tổng hợp công thức toán 11Tổng hợp ý Công thức Toán lớp 11 Đại số, Hình học tập cụ thể, khá đầy đủ cả năm

Việc lưu giữ đúng đắn một công thức Toán lớp 11 nhập hàng trăm ngàn công thức ko nên là sự đơn giản và dễ dàng, với mục tiêu gom học viên đơn giản và dễ dàng rộng lớn trong các công việc lưu giữ Công thức, VietJack biên soạn bạn dạng tóm lược Công thức Toán lớp 11 Đại số và Hình học tập khá đầy đủ, cụ thể Học kì 1, Học kì 2 được biên soạn bám theo từng chương. Hi vọng loạt bài bác này tiếp tục như thể cuốn buột tay công thức giúp đỡ bạn học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 11 rộng lớn.

Tài liệu tóm lược công thức Toán lớp 11 Đại số và Hình học tập bao gồm 8 chương, liệt kê những công thức cần thiết nhất:

Bạn đang xem: tổng hợp công thức toán 11

Công thức giải nhanh chóng Đại số lớp 11 cụ thể nhất

 • Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

 • Chương 2: Tổ hợp - xác suất

 • Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

 • Chương 4: Giới hạn

 • Chương 5: Đạo hàm

Công thức giải nhanh chóng Hình học tập lớp 11 cụ thể nhất

 • Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng nhập mặt phẳng

 • Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng nhập không khí. Quan hệ tuy vậy song

 • Chương 3: Vectơ nhập không khí. Quan hệ vuông góc nhập ko gian

Hi vọng với bài bác tóm lược công thức Toán 11 này, học viên tiếp tục đơn giản và dễ dàng lưu giữ được công thức và biết cách thực hiện những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 11. Mời chúng ta đón xem:

Công thức Toán lớp 11 cả năm

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số

I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1. Hàm số nó = sinx

- TXĐ: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất và -1 ≤ sinx ≤ 1 ,Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

- Là hàm số lẻ

- Là hàm số tuần trả chu kì là 2π

- Hàm số đồng vươn lên là bên trên Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

- Hàm số nghịch tặc vươn lên là bên trên Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

2. Hàm số nó = cosx

- TXĐ: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất và -1 ≤ sinx ≤ 1 ,Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

- Hàm số chẵn

- Là hàm số tuần trả chu kì là 2π

- Hàm số đồng vươn lên là bên trên (-π + k2π ; k2π)

- Hàm số nghịch tặc vươn lên là bên trên (k2π ; π + k2π)

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

3. Hàm số nó = tanx

-TXĐ: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

- Hàm số lẻ

- Là hàm số tuần trả chu kì là π

- Hàm số đồng vươn lên là bên trên Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

- Có những đàng tiệm cận Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

4. Hàm số nó = cotx

- TXĐ: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

- Hàm số lẻ

- Là hàm số tuần trả chu kì là π

- Hàm số nghịch tặc vươn lên là nhập (kπ π + kπ)

- Có những đàng tiệm cận x = kπ

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

II. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

+) Công thức lượng giác cơ bản:

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) Giá trị lượng giác của những cung đem tương quan đặc biệt quan trọng.

- Cung đối nhau: α và -α

cos(-α ) = cos α

sin(-α ) = -sinα

tan(-α ) = -tanα

cot(-α ) = -cot α.

- Cung bù nhau: α và π - α

sin(π - α ) = sinα

cos(π - α ) = -cosα

tan(π - α ) = -tanα

cot(π - α ) = -cotα .

- Cung rộng lớn kém cỏi π : α và (α + π)

sin(α + π) = -sinα

cos (α + π = -cosα

tan(α + π) = tanα

cot(α + π) = cotα

- Cung phụ nhau: α và Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

→ cos đối, sin bù, phụ chéo cánh, rộng lớn kém cỏi π tan và cot.

+) Hai cung rộng lớn kém cỏi : Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

3. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

+) Công thức cộng

cos(a - b) = cosa cosb + sina sinb

cos(a + b) = cosa cosb - sina sinb

sin(a - b) = sina cosb - cosa sinb

sin(a + b) = sina cosb + cosa sinb

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) Công thức nhân đôi

sin2a = 2sina cosa

cos2a = cos2a - sin2a = 2cos2a - 1 = 1 - 2sin2

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) Công thức nhân ba

sin3a = 3sina - 4sin3a

cos3a = 4cos3a - 3cosa

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) Công thức hạ bậc

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) Các hệ quả

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) Công thức đổi khác tích trở thành tổng

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) Công thức đổi khác tổng trở thành tích:

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) điều đặc biệt khi a = b = α

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

III. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

1. Phương trình lượng giác cơ bản

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Đặc biệt:

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

2. Phương trình bậc nhị so với một hàm con số giác

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Giải lấy nghiệm t tương thích tiếp sau đó vận dụng phương trình cơ bạn dạng

Chú ý: cos2x = 2cos2x - 1 = 1 - 2sin2x = cos2x - sin2x

sin2x = 1 - cos2x

cos2x = 1 - sin2x

3. Phương trình số 1 so với sinx và cosx

- Dạng phương trình: asinx + bcosx = c

- Điều khiếu nại đem nghiệm: a2 + b2 ≥ c2

- Phương pháp giải: Chia 2 vế phương trình mang đến Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất , tiếp sau đó vận dụng công thức nằm trong để mang về dạng phương trình cơ bạn dạng.

4. Phương trình phong cách bậc nhị so với sinu và cosu

Dạng asin2u + bsinu.cosu + c.cos2u = d

Cách giải

+ Kiểm tra coi cosu = 0 đem vừa lòng phương trình hoặc không?

Xét Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Thay cosu = 0 nhập pt (nhớ sin2u = 1 )

+ Xét Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Chia 2 vế pt mang đến , giải pt bám theo .

Ghi chú: cũng có thể giải bằng phương pháp sử dụng công thức hạ bậc fake về dạng asin2u + bcos2u = c .

5. Phương trình đối xứng, phản đối xứng

Xem thêm: she is the most intelligent woman i have ever met

- Dạng phương trình chứa chấp sinu ± cosu và sinu.cosu

- Cách giải

Đặt Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Thay nhập phương trình tiếp tục mang đến tao được phương trình bậc nhị bám theo t.

Chú ý:

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số

I. Đại số tổ hợp

1. Quy tắc cộng

Công việc chia thành 2 ngôi trường hợp:

- Trường hợp ý 1: đem m cơ hội.

- Trường hợp ý 2: đem n cơ hội.

Khi cơ, tổng số cơ hội triển khai là .

2. Quy tắc nhân

Sự vật 1 đem m cơ hội. Ứng với một cách lựa chọn bên trên tao đem n cơ hội lựa chọn sự vật 2.

Khi cơ, toàn bộ số cơ hội lựa chọn thường xuyên 2 sự vật là mn .

3. Giai thừa

n! = 1.2.3...(n -1)n

Qui ước: ): 0! = 1

Lưu ý:

n! = (n -1)!n = (n - 2)!(n - 1)n = ...

4. Hoán vị

n vật bố trí nhập n địa điểm, số cơ hội xếp là: Pn = n!

5. Chỉnh hợp

n vật, lôi ra k Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất vật rồi bố trí trật tự, số cơ hội xếp là:

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

6. Tổ hợp

n vật, lôi ra Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất vật tuy nhiên ko bố trí trật tự, số cơ hội xếp là:

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

7. Một số kỹ năng cần thiết nhớ

Số phân chia không còn mang đến 2 : tận nằm trong là 2 ; 4; 6; 8

Số phân chia không còn mang đến 5 : tận nằm trong là 0;5

Số phân chia không còn mang đến 10 : tận nằm trong là 0

Số phân chia không còn mang đến 100 khi tận nằm trong là 00;25;50;75

Số phân chia không còn mang đến 3 : tổng những chữ số phân chia không còn mang đến 3 .

Số phân chia không còn mang đến 9 : tổng những chữ số phân chia không còn mang đến 9 .

Khi gặp gỡ bài bác tập luyện số ngẫu nhiên nhưng mà nhập cơ đem tương quan số 0 nên phân chia tình huống.

+) Tính chất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

II. Nhị thức Newton

1. Khai triển nhị thức Newton

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

2. Một số công thức nên nhớ

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

3. Tam giác Pacal (cho biết độ quý hiếm của Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất )

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

III. Xác suất

Không gian tham mẫu: Ω

Số thành phần của không khí mẫu: n(Ω)

1. Xác suất của vươn lên là cố A: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

Lưu ý: 0 ≤ P(A) ≤ 1

2. A1; A2; …; Ak là những vươn lên là cố song một xung xung khắc thì

P(A1 ∪ A2 ∪...∪Ak) = P(A1) + P(A2) +...+ P(Ak)

3. A1; A2; …; Ak là những vươn lên là cố song lập thì

P(A1A2...Ak) = P(A1)P(A2)...P(Ak)

4. Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất là vươn lên là cố đối của vươn lên là cố A thì: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

Hay tao có: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

5. X là vươn lên là tình cờ rời rộc rạc với tập luyện độ quý hiếm là {x1; x2;…;xn}

a) Kỳ vọng của X là Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất với pi = P(X = xi), i = 1,2,3,…,n

b) Phương sai của X là Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất hoặc Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất nhập cơ và pi = P(X = xi) , i = 1,2,3,...,n và μ = E(X)

c) Độ chênh chếch chuẩn: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học

1. Đại cương về luật lệ vươn lên là hình

PBH F : Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất (biến M trở thành độc nhất một điểm M' ), kí hiệu M' = F(M)

- Hình H' = F(H) ⇔ H' = Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- O = F(O) ⇔ O là vấn đề bất tỉnh.

- PBH nhưng mà từng điểm nhập mặt mũi bằng phẳng đều trở thành chủ yếu nó được gọi là luật lệ hệt nhau. Kí hiệu .

- Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất (tích nhị PBH bằng phương pháp triển khai thường xuyên PBH F rồi G )

2. Phép dời hình

PBH F là PDH và A' = F(A); B' = F(B) thì A'B' = AB (bảo toàn khoảng cách thân thuộc nhị điểm bất kì)

PDH vươn lên là

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

3. Phép tịnh tiến thủ bám theo Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất , kí hiệu Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

4. Phép đối xứng trục (ĐXTR) d , kí hiệu Đd

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất đối xứng nhau qua quýt d

5. Phép đối xứng tâm (ĐXT) I , kí hiệu ĐI

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

6. Phép vị tự động (PVT) tâm I tỉ số k , kí hiệu V(I;k)

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

7. Phép đồng dạng (PĐD)

PĐD tỉ số k (k > 0) là PBH sao mang đến với nhị điểm A;B bất kì và hình ảnh A';B' của chính nó tao đem A'B' = kAB

PĐD vươn lên là

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

8. Biểu thức tọa độ

Giả sử M(x;y) , M(x';y') .

+) PTT bám theo Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhấtCông thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Phép đối xứng tâm I(a;b) là Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Phép đối xứng trục d khi Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Phép cù tâm I(a;b) , góc α là Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Đặc biệt: Tâm cù là O(0;0) thì

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Phép vị tự động tâm I(a;b) , tỉ số k là Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

9. Hình ảnh của đường thẳng liền mạch d qua quýt PTT; luật lệ ĐXT; PQ; PVT

Giả sử F: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất ( F ở đấy là Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất ). Lấy M(x;y) ∈ d . Giả sử F: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất với M'(x';y')

Viết biểu thức tọa chừng ứng với PBH đề mang đến ⇒ Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Ta đem M ∈ d (thay x;y nhập đường thẳng liền mạch d ) tao được đường thẳng liền mạch d' .

10. Hình ảnh của đàng tròn

Giả sử F: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất ( ở đấy là Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất )

Xác tấp tểnh tâm I của đàng tròn trặn (C) . Tìm hình ảnh I' của I qua quýt PBH F .

Ta có: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất (riêng luật lệ vị tự động thì Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất ). Từ cơ tao đem phương trình (C') .

11. Tâm vị tự động của hai tuyến phố tròn

TH1: Nếu I ≡ I' thì PVT tâm O ≡ I, tỉ số Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất và PVT tâm O ≡ I, tỉ số Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất .

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

TH2: Nếu I ≠ I' và R ≠ R' thì PVT tâm O1 (tâm vị tự động ngoài), tỉ số Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất và PVT tâm O2 (tâm vị tự động trong), tỉ số Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất .

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

TH3: Nếu I ≠ I' và R = R' thì PVT tâm O, tỉ số k = Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất = -1

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Tóm tắt công thức Toán lớp 11 bám theo học tập kì:

 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Học kì 1 cụ thể nhất
 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 11 Học kì 2 cụ thể nhất

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cung cấp.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.