

B. 7,5 m

C. 15 m

D. 60 m

Câu 2:

Hai điểm M và N nằm tại vị trí và một phía của mối cung cấp âm, bên trên và một phương truyền âm xa nhau chừng một khoảng chừng vày a, với nút độ mạnh âm thứu tự là LM = 30 dB và LN = 10 dB. thạo mối cung cấp âm là đẳng phía. Nếu mối cung cấp âm bại đặt điều bên trên điểm M thì nút độ mạnh âm bên trên N là

A. 12,09 dB

B. 11 dB

C. 12,9 dB

D. 11,9 dB

Câu 3:

Một sóng ngang truyền bám theo trục Ox với phương trình u = 2cos(6πt - 4πx + π/3) (cm) (x tính vày mét và t tính vày giây). Tốc chừng truyền sóng bằng

A. 6 m/s

Xem thêm: sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì

B. 1,5 m/s

C. 3 m/s

D. 4,5 m/s

Câu 4:

Tiếng đàn oocgan nghe y sì giờ đàn piano vì như thế bọn chúng với cùng

A. chừng cao và âm sắc

B. độ to

C. tần số

D. độ cao

Câu 5:

Trên mặt mũi một hóa học lỏng với nhị mối cung cấp sóng phối hợp O1,O2 xa nhau chừng 24 centimet giao động bên trên nằm trong phương trực tiếp đứng với những phương trình uO1=uO2=A cosωt (t tính vày s, A tính vày mm). Khoảng cơ hội nhanh nhất kể từ trung điểm O của O1O2 cho tới những điểm phía trên lối trung trực của O1O2 giao động nằm trong trộn với O là 9 centimet. Số điểm giao động với biên chừng vày ko bên trên đoạn O1O2

A. 14

B. 18

C. 16

D. 20

Câu 6:

Tại một điểm A cơ hội mối cung cấp âm một khoảng chừng vày 1 m, người tớ xác lập được nút độ mạnh âm là 80 dB. Biết độ mạnh âm chuẩn chỉnh I0=10−12W/m2 và ngưỡng nghe của tai người là 40 dB. Coi môi trường xung quanh là đẳng phía và bỏ dở sự hít vào âm, người đứng cơ hội mối cung cấp âm một khoảng chừng nhanh nhất vày từng nào thì không hề xúc cảm âm ?

A. 100 m

B. 318 m

C. 314 m

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 tập 1

D. 1000 m