trắc nghiệm sử 12 bài 9Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9 (có đáp án): Quan hệ quốc tế vô và sau giai đoạn "chiến tranh giành lạnh"

Bộ 30 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế vô và sau giai đoạn "chiến tranh giành lạnh" với đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm không hề thiếu những mức phỏng phân biệt, thông hiểu, áp dụng hùn học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao vô bài xích thi đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Đặc điểm của mối quan hệ quốc tế kể từ sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị cho tới năm 1991 là

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 12 bài 9

Quảng cáo

A. xu thế độc lập, liên minh nằm trong cách tân và phát triển càng ngày càng lúc lắc ưu thế.

B. ra mắt sự đối đầu tàn khốc trong những nước đế quốc nhằm mục tiêu tranh giành giành nằm trong địa.

C. toàn cầu vô quy trình tạo hình trật tự động mới mẻ theo gót Xu thế nhiều vô cùng.

D. với sự đối đầu mệt mỏi đằm thắm nhị phe tư bạn dạng công ty nghĩa và xã hội công ty nghĩa.

Đáp án: D

Giải thích: Đặc điểm của mối quan hệ quốc tế kể từ sau Chiến tranh giành toàn cầu loại II cho tới năm 1991 là với sự đối đầu mệt mỏi đằm thắm nhị phe tư bạn dạng công ty nghĩa và xã hội công ty nghĩa tuy nhiên biểu lộ lớn số 1 là cuộc Chiến tranh giành lạnh lẽo đằm thắm Mĩ và Liên Xô.

Câu 2. Sự khiếu nại khởi điểm cuộc Chiến tranh giành lạnh lẽo là

A. Mĩ đưa ra “Kế hoạch Mácsan” nhằm mục tiêu viện trợ cho những nước Tây Âu (1947).

B. sự Thành lập và hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO, 1949).

C. thông điệp của Tổng thống Truman bên trên Quốc hội Mĩ (1947).

D. sự Thành lập và hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955).

Đáp án: C

Giải thích: Sự khiếu nại khởi điểm cuộc Chiến tranh giành lạnh lẽo là thông điệp của Tổng thống Truman bên trên Quốc hội Mĩ (1947), xác minh sự tồn bên trên của Liên Xô là nguy hại rộng lớn so với nước Mỹ và ý kiến đề nghị viện trợ mang đến Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, biến hóa nhị nước này trở thành địa thế căn cứ tiền tuyến kháng Liên Xô.

Quảng cáo

Câu 3. Nước nào là sau đây không nên là 1 trong những trong mỗi nước trước tiên kí Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ?

A. Canađa.          B. Bỉ.

C. Lúcxămbua.       D. Cộng hòa Liên bang Đức.

Đáp án: D

Giải thích: Năm 1949, 11 nước phương Tây và Mĩ kí Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, lưu lại sự xây dựng của NATO. Năm 1955, Cộng hòa Liên bang Đức mới mẻ nhập cuộc tổ chức triển khai này.

Câu 4. Một trong mỗi vẹn toàn nhân dẫn theo Chiến tranh giành lạnh lẽo là

A. sự trái chiều về tiềm năng và kế hoạch đằm thắm nhị cường quốc Xô – Mĩ.

B. xích míc về yếu tố thị ngôi trường trong những cường quốc tư bạn dạng công ty nghĩa.

C. xích míc trong những nước nằm trong địa với những nước đế quốc.

D. xích míc về yếu tố nằm trong địa đằm thắm khối tư bạn dạng công ty nghĩa và xã hội công ty nghĩa.

Đáp án: A

Giải thích: Một trong mỗi vẹn toàn nhân dẫn theo Chiến tranh giành lạnh lẽo là việc trái chiều về tiềm năng và kế hoạch đằm thắm nhị cường quốc Xô – Mĩ.

Câu 5. Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) là

A. liên minh kinh tế tài chính - chủ yếu trị trong những nước xã hội công ty nghĩa.

B. liên minh chủ yếu trị - quân sự chiến lược của những nước châu Âu.

C. liên minh kinh tế tài chính - quân sự chiến lược của những nước xã hội công ty nghĩa công ty nghĩa Đông Âu.

D. liên minh chủ yếu trị - quân sự chiến lược mang ý nghĩa hóa học chống thủ của những nước xã hội công ty nghĩa Đông Âu.

Đáp án: D

Giải thích: Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) là liên minh chủ yếu trị - quân sự chiến lược mang ý nghĩa hóa học chống thủ của những nước xã hội công ty nghĩa Đông Âu.

Câu 6. Điều vẫn không xẩy ra vô quy trình biểu diễn biến hóa của "Chiến tranh giành lạnh" là:

A. Có những xích míc, sự không tương đồng bên trên nghành nghề chủ yếu trị đằm thắm Liên Xô và Tây Âu.

B. Những xích míc thâm thúy bên trên nghành nghề kinh tế tài chính đằm thắm Liên Xô và Tây Âu.

C. Những trận chiến tranh giành toàn bộ xẩy ra ở nhiều điểm bên trên toàn cầu.

D. Những cuộc xung đột thẳng vì như thế quân sự chiến lược đằm thắm Liên Xô và Mĩ.

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Chiến tranh giành lạnh lẽo xẩy ra bên trên toàn bộ những nghành nghề, nước ngoài trừ những cuộc xung đột thẳng vì như thế quân sự chiến lược đằm thắm Liên Xô và Mĩ.

Câu 7. Nội dung nào là sau đây không nên là hệ trái khoáy của việc Mĩ tiến hành "Kế hoạch Mácsan" (1947)?

A. Các nước Tây Âu từng bước hồi phục kinh tế tài chính sau cuộc chiến tranh.

B. Mĩ vẫn thành công xuất sắc trong những công việc mách bảo, kiểm soát những nước tư bạn dạng Đồng minh.

C. Các nước Tây Âu từng bước vượt lên được rủi ro tích điện . toàn thị trường quốc tế.

D. Khiến Tây Âu và Đông Âu với sự phân loại trái chiều về kinh tế tài chính và chủ yếu trị.

Đáp án: C

Giải thích: Các nước Tây Âu từng bước vượt lên được rủi ro tích điện toàn thị trường quốc tế ko nên là hệ trái khoáy của việc Mĩ tiến hành "Kế hoạch Mácsan".

Câu 8. Sự tạo hình những liên minh NATO, CENTO, Tổ chức Hiệp ước Vácsava trong mỗi những năm sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị phản ánh điều gì?

A. Liên kết điểm đang được là 1 trong những xu thế của toàn cầu.

B. Nỗ lực của những vương quốc nhằm ngăn ngừa một trận chiến tranh giành toàn cầu mới mẻ.

C. Sự đối đầu tàn khốc đằm thắm nhị vô cùng vô trật tự động Ianta.

D. Chiến lược toàn thị trường quốc tế, xác lập tầm quan trọng chỉ dẫn toàn cầu của Mĩ vẫn thất bại.

Đáp án: C

Giải thích: Sự tạo hình những liên minh NATO, CENTO, Tổ chức Hiệp ước Vácsava trong mỗi những năm sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị phản ánh sự đối đầu tàn khốc đằm thắm nhị vô cùng tư bạn dạng công ty nghĩa và xã hội công ty nghĩa bởi Mĩ và Liên Xô hàng đầu.

Câu 9. Nội dung nào là phản ánh tình hình toàn cầu vô giai đoạn Chiến tranh giành lạnh?

A. Các nước cách tân và phát triển và những nước xoàng cách tân và phát triển luôn luôn vô biểu hiện đối đầu.

B. Các trận chiến tranh giành vì như thế tranh bị từng bước được giới hạn.

C. Các nước tăng mạnh chạy đua vũ trang, kho tranh bị phân tử nhân ngày ít nhiều.

D. Xu thế hòa thôi, độc lập càng ngày càng lúc lắc ưu thế bên trên toàn cầu.

Đáp án: C

Giải thích: Trong giai đoạn Chiến tranh giành lạnh lẽo, những vương quốc, nhất là Liên Xô và Mĩ, tăng mạnh chạy đua vũ trang khiến cho những kho tranh bị phân tử nhân ngày ít nhiều, khiến cho toàn cầu luôn luôn vô biểu hiện mệt mỏi.

Quảng cáo

Câu 10. Chiến tranh giành xâm lăng nước ta của thực dân Pháp (1945 - 1954) và cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950- 1953) với điểm gì tương đồng?

A. Là những trận chiến tranh giành xâm lăng thực dân mới mẻ.

B. Là những trận chiến tranh giành ngăn chặn công ty nghĩa thực dân cũ.

C. Là những trận chiến tranh giành tuy nhiên từng mặt mày tham ô chiến đều Chịu đựng tác dụng uy lực của nhị phe : Tư bạn dạng công ty nghĩa hoặc Xã hội công ty nghĩa.

D. Là những trận chiến tranh giành của 2 dân tộc bản địa ngăn chặn công ty nghĩa thực dân mới mẻ, vì như thế tiềm năng song lập dân tộc bản địa, thống nhất giang sơn.

Đáp án: C

Giải thích: Chiến tranh giành xâm lăng nước ta của thực dân Pháp (1945 - 1954) và cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950- 1953) đều là những trận chiến tranh giành tuy nhiên từng mặt mày tham ô chiến đều Chịu đựng tác dụng uy lực của nhị phe: tư bạn dạng công ty nghĩa hoặc xã hội công ty nghĩa.

Câu 11. So với cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), cuộc chiến tranh nước ta (1954 – 1975) với điểm gì không giống biệt?

A. Không với sự hiện hữu thẳng của quân group Mĩ.

B. Diễn rời khỏi vô ĐK 1/2 nước vẫn tiến bộ lên xây đắp công ty nghĩa xã hội.

C. Không Chịu đựng tác dụng của Chiến tranh giành lạnh lẽo và sự đối đầu Đông - Tây.

D. Thống nhất giang sơn sau khoản thời gian cuộc chiến tranh kết đốc.

Đáp án: D

Giải thích: Sau Khi cuộc chiến tranh nước ta (1954 – 1975) kết đốc, giang sơn nước ta và được thống nhất một dải kể từ Bắc vô Nam. Còn cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) kết đốc với việc kí hiệp nghị đình chiến, nhị việt nam tồn bên trên riêng rẽ rẽ ở nhị miền Nam – Bắc Triều Tiên.

Câu 12.Theo Kế hoạch Mácsan (1947), Mĩ tiếp tục viện trợ mang đến Tây Âu từng nào chi phí nhằm phục sinh kinh tế?

A. 17 tỉ USD.

B. 18 tỉ USD.

C. 70 tỉ USD.

D. 71 tỉ USD.

Đáp án: A

Giải thích: Theo Kế hoạch Mácsan (1947), Mĩ tiếp tục viện trợ mang đến Tây Âu 17 tỉ USD nhằm phục sinh kinh tế tài chính, mặt mày không giống, Mĩ cũng trải qua plan này nhằm tập kết những nước Tây Âu vô liên minh quân sự chiến lược kháng Liên Xô và những nước Đông Âu.

Câu 13. Xu thế hoà thôi Đông - Tây xuất hiện nay kể từ lúc nào ?

A. Đầu trong thời hạn 70 của thế kỉ XX.

B. Cuối trong thời hạn 70 của thế kỉ XX.

C. Đầu trong thời hạn 80 của thế kỉ XX.

D. Cuối trong thời hạn 80 của thế kỉ XX.

Đáp án: A

Giải thích: Xu thế hoà thôi Đông - Tây xuất hiện nay từ trên đầu trong thời hạn 70 của thế kỉ XX.

Câu 14. Một trong mỗi biểu lộ của xu thế hoà thôi Đông - Tây là:

A. Xô - Mĩ vẫn với những cuộc gặp mặt, thương lượng về những yếu tố mặc cả nhị nằm trong quan hoài.

B. Xô - Mĩ đang trở thành liên minh kế hoạch của nhau trong vô số yếu tố quốc tế.

C. những nước thực dân đồng ý trao trả song lập mang đến nhiều nằm trong địa ở Á - Phi - Mĩ Latinh.

D. những trận chiến tranh giành toàn bộ ở nhiều điểm bên trên toàn cầu ra mắt với quy tế bào nhỏ rộng lớn.

Đáp án: A

Giải thích: Một trong mỗi biểu lộ của xu thế hoà thôi Đông - Tây từ trên đầu trong thời hạn 70 của thế kỉ XX là Xô - Mĩ vẫn với những cuộc gặp mặt, thương lượng về những yếu tố mặc cả nhị nằm trong quan hoài.

Câu 15. Chiến tranh giành lạnh lẽo đầu tiên kết thúc vô thời gian nào là ?

A. Tháng 2/1989.       B. Tháng 12/1991.

C. Tháng 12/1998.       D. Tháng 2/1988.

Xem thêm: sơ đồ tư duy bài đất nước

Đáp án: B

(Giải thích: Tháng 12 – 1989, vô cuộc gặp gỡ ko đầu tiên ở hòn đảo Manta, Bế Tắc thư Đảng Cộng sản Liên Xô và Tổng thống Mĩ vẫn đầu tiên nằm trong tuyên tía chấm dứt Chiến tranh giành lạnh. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh lạnh lẽo thực sự kết đốc (chính thức kết thức) Khi Liên bang Xô viết lách sụp sụp vô mon 12 – 1991)

Câu 16. Xô - Mĩ tuyên tía kết thúc Chiến tranh giành lạnh lẽo (1989) do

A. cuộc đấu tranh giành hóa giải dân tộc bản địa càng ngày càng cách tân và phát triển uy lực bên trên toàn cầu.

B. cả nhị cường quốc đều bị suy hạn chế thế mạnh về nhiều mặt mày đối với những nước không giống.

C. công ty nghĩa xã hội vẫn sụp sụp ở Liên Xô và những nước Đông Âu.

D. xích míc trong những nước tư bạn dạng công ty nghĩa càng ngày càng thâm thúy.

Đáp án: B

Giải thích: Xô - Mĩ tuyên tía kết thúc Chiến tranh giành lạnh lẽo (1989) bởi cả nhị cường quốc đều bị suy hạn chế thế mạnh về nhiều mặt mày đối với những nước không giống.

Câu 17. Trật tự động nhị vô cùng Ianta sụp sụp vô thời gian nào là ?

A. Năm 1989.       B. Năm 1990.

C. Năm 1991.       D. Năm 1992.

Đáp án: C

Giải thích: Năm 1991, công ty nghĩa xã hội sụp sụp ở Liên Xô. Sự sụp sụp của Liên Xô vẫn lưu lại sự sụp sụp của trật tự động

Câu 18. Chiến tranh giành lạnh lẽo kết thúc (1989) vẫn tác dụng ra làm sao cho tới tình hình thế giới?

A. Mở rời khỏi Xu thế xử lý độc lập những vụ tranh giành chấp, xung đột.

B. Khiến những tổ chức triển khai chủ yếu trị - quân sự chiến lược bên trên toàn cầu đều bị giải thể.

C. Làm mang đến phạm vi tác động của Mĩ và Liên Xô đều bị thu hẹp.

D. Hình trở thành một trật tự động toàn cầu mới mẻ theo gót Xu thế nhiều vô cùng.

Đáp án: A

Giải thích: Chiến tranh giành lạnh lẽo kết thúc (1989) vẫn Mở rời khỏi Xu thế xử lý độc lập những vụ tranh giành chấp, xung đột ở những điểm bên trên toàn cầu.

Câu 19. Chiến tranh giành lạnh lẽo kết thúc (1989) với tác động ra làm sao cho tới tình hình Đông Nam Á?

A. Khiến những tổ chức triển khai links điểm đứng trước nguy hại giải thể.

B. Giúp những vương quốc ở Khu vực Đông Nam Á với ĐK thiết kế lại giang sơn.

C. Giúp yếu tố Campuchia từng bước được dỡ gỡ.

D. Thúc đẩy sự Thành lập và hoạt động của tổ chức triển khai điểm Khu vực Đông Nam Á.

Đáp án: C

Giải thích: Chiến tranh giành lạnh lẽo kết thúc (1989) đã hỗ trợ yếu tố Campuchia từng bước được dỡ gỡ, kể từ ê túa quăng quật từng xích mích đằm thắm khối nước Đông Dương và khối ASEAN, tạo nên ĐK nhằm ASEAN không ngừng mở rộng member và nâng lên vị thế bên trên ngôi trường quốc tế.

Câu trăng tròn. Những hạ tầng nhằm xác minh Mĩ khó khăn rất có thể thiết lập được trật tự động toàn cầu "một cực" ?

A. Phạm vỉ tác động của Mĩ sau Chiến tranh giành lạnh lẽo bị thu hẹp.

B. Thế giới đã tạo ra tía trung tâm kinh tế tài chính - tài chủ yếu rộng lớn.

C. Trung Quốc đang được vượt qua uy lực.

D. Tất cả những ý bên trên.

Đáp án: D

Câu 21. Nguyên thủ nhị cường quốc Mĩ và Liên Xô vẫn gặp gỡ nhau bên trên đâu nhằm nằm trong tuyên tía kết thúc Chiến tranh giành lạnh?

A.Crưm.        B. Ôđetxa.

C. Manta.        D. Xan Phranxixcô.

Đáp án: C

Giải thích: Năm 1989, tại hòn đảo Manta (Địa Trung Hải), vẹn toàn thủ nhị cường quốc Mĩ và Liên Xô vẫn gặp gỡ nhau và nằm trong tuyên tía kết thúc Chiến tranh giành lạnh

Câu 22. Tháng 3 – 1947 , Tổng thống của Mĩ Truman vẫn đầu tiên vạc động cuộc "Chiến tranh giành lạnh" nhằm mục tiêu mục tiêu gì ?

A. Chống Liên Xô và những nước xã hội công ty nghĩa.

B. Giữ vững vàng nền độc lập, bình yên toàn cầu sau cuộc chiến tranh.

C. Xoa vơi lòng tin đấu tranh giành của người công nhân ở những nước tư bạn dạng công ty nghĩa.

D. Chống lại trào lưu hóa giải dân tộc bản địa ở Mĩ - Latinh.

Đáp án: A

Giải thích: Tháng 3 – 1947 , Tổng thống của Mĩ Truman vẫn đầu tiên vạc động cuộc Chiến tranh giành lạnh lẽo nhằm mục tiêu kháng Liên Xô và những nước xã hội công ty nghĩa.

Câu 23. Chiến tranh giành lạnh lẽo là

A. cuộc đối đầu mệt mỏi đằm thắm nhị phe tư bạn dạng công ty nghĩa và xã hội công ty nghĩa bởi Mĩ và Liên Xô hàng đầu từng phe.

B. cuộc xung đột thẳng vì như thế quân sự chiến lược đằm thắm nhị phe tư bạn dạng công ty nghĩa và xã hội công ty nghĩa bởi Mĩ và Liên Xô hàng đầu từng phe.

C. trận chiến tranh giành giành thị ngôi trường và nằm trong địa trong những cường quốc tư bạn dạng công ty nghĩa.

D. trận chiến tranh giành giành quyền cai trị toàn cầu trong những cường quốc Liên Xô và Mĩ.

Đáp án: A

Giải thích: Chiến tranh giành lạnh lẽo là cuộc đối đầu mệt mỏi đằm thắm nhị phe tư bạn dạng công ty nghĩa và xã hội công ty nghĩa bởi Mĩ và Liên Xô hàng đầu từng phe. Chiến tranh giành lạnh lẽo ra mắt bên trên đa số những nghành nghề, nước ngoài trừ sự xung đột thẳng vì như thế quân sự chiến lược đằm thắm Mĩ và Liên Xô.

Câu 24. Sự khiếu nại nào là dẫn đến việc vỡ vạc quan hệ Đồng minh kháng vạc xít đằm thắm Liên Xô và Mĩ?

A. Sự tạo hình khối hệ thống xã hội công ty nghĩa sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị.

B. Sự Thành lập và hoạt động của "Chủ nghĩa Tơ-ru-man" và "Chiến tranh giành lạnh" (3 - 1947).

C. Việc Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử (1949).

D. Sự Thành lập và hoạt động của khối NATO (9 - 1949).

Đáp án: B

Giải thích: Sự Thành lập và hoạt động của "chủ nghĩa Truman" và "Chiến tranh giành lạnh" (3 - 1947) vẫn dẫn đến việc vỡ vạc quan hệ Đồng minh kháng vạc xít đằm thắm Liên Xô và Mĩ.

Câu 25. Liên Xô và Mĩ trở nên nhị gia thế đối đầu nhau rồi tiếp cận "Chiến tranh giành lạnh" vô thời gian nào?

A. Trước Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị.

B. Trong Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị.

C. Sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị.

D. Khi Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị chuẩn bị kết đốc.

Đáp án: C

Giải thích: Sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị, kể từ liên minh kháng vạc xít, Mĩ và Liên Xô nhanh gọn lẹ gửi thanh lịch thế đối đầu và tiếp cận biểu hiện Chiến tranh giành lạnh lẽo.

Câu 26. Sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị, mưu đồ đồ gia dụng khái quát của Mĩ là

A. xài khử Liên Xô và những nước xã hội công ty nghĩa.

B. xài khử trào lưu hóa giải dân tộc bản địa ở Á, Phi, Mĩ La-tinh.

C. xài khử trào lưu người công nhân ở những nước tư bạn dạng công ty nghĩa.

D. xác lập địa điểm cai quản có một không hai bên trên toàn toàn cầu.

Đáp án: D

Giải thích: Sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị, với tiềm năng kinh tế tài chính - quân sự chiến lược hùng cường, Mĩ mưu đồ đồ gia dụng xác lập địa điểm cai quản có một không hai bên trên toàn toàn cầu. Tuy nhiên Mĩ ko tiến hành được mưu đồ đồ gia dụng dó bởi sự tồn bên trên của Liên Xô.

Câu 27. Liên minh quân sự chiến lược lớn số 1 của những nước tư bạn dạng phương Tây bởi Mĩ đứng đầu nhằm mục tiêu kháng Liên Xô và những nước xã hội công ty nghĩa Đông Âu là

A. tổ chức triển khai NATO.

B. tổ chức triển khai SEATO.

C. tổ chức triển khai CENTO.

D. tổ chức triển khai VÁCSAVA.

Đáp án: A

Giải thích: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là liên minh quân sự chiến lược lớn số 1 của những nước tư bạn dạng phương Tây bởi Mĩ đứng đầu nhằm mục tiêu kháng Liên Xô và những nước xã hội công ty nghĩa Đông Âu.

Câu 28. Bản thông điệp tuy nhiên Tổng thống Truman gửi Quốc hội Mĩ ngày 12 - 3 - 1947 sẽ là sự khởi điểm cho

A. quyết sách tiềm năng của Mĩ sau cuộc chiến tranh.

B. mưu đồ đồ gia dụng thực hiện cai quản toàn cầu của Mĩ.

C. cuộc Chiến tranh giành lạnh lẽo với Liên Xô.

D. quyết sách kháng những nước xã hội công ty nghĩa.

Đáp án: C

Giải thích: Bản thông điệp tuy nhiên Tổng thống Truman gửi Quốc hội Mĩ ngày 12 - 3 - 1947 sẽ là sự khởi điểm mang đến cuộc Chiến tranh giành lạnh lẽo với Liên Xô.

Câu 29. Tại Quốc hội Mĩ ngày 12/3/1947, Tổng thống Truman vẫn ý kiến đề nghị viện trợ khẩn cung cấp 400 triệu USD cho những nước nào là nhằm biến hóa những nước này trở thành địa thế căn cứ tiền tuyến kháng Liên Xô và Đông Âu?

A. Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

B. Bỉ và Tây Đức.

C. Áo và Phần Lan.

D. Anh và Pháp.

Đáp án: A

Giải thích: Tại Quốc hội Mĩ ngày 12/3/1947, Tổng thống Truman vẫn ý kiến đề nghị viện trợ khẩn cung cấp 400 triệu USD mang đến Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm biến hóa những nước này trở thành địa thế căn cứ tiền tuyến kháng Liên Xô và Đông Âu.

Câu 30. Tháng 6 - 1947 ra mắt sự khiếu nại gì với tương quan cho tới những nước Tây Âu?

A. Mĩ xây dựng khối quân sự chiến lược NATO.

B. Mĩ xây dựng khối CENTO.

C. Mĩ xây dựng khối SEATO.

D. Mĩ đưa ra "Kế hoạch Mác-san".

Đáp án: D

Xem thêm: she is the most intelligent woman i have ever met

Giải thích: Tháng 6 – 1947, Mĩ đưa ra "Kế hoạch Mác-san" nhằm mục tiêu hùn những nước Tây Âu phục sinh kinh tế tài chính, mặt khác mách bảo những nước này vô liên minh kháng Liên Xô và những nước dân người chủ sở hữu dân Đông Âu.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 với đáp án ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế vô và sau giai đoạn "chiến tranh giành lạnh" (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học tập - technology và xu thế toàn thị trường quốc tế hóa nửa sau thế kỉ XX (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học tập - technology và xu thế toàn thị trường quốc tế hóa nửa sau thế kỉ XX (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử dân tộc toàn cầu kể từ sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị cho tới năm 2000 (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử dân tộc toàn cầu kể từ sau Chiến tranh giành toàn cầu loại nhị cho tới năm 2000 (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official