trắc nghiệm gdcd 12 bài 3Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 3 (có đáp án): Công dân đồng đẳng trước pháp luật

Với thắc mắc trắc nghiệm GDCD 12 Bài 3: Công dân đồng đẳng trước pháp lý với đáp án, tinh lọc sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao nhập bài bác ganh đua trắc nghiệm môn Giáo dục đào tạo công dân 12.

Câu 1. Mọi công dân đều thừa kế quyền và nên tiến hành nhiệm vụ theo đuổi quy ấn định của pháp lý là thể hiện công dân đồng đẳng về

Bạn đang xem: trắc nghiệm gdcd 12 bài 3

Quảng cáo

A. quyền và nhiệm vụ.

B. quyền và trách cứ nhiệm.

C. nhiệm vụ và trách cứ nhiệm.

D. trách cứ nhiệm và pháp luật.

Đáp án: A

Câu 2. Bất kì công dân nào là vi phạm pháp lý đều nên bị xử lý theo đuổi quy ấn định của pháp lý là thể hiện tại đồng đẳng về

A. trách cứ nhiệm pháp luật.

B. quyền và nhiệm vụ.

C. tiến hành pháp lý.

D. trách cứ nhiệm trước Tòa án.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 3. Quyền và nhiệm vụ công dân không xẩy ra phân biệt vị dân tộc bản địa, nam nữ và vị thế xã hội là thể hiện tại quyền đồng đẳng nào là tiếp sau đây của công dân ?

A. Bình đẳng quyền và nhiệm vụ.

B. Bình đẳng về bộ phận xã hội.

C. Bình đẳng tôn giáo.

D. Bình đẳng dân tộc bản địa.

Đáp án: A

Câu 4. Mọi công dân khi với đầy đủ ĐK theo đuổi quy ấn định của pháp lý đều phải sở hữu quyền sale là thể hiện tại công dân bình đẳng

A. về quyền và nhiệm vụ.

B. nhập phát hành.

C. nhập tài chính.

D. về ĐK sale.

Đáp án: A

Câu 5. Nội dung nào là tiếp sau đây ko nói đến công dân đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ ?

A. Công dân đồng đẳng về nhiệm vụ đảm bảo an toàn Tổ quốc.

B. Công dân đồng đẳng về nhiệm vụ góp phần nhập quỹ kể từ thiện.

C. Công dân đồng đẳng về nhiệm vụ đóng góp thuế.

D. Công dân đồng đẳng về quyền bầu cử.

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 6. Một trong mỗi thể hiện của đồng đẳng về quyền và nghĩa vụ

A. ai cũng có thể có quyền và nhiệm vụ như nhau.

B. quyền công dân ko tách tách nhiệm vụ công dân.

C. quyền và nhiệm vụ công dân là một trong những thể thống nhất.

D. quý khách đều phải sở hữu quyền ưu tiên như nhau.

Đáp án: B

Câu 7. Trách nhiệm pháp luật được vận dụng nhằm mục đích mục đích

A. trực tiếp tay trừng phạt nguời vi phạm pháp lý.

B. buộc người vi phạm pháp lý ngừng hành động vi phạm pháp lý.

C. cảnh cáo những người dân không giống nhằm chúng ta ko vi phạm pháp lý.

D. tiến hành quyền công dân nhập xã hội.

Đáp án: B

Câu 8. Bất kỳ công dân nào là vi phạm pháp lý đều nên phụ trách về hành động vi phạm của tôi và nên bị xử lý theo đuổi quy ấn định của pháp lý là đồng đẳng về

A. trách cứ nhiệm pháp luật.

B. quyền và nhiệm vụ.

C. nhiệm vụ và trách cứ nhiệm.

D. trách cứ nhiệm và chủ yếu trị.

Đáp án: A

Câu 9. Công dân đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ tức là từng công dân

A. đều phải sở hữu quyền như nhau.

B. đều phải sở hữu nhiệm vụ như nhau.

C. đều phải sở hữu quyền và nhiệm vụ tương đương nhau.

D. đều đồng đẳng về quyền và thực hiện nhiệm vụ theo đuổi quy ấn định của pháp lý.

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 10. Bất kỳ công dân nào là, nếu như đầy đủ những ĐK theo đuổi quy ấn định của pháp lý đều phải sở hữu quyền tiếp thu kiến thức, làm việc, sale. Vấn đề này thể hiện

A. công dân đồng đẳng về nhiệm vụ.

B. công dân đồng đẳng về quyền.

C. công dân đồng đẳng về trách cứ nhiệm.

D. công dân đồng đẳng về mặt mũi xã hội.

Đáp án: B

Câu 11. Ngoài việc đồng đẳng về tận hưởng quyền, công dân còn đồng đẳng nhập thực hiện

A. nhiệm vụ.      B. trách cứ nhiệm.

C. việc làm công cộng.      D. yêu cầu riêng biệt.

Đáp án: A

Câu 12. Sau khi chất lượng nghiệp Trung học tập phổ thông, A nhập Đại học tập, còn B thì thực hiện người công nhân nhà máy sản xuất, tuy nhiên cả nhị vẫn thông thường cùng nhau. Vậy này đó là đồng đẳng nào là tiếp sau đây ?

A. Bình đẳng về quyền và nhiệm vụ.

B. Bình đẳng về tiến hành nhiệm vụ công dân.

C. Bình đẳng về trách cứ nhiệm so với non sông.

D. Bình đẳng về trách cứ nhiệm với xã hội.

Đáp án: A

Câu 13. Phường tạm thời ngừng gọi tòng ngũ vì như thế đang được học tập ĐH, còn Q thì tòng ngũ đáp ứng Quân group, tuy nhiên cả nhị vẫn đồng đẳng cùng nhau. Vậy này đó là đồng đẳng nào là tiếp sau đây ?

A. Bình đẳng về quyền và nhiệm vụ.

B. Bình đẳng về tiến hành trách cứ nhiệm pháp luật.

C. Bình đẳng về trách cứ nhiệm với Tổ quốc.

D. Bình đẳng về trách cứ nhiệm với xã hội.

Đáp án: A

Câu 14. Cảnh sát giao thông vận tải xử trừng trị nguời nhập cuộc giao thông vận tải đường đi bộ vi phạm trật tự động tin cậy giao thông vận tải, bất kể người này đó là ai. Vấn đề này thể hiện tại quyền đồng đẳng nào là tiếp sau đây ?

A. Bình đẳng về quyền và nhiệm vụ.

B. Bình đẳng trước pháp lý.

C. Bình đẳng về tiến hành trách cứ nhiệm pháp luật.

D. Bình đẳng khi nhập cuộc giao thông vận tải.

Đáp án: C

Câu 15. Cả 4 người cút xe pháo máy vượt lên trên tín hiệu đèn đỏ đều bị Cảnh sát giao thông vận tải xử trừng trị với nấc trừng trị không giống nhau. Vấn đề này thể hiện tại, công dân

A. đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ.

B. đồng đẳng trước pháp lý.

Xem thêm: có mấy loại bản vẽ kỹ thuật

C. đồng đẳng về tiến hành trách cứ nhiệm pháp luật.

D. đồng đẳng khi nhập cuộc giao thông vận tải.

Đáp án: C

Câu 16. M – 13 tuổi hạc cút xe đạp điện và N – 18 tuổi hạc cút xe pháo máy nằm trong vượt lên trên tín hiệu đèn đỏ, bị Cảnh sát giao thông vận tải đòi hỏi giới hạn xe; N bị trừng trị chi phí, c chỉ bị nhắc nhở. Việc thực hiện này của Cảnh sát giao thông vận tải hoàn toàn có thể hiện tại công dân đồng đẳng về trách cứ nhiệm pháp luật ko ? Vì sao ?

A. Không, vì như thế cả nhị đều vi phạm như nhau.

B. Không, vì như thế rất cần được xử trừng trị nghiêm cẩn minh.

C. Có, vì như thế M ko đầy đủ tuổi hạc phụ trách pháp luật.

D. Có, vì như thế M không tồn tại lỗi.

Đáp án: C

Câu 17. Tòa án quần chúng. # tỉnh K đưa ra quyết định vận dụng hình trừng trị tù so với ông S là cán cỗ với chức quyền nhập tỉnh về tội “Tham dù tài sản”. Cùng Chịu hình trừng trị tù còn tồn tại 2 cán cỗ cấp cho bên dưới của ông S. Hình trừng trị của Tòa án vận dụng là thể hiện công dân đồng đẳng về nghành nghề nào là tiếp sau đây ?

A. Về nhiệm vụ đảm bảo an toàn gia sản.

B. Về nhiệm vụ công dân.

C. Về trách cứ nhiệm pháp luật.

D. Về gật đầu đồng ý hình trừng trị.

Đáp án: C

Câu 18. Sau khi chất lượng nghiệp Trung học tập phổ thông, X được tuyển chọn lựa chọn nhập ngôi trường ĐH rộng lớn của TP. Hồ Chí Minh, còn Y thì được nhập ngôi trường thông thường. Trong tình huống này, X và Y với đồng đẳng cùng nhau hay là không ? Nếu với thìa là đồng đẳng nào là tiếp sau đây ?

A. Có, đồng đẳng về quyết sách tiếp thu kiến thức.

B. Có, đồng đẳng về học tập ko giới hạn.

C. Có, đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ.

D. Có, đồng đẳng nhập tuyển chọn sinh.

Đáp án: C

Câu 19. Tòa án quần chúng. # tỉnh T xét xử vụ án tài chính nhập tỉnh ko tùy theo người bị xét xử là cán cỗ chỉ dẫn hoặc nhân viên cấp dưới. Vấn đề này thể hiện tại công dân đồng đẳng về

A. xét sử của Tòa án.

B. nhiệm vụ pháp luật.

C. trách cứ nhiệm pháp luật.

D. quyền và nhiệm vụ.

Đáp án: C

Câu đôi mươi. M được tuyển chọn lựa chọn nhập ngôi trường ĐH với điểm xét tuyển chọn cao hơn nữa, còn N thì được nhập ngôi trường với điểm xét tuyển chọn thấp rộng lớn. Theo em, tình huống này đằm thắm 2 phiên bản với đồng đẳng không? Nếu với thì đồng đẳng nào là tiếp sau đây ?

A. Không đồng đẳng.

B. Có, đồng đẳng về tiếp thu kiến thức ko giới hạn.

C. Có, đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ.

D. Có, đồng đẳng nhập tuyển chọn sinh.

Đáp án: C

Câu 21. Một hôm, xe pháo của Bác Hồ đang di chuyển ở TP. hà Nội đột tín hiệu đèn đỏ ở một ngã tư đường nhảy lên. Xe của Bác tạm dừng, đồng chí vệ binh chạy cho tới bục đòi hỏi Công an giao thông vận tải bật đèn sáng xanh xao nhằm xe pháo Bác cút. Nhưng Bác tiếp tục ngăn lại rồi bảo: “Các chú ko được tạo như vậy... tránh việc bắt người không giống nhường nhịn quyền ưu tiên mang lại mình”. Lời phát biểu của vịn Hồ thể hiện tại điều gì bên dưới đây

A. Không ai được ưu tiên.

B. Không nên quấy nhiễu người không giống.

C. Công dân đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ.

D. Công dân đồng đẳng về trách cứ nhiệm.

Đáp án: C

Câu 22. X và Y cởi siêu thị sale sữa nhập một TP. Hồ Chí Minh, đều đóng góp thuế với nấc thuế như nhau. Vấn đề này thể hiện tại công dân bình đẳng

A. về tiến hành trách cứ nhiệm pahps lý.

B. về trách cứ nhiệm với Tổ quốc.

C. về quyền và nhiệm vụ.

D. về trách cứ nhiệm với xã hội.

Đáp án: C

Câu 23. Hiến pháp hiện tại hành của việt nam quy ấn định công dân với trách cứ nhiệm thực hiện

A. Pháp luật.

B. Quyền và nhiệm vụ của bản thân.

C. Nghĩa vụ so với người không giống.

D. Nghĩa vụ so với Nhà nước và xã hội.

Đáp án: D

Câu 24. Pháp luật việt nam nghiêm cẩn cấm

A. Phân loại vi phạm nhằm xử lí.

B. Phân biệt xử thế về giới.

C. Phân loại tội phạm nhằm xử lí

D. Phân biệt trách cứ nhiệm về mặt mũi pháp lí.

Đáp án: D

Câu 25. Mức chừng dùng những quyền và nhiệm vụ của công dân cho tới đâu còn tùy theo

A. Nhu cầu , sở trường, lối sống của từng người.

B. Nhu cầu, thu nhập và mối liên hệ của từng người.

C. Khả năng ,trả cảnh,ĐK của từng người.

D. Quy ấn định và cơ hội xử lí của ban ngành việt nam.

Đáp án: C

Câu 26. Nội dung nào là tiếp sau đây ko nói đến công dân đồng đẳng về quyền và nghĩa vụ?

A. Công dân đồng đẳng về nhiệm vụ đảm bảo an toàn Tổ Quốc.

B. Công dân đồng đẳng về nhiệm vụ góp phần nhập quỹ kể từ thiện.

C. Công dân đồng đẳng về nhiệm vụ đóng góp thuế.

D. Công dân đồng đẳng về quyền bầu cử.

Đáp án: D

Câu 27. M được tuyển chọn lựa chọn vào trực tiếp ĐH với điểm xét tuyển chọn cao hơn nữa, còn N thì được nhập ngôi trường với điểm xét tuyển chọn thấp rộng lớn. Theo em, nhập tình huống này đằm thắm nhị các bạn đồng đẳng về quyền nào là tiếp sau đây của công dân?

A. Bình đẳng về học tập trong cả đời.

B. Bình đẳng về tiếp thu kiến thức ko giới hạn.

C. Bình đẳng nhập tuyển chọn sinh.

D. Bình đẳng về quyền và nhiệm vụ.

Đáp án: D

Câu 28. Anh A và anh B thao tác làm việc và một ban ngành, với nằm trong thu nhập như nhau. Anh A sinh sống gọi đằm thắm, anh B với u già nua và con cái nhỏ. Anh A nên đóng góp thuế thu nhập cao gấp hai anh B. Vấn đề này đã cho chúng ta thấy việc tiến hành nhiệm vụ pháp lí còn dựa vào vào

A. ĐK thao tác làm việc ví dụ của A và B.

B. vị thế tuy nhiên của A và B.

C. ĐK , yếu tố hoàn cảnh ví dụ của A và B.

D. tuổi của A và B.

Đáp án: C

Câu 29. Việc tòa án xét xử một số trong những vụ án ở việt nam lúc bấy giờ ko tùy theo người bị xét xử là ai, lưu giữ dùng cho cần thiết ra sao nhập cỗ máy việt nam phát biểu đến

A. Công dân đồng đẳng về trách cứ nhiệm pháp lí.

B. Công dân đồng đẳng về quyền.

C. Công dân đồng đẳng về nhiệm vụ.

D. Công dân đồng đẳng trước pháp lý.

Xem thêm: suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

Đáp án: A

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm GDCD 12 với đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 3: Công dân đồng đẳng trước pháp lý (phần 2)
  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 3 năm 2023 (có đáp án)
  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền đồng đẳng của công dân nhập một số trong những nghành nghề của cuộc sống xã hội (phần 1)
  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền đồng đẳng của công dân nhập một số trong những nghành nghề của cuộc sống xã hội (phần 2)
  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4 năm 2023 (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official